JORIS DEMMINK “THE WARCRIMINAL”

Ingezonden door een rechter

Joris Demmink is 100% in verband te brengen met oorlogsmisdaden, terrorisme, genocide en Jeugdzorg. De oorlogsmisdaden van Joris Demmink zijn nog makkelijker te bewijzen dan zijn kinderneukerij, want de Commissie Davids heeft inmiddels, tot afwezigheid van een volkenrechtelijk mandaat, geconcludeerd bij en tijdens het politiek goedkeuren van de oorlog zonder geldige reden in Irak, en Joris Demmink is van de VVD en SG van MinVJ.

Er zou veel meer op die oorlogsmisdaden gehamerd moeten worden om de zaak tegen Joris Demmink, en het netwerk waar hij deel van uitmaakt, voor eens en voor altijd dicht te timmeren.

Joris Demmink is een oorlogsmisdadiger en de VVD is een partij van oorlogsmisdadigers. Er wordt genocide gepleegd in Irak, geavanceerder dan de Nazi’s en vele keren effectiever. Dat zijn de concrete feiten en die zijn belangrijk bereik om nog meer te bereiken in deze Demmink Gate.

Het is ook mijn jaren lange ervaring in de juridische praktijk, en dossier kennis, dat ik meen aan het hoofd van Joris Demmink te zien dat hij van leugens leeft. Die man kijkt alsof hij zijn waanzin amper verhullen kan. Hij heeft vast en zeker een psychiatrische aandoening. Hij kan niet anders dan zijn misdaden plegen. Hij kan geen weerstand bieden aan zijn diepgewortelde gevoel, zijn misdaden te plegen.

Het zijn co-factoren die mij ervan overtuigen dat Demmink niet deugt. Co-factoren zijn de oorlog zonder geldige reden in Irak en het lidmaatschap van Demmink van de VVD en zijn ‘command responsibility’ als SG; en de ontspoorde Jeugdzorg. Het systeem van Jeugdzorg is wettelijk en ambtelijk dusdanig ingericht dat het ontspoorde gezinnen levert. Dat is georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Demmink, de Tweede Kamer en André Rouvoet. Voorts wordt er op grote schaal opzichtig misbruik gemaakt van de buitengewoon onzorgvuldig geredigeerde Wet op de Jeugdzorg.

Bij meerderheid zijn de politiek ambtsdragers, die verantwoordelijk zijn voor de Wet op de Jeugdzorg, ook schuldig aan terrorisme in de Nederlandse politiek. Jeugdzorg is een branche. Het is commercieel en Jeugdzorg heeft een commercieel eigen belang bij elke UHP of OTS die het opleggen en/of uitvoeren kan. Dat is vragen om problemen. Ook doen BJZ en de RvdK etc niet aan waarheidsvinding, is de kinderrechter een hamerstukrechter (geen onderzoeksrechter) en is de wet op de jeugdzorg er op gericht kindermisbruik binnen de instellingen van jeugdzorg, binnen die instellingen te houden.

In de instellingen van Jeugdzorg worden verse slachtoffers en nieuwe daders gekweekt. De leiding geniet ook zelf van de perversiteiten. 50% van de kindermisbruik binnen de instellingen van Jeugdzorg wordt door de zorgverleners gepleegd. Allemaal kleine en grote Finkensiepertjes’. Finkensieper is ook eerst omhoog gepromoveerd voordat hij gepakt werd. Dat is een standaard mechanisme wat in de mensheid zit. Dat is een standaard criminologisch verschijnsel bij maatschappij ontwrichtende, shockerende, misdrijven. Mensen ontkennen, sluiten zich af voor het negatieve gevoel wat de misdrijven hen geeft.

Slachtoffers van verkrachting binnen een gemeenschap worden welhaast altijd geheel of gedeeltelijk uitgesloten van de gemeenschap. Ook bij Jeugdzorg is dat het geval. De Commissie Samson heeft (slechts) deelonderzoek gedaan. Niemand heeft goed zicht op Jeugdzorg en op wat de terroristen in de Nederlandse politiek nog meer van plan zijn. Wanneer op die lui juridisch, politiek en in de media doorgewerkt wordt (rechtens slopen die boel), komen ze misschien in het huis van bewaring terecht. Om Joris Demmink klein te krijgen is het dus nog makkelijker om over zijn oorlogsmisdaden te beginnen dan zijn kindermisbruik. Demmink in verband brengend met Jeugdzorg doet vermoeden dat de bij Jeugdzorg bijpassende ambtelijke leiding een pedoseksuele predispositie bezit.

“Oud-minister Rouvoet van jeugd en gezin gaat overigens, met unanieme steun van de sector, een dwingend kwaliteitskader ontwikkelen met het doel seksueel misbruik te voorkomen”

André Rouvoet is een van de pederasten in het netwerk die nu als oud-minister de criminele organisatie die Jeugdzorg is, komt helpen om het zicht af te houden van de harde kern van pedoseksuelen die door de branche organisatie beschermd wordt.’Damage control’ van een beschadigd crimineel netwerk.

 

WAARSCHUWING: HEFTIGE BEELDEN, MAAR WEL DE KEIHARDE WAARHEID

Troops Kill Innocent Civilians, Even Shoot children in Iraq With 30mm Apache

 

HOE LANG PIKKEN WE DIT NOG? HELP ONS MEE OM DE ECHTE CRIMINELEN HUN STRAF NIET TE LATEN ONTLOPEN!

Print Friendly, PDF & Email
Share