JUSTITIE DOOR BEN VD BRINK IN HET NAUW

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

Zaak Ben vd Brink: zitting 11 juli afgeblazen

De ontwikkelingen in de zaak van Ben van den Brink volgen elkaar in rap tempo op. Dit heeft voor een groot deel te maken met het intensieve speurwerk dat van den Brink zelf uitvoert. Hij is voortdurend bezig de onderste steen boven te krijgen, belt naar vele instanties, dropt op vele plaatsen stukken en houdt de druk op de ketel ten aanzien van het aan het licht brengen van de smerige verborgen facetten van onze zogenaamde rechtsstaat. 

Reclassering
Naar aanleiding van zijn eerdere detenties heeft Justitie meerdere pogingen ondernomen om hem in contact te brengen met de reclassering. Dit heeft hij stelselmatig geweigerd, evenals de gesprekken met zieleknijpers, psychologen en gedragsdeskundigen. Daar Justitie een smerig spel speelt en hem koste wat het kost monddood gemaakt achter slot en grendel wil hebben, past zij illegale trucs toe om alsnog psychologische en psychiatrische rapporten ter zitting te kunnen laten verschijnen, als basis voor het al lang voorgekookte vonnis. Bij Erwin Lensink deden ze dat ook en bij Micha Kat zullen ze het ook doen. 

Bij Ben van den Brink doen ze dat dus ook. Aan het eind van de zitting van 24 mei, die bol stond van de onrechtmatigheden, hoorde van den Brink de Officier van Justitie (OvJ) zeggen, dat ze vergeten was een psychologisch rapport toe te voegen. Een rapport dat, in het licht van bovenstaande, uit de criminele duim van Justitie gezogen blijkt te zijn. Ben van den Brink heeft de afgelopen dagen in de aanloop naar de op 11 juli geplande zitting alles in het werk gesteld om dat rapport boven tafel te krijgen, echter zonder resultaat. 

De afgelopen dagen kwam van den Brink er achter dat er toch een reclasseringsrapport van de reclassering Amsterdam zou zijn. Zoals gemeld, heeft hij nooit enig gesprek met de reclassering gehad en zeker niet met de afdeling Amsterdam, waar zijn zaak in het geheel niet thuis hoort. Opnieuw dus een zuigproduct uit de criminele duim van Justitie. Dit gegeven werd bevestigd door een leidinggevende binnen de reclassering, waar van den Brink telefonisch contact mee zocht. Deze zou volgens van den Brink ook zeer verbaasd over dit gegeven zijn geweest. 

Afblazen zitting 11 juli
Van den Brink’s speurwerk heeft blijkbaar paniek veroorzaakt binnen het criminele duimzuigende justitiële apparaat, want op 5 juli kreeg zijn vrouw telefonisch van de advocaat te horen, dat de zitting van 11 juli was afgeblazen. Dit in verband met de afwezigheid van een reclasseringsrapport. Hoeveel zouter wilt u het nog hebben? 

Maar de meest interessante vraag is, of van den Brink nog een officiële afzegging van deze zitting in de rechtbank Amsterdam zal krijgen en een oproep voor een eventuele nieuwe zitting van die rechtbank Amsterdam. In het schemergebied van de duimzuigende inner circle van Justitie, doet men alles op een niet formele wijze. Dus die afzegging zal er wel niet komen, daar vele van de zittingen in de zaak van den Brink in dit schemergebied plaats hebben gevonden en daardoor het daglicht van het vermeld zijn in de officiële database van de rechtbank niet kunnen verdragen. 

Het kan echter nog zouter!
Zojuist vernam ik telefonisch van Ben van den Brink dat hij via een koerier een uitnodiging had gekregen voor een eerste reclasseringscontact op maandag 9 juli bij de reclassering Alkmaar. Die uit de duim gezogen zaken van dit criminele justitiële apparaat worden steeds doorzichtiger en voorspelbaarder. Het moge duidelijk zijn dat men voor 11 juli geen reclasseringsrapport meer in elkaar kon flansen. Dus blaast men de zitting van de 11e af en roept men hem op voor een eerste contact op 9 juli. Lust u nog peultjes? 

Belangrijkste feit blijft dat in de zaak Ben van den Brink het Openbaar Ministerie (OM) wegens ernstige vormfouten per direct niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard en de gehele zaak van den Brink per omgaande geseponeerd zou moeten worden. Alleen al het feit dat het arrondissement Alkmaar, wegens het indienen van een aanklacht tegen van den Brink door de president Civiel Recht, de heer Schotman, tot procespartij is geworden, maakt het volgens de juridische procedures godsonmogelijk om überhaupt nog in haar naam een zitting in deze zaak te kunnen voeren. Hetgeen ze in de afgelopen tijd toch meerdere malen heeft gedaan en ook op 11 juli nog een keer wilde doen. Dit laat al zien dat deze zaak zich in een  bijzonder duister juridisch schemergebied afspeelt. 

