JODENDOM ONTKENT HOLOCAUST

ALS klokkenluideronline.is NIET MEER WERKT KUNNEN JULLIE IN HET VERVOLG NAAR klokkenluideronline.is
*STEM DE VRAGEN OMHOOG OP VRAAGHETDENHAAG, JE KUNT ELKE DAG STEMMEN!*

Journalist Micha Kat van klokkenluideronline zit in voorarrest en wordt net als de redactie van hetzuur.nl belaagd door ZION in verband met het ontkennen van de Holocaust. Volgens officier van justitie Nicole Vogelenzang in de zaak van Micha Kat worden daarmee joden beledigd om hun ras en/of geloof. Als eerste is het technisch onmogelijk joden te beledigen om hun ras. De groep mensen te weten joden bestaan niet uit één ras. Er is geen joods ras. Wie zegt dat er een joods ras bestaat is racist. In ieder geval zijn er twéé joodse rassen. Het Semitische ras der Sefardische joden (een minderheid) en het niet Semitische ras der Asjkenazim (ook wel Nazi genoemd) die de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk bedacht hebben en de financiers zijn van de Nationaal Socialisten. Feitelijk zijn er meer rassen onder de joden omdat ook kleurlingen joods zijn. Iedereen die zich bekeert en aan de joodse wetten houdt kan joods zijn. Voorts is het technisch niet mogelijk joden te beledigen om geloof wanneer de Holocaust ontkend wordt. Holocaust ontkennen is namelijk onderdeel van het joodse geloof. Het is compleet en volledig volgens de joodse wetten en tradities om de Holocaust te ontkennen. De joden hebben namelijk geen zoenoffer gebracht. Er is hen een catastrofe overkomen.

Het zijn vooral Zionisten (Asjkenazim, Nazi) die willen dat hun Holocaust niet ontkend wordt. Het grappige aan het gebruik van het woord Holocaust door Zionisten is dat ze daarmee bewijzen dat Zionisten het offer gebracht (lees veroorzaakt) hebben. Holocaust betekent zoen- of brandoffer. De Zionisten worden door joden gezien als anti-joden omdat Zionisten een joodse staat nastreven en dat één van de meest on-joodse ambities is die een jood hebben kan. Joden hebben nooit een joodse staat gewild. Joden hebben geen belang bij een joodse staat. Het is joden door G-d verboden een joodse staat te willen. Dus het brandoffer brengen om vervolgens een joodse staat te stichten is een niet joods concept. De offers die de Zionisten gebracht hebben met WOII en de Shoah zijn ordinaire massamoorden en misdaden tegen de menselijkheid. Niks spiritueels verheven om de almachtige mild te stemmen bij en tijdens de kolonisatie van Palestina. WOII en alle bijkomende ellende is veroorzaakt door Zionisten. Mensen die zeggen dat ze joden vertegenwoordigen terwijl het feitelijk de grote antisemieten zijn. Deze mensen hebben Hitler betaald en de concentratiekampen en de deportaties per treinen geleverd. Ná de oorlog hebben ze Duitsland voor hun misdrijven op laten draaien, en iedereen die een ander oordeel heeft wordt door hen vervolgd in verband met het beledigen van joden.

Een andere grond om de Holocaust te ontkennen is het aantal vermoorde joden. Het zijn er bij lange na géén zes miljoen. Nooit geweest ook en de industriële vergassing heeft niet plaatsgevonden. Ook de beroemde historicus Robert Jan Van Pelt toont dit aan in het standaardwerk Auschwitz. Er zijn tussen de 1,7 en 3,3 miljoen joden vermoord, en in Auschwitz zijn rond de twee honderdduizend mensen vergast. De betrouwbaarste berekeningen staan hier, hier en hier. Auschwitz was overigens 100% particulier initiatief en eigendom van IG-Farben wat het geesten kind was van de joodse Rothschild bankiers, die ook Hitler betaald hebben samen met Rockefeller, Esso, Shell en Wall Street. Ook de grootvader van de laatste president Bush profiteerde als manager van het Nazi regiem van de slavenarbeiders van dat kamp. Officier van Justitie Nicole Vogelenzang liegt dat ze barst voor de rechter over de betekenis van de Holocaust en het recht deze te ontkennen. Officier van Justitie Nicole Vogelenzang weet best wat de waarheid is. De officier van justitie is niet op het achterhoofd gevallen en ze kan googelen. Bovendien is het aan haar om deugdelijk onderzoek te doen. Een beetje zoeken op internet leert al snel dat begin jaren negentig van vorige eeuw het aantal vermoorde joden van Auschwitz officieel drastisch naar beneden is bijgesteld van vier naar één miljoen. Dat is een verschil van drie miljoen wat van de beruchte geholocauste zes miljoen afgetrokken hoort te worden. Zes miljoen min drie miljoen is géén zes miljoen.

BRON: HETZUUR.NL (zeer interessante materie!)

Print Friendly, PDF & Email
Share