Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?

tsjechie.jpgSpectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak, opnieuw. Bronnen melden deze website dat er in Praag over wordt gesproken om om uitlevering te vragen van Justitie-SG Joris Demmink op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten -opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische bodem heeft gepleegd en zelf ook reeds heeft bekend. Een bizarre ontwikkeling, maar ook voor de Nederlandse Staat lijkt dit niet eens zo’n gekke oplossing. Ik zal later uitleggen waarom, maar eerst iets vertellen over het EAB waarover waar weinig wordt geschreven en dat is niet zonder reden. Want als de burger zich echt ten volle zou beseffen wat de EU-lidstaten in het Verdrag van Lissabon over dat EAB hebben afgesproken, zou het definitief finito zijn met de EU. Het EAB komt er om kort te gaan op neer dat elke EU-lidstaat om de uitlevering kan vragen van een burger van een andere lidstaat als die burger ervan wordt verdacht op het grondgebied van de verzoekende staat een delict te hebben gepleegd dat onder het EAB valt. Dat zijn zo’n beetje alle delicten en zeker ook sex met minderjarigen. Het EAB is door de Euro-maffia bedacht om een soort ‘juridische eenheid’ van de EU te maken in de opmaat naar de totalitaire Europese superstaat, maar wordt tot nu toe in de praktijk gebruikt -of liever misbruikt- om lastige mensen uit de weg te ruimen dan wel om ‘propaganda’ te maken voor een verenigd Europa.

De zakenman Robert Horchner was de eerste Nederlander die op grond van het EAB aan Polen werd uitgeleverd waar hij nu in de cel zit. Nederland moest van Horchner af omdat hij een procedure was begonnen tegen het OM dat hem met vervalste telefoontaps (waar hebben we dat meer gezien?) veroordeeld had proberen te krijgen voor de productie van XTC. De lidstaten van de EU hebben afgesproken elkaar in zo’n geval te ‘helpen’ door lastige mensen eenvoudigweg ‘op transport’ te kunnen zetten. Over de machinaties van de Staat in de Horchner-zaak schreef deze website eerder. In mei 2005 werd -en dit schokkende verhaal is tot dusver geheel buiten de mainstream-pres gehouden, net als trouwens de Horchner-zaak- een Friese vrachtwagenchauffeur aan Frankrijk uitgeleverd op grond van het EAB om terecht te staan in een propaganda-proces waarin de Franse overheid claimde een gigantische trucker-drugslijn te hebben opgerold. Lees hier een relaas over deze ‘Europese rechtsgang’ die een mooie voorspiegeling lijkt te bieden van wat we de komende jaren in de EU nog allemaal kunnen verwachten. Maar nu terug naar Demmink en Tsjechie.

Het is niet bekend wie het initiatief heeft genomen voor deze ingenieuze oplossing van het probleem-Demmink, mar dat zou goed de Nederlandse staat kunnen zijn. Het OM kan Demmink immers niet vervolgen vanuit het simpele feit dat zoiets qua psychologie vele stappen te ver zou zijn: het OM zit zelf immers stampvol met pedofielen en andere perverts, dat werkt gewoon niet. Maar de Staat is aan de andere kant toch ook wel erg bang dat er grote problemen gaan ontstaan als er in augustus door het Amsterdamse Hof zal moeten worden besloten dat de pedofiel en kinderverkrachter Joris Demmink boven de wet blijkt te staan. Ergo: uitlevering aan de Tsjechen is het ei van Columbus! Justice after all. En een forse impuls voor de Europese samenwerking en het verenigd Europa als blijkt dat de lidstaten zelfs bereid zijn belangrijke ambtenaren aan elkaar uit te leveren!

Print Friendly, PDF & Email
Share