JASPER S. EN HENK F: ZOEK DE VERSCHILLEN

WIJ STELLEN: OOK ANDREA LUTEN WERD SLACHTOFFER VAN DE SATANISCHE KINDERVERKRACHTERS * ZOWEL IN ZAAK-VAATSTRA ALS IN ZAAK-LUTEN SPEELT HET KANTOOR ANKER & ANKER EEN CRUCIALE ROL * OOK HENK F. BLEEK LAST TE HEBBEN VAN ‘GEHEUGENSTOORNISSEN’

IN DE ZAAK-LUTEN WERDEN DE ECHTE MOORDENAARS NOG WITGEWASSEN BIJ PAUW & WITWASMAN, IN DE ZAAK-VAATSTRA KAN DAT NIET MEER DANKZIJ ONS EN DE ANDERE ‘KOMPLOTDENKERS’ DIE DE WAARHEID BOVEN TAFEL HEBBEN GEKREGEN

WAS DE ZAAK-LUTEN EEN ‘PILOT’ VOOR JUSTITIE VOOR HUN JASPER-HOAX IN DE VAATSTRA-ZAAK? HET LIJKT ER ZEKER OP! * MOEDER ANDREA LUTEN IS DE BAUKE VAATSTRA IN HAAR ZAAK * IN BEIDE ZAKEN BIZARRE TOESTANDEN ROND DNA-‘BEWIJS’

BEIDE ZAKEN GEBRUIKT OM DE ‘DNA-AGENDA’ VAN DE NWO TE PROMOTEN * HENK F. TOT BEKENTENIS GEDWONGEN EN GEBRAINWASHED NET ALS ZAL GEBEUREN MET JASPER S. * F. had op veel vragen van de rechters geen duidelijk antwoord. ,,Ik weet niet meer wat denkbeeldig en werkelijkheid is.” * Volgens de officier van justitie is er geen enkele twijfel over de verklaringen die F. eerder tegen de politie aflegde en waarover hij tijdens de rechtszitting weinig meer zei te weten. ,,Hij weet zaken niet meer die verzwarend voor hem zijn en kleine details weet hij nog wel.”

Print Friendly, PDF & Email
Share