JORIS DEMMINK VERGEEFT PERSPRIJS

aboutalebBlunderende Marokkaans-Nederlandse burgemeester Aboutaleb voorzitter van jury * Pathologische leugenaar Harm Brouwer (OM) betaalt ook mee * Wie wint de PEDO-PERSPRIJS in 2010?

Het Ministerie van Justitie onder leiding van de criminele pedofiel Joris Demmink vergeeft in 2010 opnieuw de zogeheten ‘persprijs Jacques van Veen’ voor de ‘beste journalistieke prestatie’ op het gebied van recht en rechtspaak van de laatste drie jaar. Super-PL Harm Brouwer van het OM dat de ene vervalsing op de andere leugen stapelt alsmede de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak -die de corrupte rechter Hans Westenberg nog altijd de hand boven het hoofd houdt- dragen ook hun steentje bij aan deze pedo-persprijs waarvan de winnaar anno 2010 wel uit heel bijzonder hout gesneden dient te zijn! Om het geheel eens te meer te voorzien van het stempel van criminaliteit en incompetentie is de voorzitter van de jury niemand minder dan de Rotterdamse burgemeerster Aboutaleb die thans het vertrouwen van de politiebond ACP alsmede van een groot deel van de gemeenteraad heeft verspeelt. Criminaliteit? We recapituleren even van welke delicten er sprake is bij de sponsoren van deze ‘persprijs’ (naar compleetheid is niet gestreefd):

brouwerKindermisbruik: Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie

Lidmaatschap van een criminele organisatie (o.a. actief in kinderhandel): Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie

Afdreiging, (poging tot) omkoping cq. intimidatie van journalisten: Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie

Lekken van opsporingsinfo naar verdachten in GVO: Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie

Valsheid in geschrifte: Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie en Harm Brouwer, super-PL van het OM

Ambtelijke corruptie: Raad voor de Rechtspraak door geen afstand te nemen van de corrupte rechter Hans Westenberg

Meineed: Raad voor de Rechtspraak door geen afstand te nemen van de meinedige rechter Hans Westenberg. Harm Brouwer door leugenachtige verklaringen af te leggen in de schrijfproeven-affaire

Rechtsweigering: Harm Brouwer, super-PL van het OM door zijn verantwoordelijkheid voor het niet in behandeling nemen van tal van aangiftes in de voornoemde delicten.

Ja lezers, u ziet dat goed: tegen tal van deze delicten is aangifte gedaan maar die worden gewoon niet behandeld c.q. zijn met leugens en powerplay van tafel gespeeld! We doelen hierbij op de drie aangiftes tegen Joris Demmink, de aangifte wegens meineed tegen Hans Westenberg en de aangifte tegen Harm Brouwer wegens valsheid in geschrifte en meineed in de schrijfproeven-affaire.

Het ligt natuurlijk geheel in lijn van de toenemende criminalisering van Justitie zelf dat de grootste criminelen aan de knoppen zitten van de prijs voor de journalist die deze criminalisering van Justitie het meest effectief weet te verzwijgen en te verpakken in een ‘goed nieuws-show’ over de stand van de Nederlandse rechtstaat. In dat verband is ook de rol van de Nederlandse Orde van Advocaten het noemen waard. De Orde is zowel donateur als lid van de jury in de figuur van de Amsterdamse deken Germ Kemper. Kemper heeft in een aantal zaken een kwalijke rol gespeeld en falen en plunderen door zijn confreres toegedekt. Maar ernstiger is dat de Orde weigert op te treden tegen pedofiele leden van de Balie zoals Marc Janssen van Banning (deze is door Kemper zelfs expliciet in bescherming genomen, later meer) en corrupte rechters zoals Hans Westenberg die advocaten jaren lang het werken onmogelijk heeft gemaakt. Tegen deze website heeft Kemper recent gemeld dat hij er ‘weinig journalistiek in ziet’. De vraag is dan: wat verstaat Kemper onder journalistiek?

oranjeUiteraard was NRC Handelsblad (Joost Oranje) de laaste winnaar van de pedo-persprijs. Deze krant heeft het onverbloemd opgenomen voor de criminele pedofiel Demmink (‘Demmink is schoon’ ‘Niets aan de hand’) en voorts geen enkele aandacht besteed aan recente affaires binnen Justitie. De krant, thans in handen van modehuis C&A, heeft recent een nieuwe gooi naar de pedo-persprijs gedaan door het ontslag van een rechter die de zittende magistratuur op nog nooit eerder vertoonde wijze in diskrediet heeft gebracht op het conto van haar ‘traagheid’ te schuiven. Niets aan de hand! Gewoon ‘een beetje traag!’ Dat moet goed zijn voor de pedo-persprijs 2010!

De lezers van deze site worden verzocht dit artikel in te sturen als inzending voor de Jacques van Veen-persprijs 2010.

Print Friendly, PDF & Email
Share