Justitie en RK Kerk: pedo-duivelsverbond!

Op 19 februari bracht deze site een stuk waarvan we wisten: dit spoor is hot as hell! Het stuk berichtte over de opvallende aanwezigheid van Joris Demmink bij de installatie van de Utrechtse aartsbisschop Eijk. Tegen de kindermisbruik-achtergrond van zowel Justitie als de RK Kerk is deze aanwezigheid rustig alarmerend te noemen. Maar wat we thans lezen op de site van Elsevier in een column van Afshin Ellian -die zich al eerder opwierp als ongebonden vrijdenker- laat alle kerkklokken eens te meer beieren van alarm. Fasten your seatbelts, again!

Aan het licht komt nu dat Rolph Gonsalves [backgrounds] bij zijn aantreden als procureur-generaal in Den Bosch in 1986 een ‘kastje’ aantrof waarin een aantal oude zedenzaken waren ‘opgeborgen’ betreffende kindermisbruik door functionarissen van de kerk. Volgens een recente rapportage waren deze zaken in het ‘kastje’ gelegd om ze ‘te laten verjaren’. Gonsalves zocht na zijn ontdekking contact met de Nederlandse bisschoppen: Ik bezocht de bisschoppen op eigen initiatief. Van mijn voorganger begreep ik dat zich wel eens delicate zaken voordeden, waarin leden van de katholieke geestelijkheid waren betrokken. Men stond een discrete behandeling voor. Tegen de bisschoppen zei ik: Ik wil ook op dat punt duidelijk zijn. Als u hoort dat een van uw priesters zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt – waarbij het kon gaan om zedendelicten – dan raad ik u aan om daar meteen met mij contact over op te nemen. Ik ben dan bereid met u te overleggen hoe we de publicitaire schade kunnen beperken. Maar één ding zeg ik u wel: de zaken worden hoe dan ook aangepakt.

Het zijn de hypocriete woorden van een Farizeer die Gonsalves uit, want -zoals ook Ellian constateert- moet de eerste kinderverkrachtende geestelijke anno 2011 nog voor de rechter komen: Velen hebben zich afgevraagd waarom de geestelijken die seksueel misbruik hebben gemaakt van minderjarigen niet zijn opgepakt en berecht. Ellian noemt in zijn column ook een recenter geval van een kinderverkrachtende geestelijke die door Justitie in bescherming werd genomen: In het rapport wordt melding gemaakt van een incident in 1981. Hoofdofficier E. Bauwens beval zijn ondergeschikte officier van justitie J. Huurman om niet verder onderzoek te doen in een zedenzaak tegen een priester: ‘Geef maar hier, deze doet de kerk zelf af.’ Bauwens leeft nog en hij is vicepresident van het gerechtshof in Den Bosch.

[Niet Bauwens is de vicepresident van het Hof in Den Bosch, maar Huurman, MK]. Dit is alarmernend. De genoemde J. Huurman werkt in hetzelfde gebouw als Mariette Opstelten-Dutilh, de vrouw van de minister die vice-president is bij de rechtbank. Huurman is vice-president bij het Hof. Mariette Dutilh is tevens bestuurslid van de ‘Sophia Stichtingen’ die ‘kinderziekenhuizen’ beheren. Haar man, de minister, is voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Joris Demmink, de opper-kinderverkrachter van Nederland, is de eerste adviseur en hoogste ambtenaar van minister Opstelten en zit tevens in het bestuur van een stichting die in een pedo-paradijs in Cambodja [backgrounds] samen met de Katholieke ‘Salesianen van Don Bosco’ een ‘meisjeshuis’ bestiert. Deze ‘Salesianen’ staan bekend als de meest fanatieke kinderverkrachters binnen de RK Kerk:

Zoals geconstateerd was Demmink opvallend aanwezig bij de installatie van de Utrechtse aartsbisschop. Maar de rol van Gonsalves komt het meest pregnant naar voren. Vast staat dat deze Gonsalves een ongelofelijke crimineel was en zeer nauwe banden onderhield met Joris Demmink. Hier de noodzakelijke achtergronden en linken. De huidige nieuwe topman van het OM, Herman Bolhaar, was een ‘leerling’ van Gonsalves die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw vrijelijk kon moorden en verkrachten op Nieuw-Guinea omdat hij reeds toen bescherming genoot van ‘hogerhand’ (Prins Bernhard). Dezelfde Gonsalves werkte vanaf 1986 in Den Bosch dus mee aan het beschermen van kinderverkrachtende geestelijken. Lees hier het verbijsterende verhaal over de mislukte pogingen Gonsalves vervolgd te krijgen voor zijn misdaden.

Maar er is meer. Want wie zitten er in het ‘curatorium‘ van de naar de moordenaar genoemde ‘Gonsalvesprijs”? Wim Deetman en Pieter Kalbfleisch. Dezelfde Deetman en Kalbfleisch die thans in een high profile commissie onderzoek doen naar misbruik binnen de Katholieke Kerk. [Opvallend: ook de Amsterdamse korpschef Welten die thans een terreur-operatie tegen Micha Kat leidt en weigert mijn brieven te beantwoorden zit in dit elite-clubje]. Op onderstaande foto zien we Joris Demmink bij de uitreiking van de Gonsalvesprijs:

Langzaam maar zeker, of eigenlijk vrij snel, worden de monsterlijke contouren zichtbaar van een duivels verbond tussen Justitie en de RK Kerk met als doel het verkrachten en vermoorden van kinderen. De aanwezigheid van Joris Demmink bij de installatie van aartsbisschop Eijk te Utrecht zou nog wel eens historisch kunnen worden.

Print Friendly, PDF & Email
Share