JORIS DEMMINK OOK ACHTER MH 17-BEDROG

DE SLEUTEL TOT HET KRAKEN VAN HET MH 17-BEDROG HEET PIETER JAAP AALBERSBERG * DAT IS DE MAN DIE OOK IN 1997 HET ROLODEX-ONDERZOEK NAAR DEMMINK STIL LEGDE * JORIS DEMMINK WAS EN IS DE MACHTIGSTE MAN DIE OOIT IN NEDERLAND HEEFT RONDGELOPEN

AALBERSBERG.CRI

Pieter Jaap Aalbersberg wist niet hoe hij het had toen in maart werd onthuld dat hij persoonlijk het Rolodex-onderzoek naar Joris Demmink had stilgelegd. Totale paniek sloeg toe bij de Politie -en bij het Ministerie- toen AT 5 hier een nieuwsbericht van maakte. Binnen no-time kwam de ‘reparatie-machine’ op gang. Helaas: reeds spoedig daarna werd onthuld dat Aalbersberg in zijn totale paniek heeft gelogen (zie afbeelding). Tuurlijk. De man is een creatie van Joris Demmink die aan de knoppen zat bij alle benoemingen van topmensen van politie en justitie. De benoeming van Aalbersberg als hoofd van de MH 17-‘repatrieringscommissie’ deze zomer kan dan ook niet anders worden gezien dan als afkomstig van de groep-Demmink. De opdracht aan Aalbersberg: verkloot het onderzoek, trek rookgordijnen op, vertraag. En dat is dan weer bewijs voor een criminele, sinistere samenzwering waarin 200 landgenoten zijn opgeofferd voor ‘het hogere doel’ van de NWO, een samenzwering die overigens ook wordt aangetoond door alle andere onderdelen van het MH 17-dossier. Een samenzwering die nu eindelijk ook is ontdekt door een groep nabestaanden van de geofferden. Zonder enige twijfel gebeurde dit alles met medeweten en/of toestemming van het Koninklijk Huis dat zo belangrijk is binnen de Bilderberg-organisatie. Massamoord door Willem Alexander, Mark Rutte en Joris Demmink, inderdaad.

Print Friendly, PDF & Email
Share