JEROEN DE KREEK WRAAKT RECHTBANK

STEM DIT ARTIKEL OMHOOG OP NUJIJ.NL (KLIK HIER)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Het was een enerverende zitting 17 juli 2012 in de Amsterdamse rechtbank. Het was niet de eerste keer dat hetzuur terecht stond wegens het beledigen van een groep mensen te weten joden in verband met ras en/of geloof. De eerste keer was 24 november 2011. Toen werd hetzuur vervolgd door de officier van justitie van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie omdat het in een tekst de NSB-mentaliteit van de Telegraaf aan de orde stelde; en aantoonde dat zionisten antisemitisme uitlokken. Toen oordeelde de rechtbank dat het van algemene bekendheid is welk lot miljoenen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen. Het probleem is natuurlijk dat niet algemeen bekend is welk lot miljoenen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft getroffen, en welk lot miljoenen joden nu nog treft. Het angstwekkende feit is dat zij die zeggen op te komen voor joodse belangen, de zionisten, de grote gangmakers zijn achter het antisemitisme sinds de Franse Revolutie. Ook zijn deze ‘so called’ vertegenwoordigers van de joden de bedenkers van de holocaust en de financiers van Hitler. De zionisten hebben symbiotisch met de Nationaal Socialisten samengewerkt om de joden en de wereld naar de afgrond te dragen als opmaat naar de kolonisatie van Palestina. Vandaar de afkorting Nazi. Het CIDI en het Meldpunt Discriminatie Internet en de Joodse Omroep en hun gedeputeerden die aangifte gedaan hebben tegen hetzuur zijn de naoorlogse vertegenwoordigers van de grootste nazicriminelen op aarde. Én zij noemen zich joden. Ook zijn er geen zes miljoen joden vermoord bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Leg dat maar eens uit aan de rechtbank.

De eerste vraag die gesteld werd aan de rechtbank was of de voorzitter toevallig rechter Cohen Tervaert was. Die naam had het secretariaat doorgegeven als aan het college deelnemende voorzitter. Het bleek rechter mr. Korthals-Altes te zijn, die steevast zijn hand voor de mond hield en hetzuur geen enkele kans gaf de nieuw ontdekte feiten te relateren aan de verweten uitingen en wel vragen stelde aan hetzuur. De aangevers zaten in de zaal en deden net als de officier van justitie alsof ze van de prins geen kwaad wisten. Alfred Edelstein, directeur van de Joodse Omroep, die van vrije meningsuiting zijn beroep maakt, had op 09 maart 2011 nog met officier van justitie Paul Velleman geschreven dat zij in hun telefonisch onderhoud de optie besproken hadden om de website Hetzuur.nl het zwijgen op te leggen. Ik verzoek u nogmaals te bevorderen dat deze site door justitie uit de lucht wordt gehaald, schreef de oplichter. Alfred Edelstein wil kennelijk strafrechtelijk naar de haaien geholpen worden. Het bedriegen door het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep over hetgeen de joden is overkomen bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog, kent overduidelijk geen grenzen. Niemand mag weten dat de grote zionistische leider Herzl, die als ‘founding father’ van de zogenaamde joodse staat gezien wordt, een racist in hart en nieren was die alleen op kwam voor de belangen van de rijke aristocraten die door de Franse Revolutie en het afschaffen van de slavernij macht zagen verdampen. Twee pakken met documenten zijn door hetzuur aan de rechtbank en de officier van justitie overhandigd waaruit blijkt dat de Tweede Wereldoorlog en de holocaust draaide om het vermeerderen van macht en vermogen van een select groepje puissant rijke mensen te weten zij die zich er op voorstaan de joodste joden op aarde te zijn.

Uiteindelijk kreeg de verdediging slechts een half uur de tijd voor pleidooi. Vanzelfsprekend onvoldoende om het meer dan honderd jaar bedrog met terroristisch oogmerk der zionisten bloot te leggen, mede gezien het feit dat gedurende het onderzoek ter terechtzitting de door hetzuur ingebrachte documenten niet voorgehouden en geen getuigen gehoord mochten worden. Samen met andere vooringenomenheden van de rechtbank leverde dat de druppel die de wrakingsemmer deed over lopen. Het was nog zo gezegd tegen de rechtbank, en toch wilde het niet een beetje meer tijd vergunnen voor betoog in het belang der joden. Op hoeboei en bij schlep staan de verslagen van de criminelen in verband met de zitting van 17 juli 2012. Voor Hans Jansen van hoeiboei had de zitting van 17 juli 2012 een aangename verrassing die hem strafrechtelijk nog duur komt te staan. De officier van justitie vroeg vrijspraak voor het bedreigen van de arabist ondanks dat deze deskundige bij hoog en bij laag beweert dat hij door hetzuur met een misdrijf bedreigd is. Het schijnt dat komende week het wrakingsverzoek behandeld wordt. Op voorhand kan daarvan gezegd worden dat de spanning erin blijft. Het diepgaande liegen van het CIDI en het MDI en de Joodse Omroep over feiten waar zij als ‘joden’ mee bekend verondersteld kunnen en mogen worden gaat niemand in de koude kleren zitten.

Feit

Hitler kwam uit het umfeld van de joodse bankiers familie Rothschild. De familie met aandelen Auschwitz in bezit.

BRON: HETZUUR.NL

LEES OOK:

ROTHSCHILD ZIONISME (VERKOCHTE ZIELEN)

ZIONISME PROMOOT ANTISEMITISME

JEROEN DE KREEK 17 JULI 2012 VOOR DE RECHTER

MICHA KAT HEEFT GELIJK

Print Friendly, PDF & Email
Share