Je zag dat Tristan aan de pillen zat!

MISDADIGE MEDIA GEHEEL IN DE GREEP VAN DE FARMACEUTISCHE KILLER-INDUSTRIE * BEL NOS-HOOFDREDACTEUR MARCEL GELAUFF OM HEM TE DWINGEN TE BERICHTEN OVER SSRI’S EN GEWELD (06-12509542) * GELAUFF IS MEDEPLICHTING AAN MASSAMOORD ALS HIJ ZIJN WERK WEIGERT TE DOEN

Een oud-collega van Tristan lijkt in een stuk op de site van De Telegraaf te bevestigen dat Tristan anti-depressiva slikte: Je zag gewoon dat hij aan de medicijnen zat. En als je langs hem liep, was hij altijd tegen zichzelf aan het praten. Hij was gewoon heel vreemd. Nu leren ons de feiten, dat vrijwel iedereen die dergelijke delicten pleegt ‘aan de pillen’ was. Op deze website staan meer dan 4500 gevallen genoemd van pillen-geindiceerde gruweldaden zoals vaders die hun dochter wurgen of in stukken snijden. Maar de criminele MSM is zozeer in de greep van de farmaceutische killer-industrie -zoals we op deze site eerder aantoonden in de gevallen van

Wim ‘wonderpil’ Kohler van NRC en Simon ‘GlaxoSmithKline’ Roozendaal van Elsevier [backgrounds], dat het ter discussie stellen van pillen in de meest algemene zin totaal taboe is verklaard. Beseffen deze idioten wel dat zij door hun corrupte gedrag en door het verkwanselen van hun taak als journalist medeplichtig worden aan massaslachtingen zoals die in Alphen a/r Rijn en die zoals genoemd op de ssri-website?  Als we Marcel Gelauff, thans hoofdredacteur van de NOS hierover bellen, smijt hij de hoorn op de haak. Als het aan hem ligt worden liever onschuldige burgers neergemaaid dat dat hij ophoudt met zijn verdorven propaganda voor de farmaceutische killer-industrie.

Big farma is zelfs zo rijk en machtig dat hun lobbyisten in Brussel en Straatsburg het via omkoping van EU-‘politici’ zo ver hebben gekregen dat er een Europees verbod in de maak is op natuurlijke en echt werkende medicijnen waardoor de EU-slav ingezetenen in de toekomst zullen worden gedwongen het gif van big farma, Ab Osterhaus, Simon Rozendaal en Wim Kohler te slikken! Meer via deze website!

Lees onze serie Het Farmaceutisch Complot in 37 delen en bekijk de wonderpil-video van JDTV over het corrupte NRC

Print Friendly, PDF & Email
Share