Strafdossier
Na veel gedoe heeft van den Brink dan eindelijk een soort van strafdossier van zijn advocaat ontvangen. Daarin kwamen vele documenten dubbel voor en bestond het dossier voor een groot deel uit prints van zijn reacties op Argusoog en transcripties van zijn interviews op Argusoog Radio. Het meest interessante in dit dossier was echter, naast de aangepaste aanklachten, de BooG-uitdraai. 

Bovenaan de pagina van deze uitdraai staat: 

Let op! BooG is een landelijk gebruikt hulpmiddel bij het besluit om een gedragsdeskundig onderzoek in te stellen naar de persoon/geestvermogens van een verdachte. De op deze BooG-uitdraai vermelde gegevens betreffen een momentopname.  

Hieronder zal deze uitdraai worden weergeven, evenals het commentaar van Ben van den Brink daarop. De uitdraai voert als datering 4/11/2011 en als verantwoordelijk arrondissement Haarlem. Deze datum was dezelfde datum als dat van den Brink werd voorgeleid in Haarlem na zijn gewelddadige arrestatie op 1/11/2011 en zijn voorlopige hechtenis werd geschorst. Hoe bizar? Maar nog meer bizar is dat men maar continu zijn geestvermogens wil blijven onderzoeken, terwijl hij tijdens een eerdere detentie in 2009/2010 al zeven weken heeft doorgebracht in het Pieter Baancentrum en tijdens zijn laatste detentie enige tijd heeft verbleven in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum ’t Veer in Amsterdam. Wil men hem gek maken door hem maar steeds in een gekmakende omgeving te stoppen? Wie zijn nu de werkelijke gekken in dit verhaal? Of zijn het een stel duimzuigende psychopaten die hem als klokkenluider van satanisch ritueel kindermisbruik monddood willen maken???

 

Voorgekookt tot en met
Wanneer men het hierboven weergegeven document bekijkt en men houdt daarbij de eerder door Ben’s vrouw geziene informatie op een computerscherm van de rechtbank Haarlem betreffende de vermelding van TBS in gedachten, dan moge duidelijk zijn dat dit criminele duimzuigende justitiële circuit toewerkt naar de uitvoering van een voorgekookt vonnis. Een vonnis dat op basis van een gefaked reclasseringsrapport en een uit de criminele duim gezogen psychologisch/psychiatrisch rapport Ben van den Brink voor langere tijd zal opbergen in een TBS-kliniek of een Forensisch Psychiatrische Kliniek. En dit alles in naam van Hare Majesteit’s rechtspraak. Dat er in VerNederland klassenjustitie wordt bedreven is bij velen bekend, maar dat deze klassenjustitie tot steeds ergere vormen van fascistoïde onderdrukking leidt is helaas bij nog te weinigen bekend. 

Valse namen en dubbele dossiers
Uit bovenstaand document blijkt ook klip en klaar dat de criminele duimzuigende Justitie werkt met dubbele dossiers. Het document vermeld namelijk de naam Brink, Bernhard. Hierbij wil ik even herinneren aan wat van den Brink als antwoord vernam van een wachtcommandant in het politiebureau Alkmaar, toen hij wilde nagaan wat de op dat bureau afgegeven oproep voor de zitting van 11 juli in zou inhouden. Deze zei, nadat Ben van den Brink aangaf onder de naam Brink gedetineerd te zijn geweest, dat hij dat wist

Zaak van den Brink op scherp
Wanneer Justitie onder leiding van superpedofiel Joris Demmink het werkelijk aandurft, na al de exposure die er in deze zaak van Ben van den Brink heeft plaatsgevonden, om hem werkelijk conform het hierboven geschetste scenario aus zu radieren, dan zullen in VerNederland de rapen op korte termijn meer dan gaar zijn. Dit is geen dreigement, echter wel een belofte. Justitie zal dan op een bijzonder doorzichtige en criminele manier de zaak Ben van den Brink op scherp zetten. Want te veel mensen weten inmiddels van de hoed en de criminele justitiële rand. Zij zullen daar ongetwijfeld niet meer mee wegkomen. Te veel klokkenluiders hebben inmiddels het onderspit moeten delven. Maar ergens wordt er een grens bereikt en zullen de opgebouwde leugens als een kaartenhuis in elkaar vallen. 

Kom daarom aanstaande woensdag 11 juli om 13.00 uur alsnog voor een gezamenlijke actie naar de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220.

BRON: ARGUSOOG.ORG

LEES OOK:

BEN VD BRINK EN DE STINKENDE RECHTSGANG

SCHOKKEND VERLOOP ZAAK BEN VD BRINK

Print Friendly, PDF & Email
Share