JOURNALISTEN SPIONEREN VOOR AIVD

Een groep Nederlandse sportverslaggevers heeft informatie vergaard voor de Nederlandse geheime dienst AIVD tijdens de Olympische Zomerspelen in China in 2008. Dit zeggen goedingelichte bronnen tegen De Telegraaf.

Dreigingen

De AIVD – die sinds december geleid wordt door oud-defensieman Rob Bertholee – zegt in een reactie op de onthulling: ,,Wij doen in het openbaar geen mededelingen over concrete operationele activiteiten. In algemene zin kan worden gezegd dat we onderzoek doen naar dreigingen tegen de nationale veiligheid. Op grond van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mag de dienst zich bij de uitvoering van zijn taak wenden tot elke persoon die geacht wordt de benodigde gegevens te kunnen verstrekken.”

Bron: TeleVaag

Print Friendly, PDF & Email
Share