JAN VLUG ZIT IN HET COMPLOT

Comment van een strafrecht student (afkomstig van de website van Wim Dankbaar)

Beste mensen,

Ik ga mezelf niet presenteren als autoriteit en ik ben al helemaal geen complotdenker. In mijn spaarzame vrije tijd rond ik mijn studie rechten richting strafrecht af. Ik kan jullie hierbij uit mijn ervaring die ik heb opgedaan als student zeggen dat wat Jan Vlug zegt totaal niet door de beugel kan. Hij is er namelijk om zijn client te verdedigen! Verschillende opmerkingen zoals gedaan bij Powned door deze advocaat zijn mij volledig in het verkeerde keelgat geschoten. “Gevraagd naar de gemoedstoestand van S. zegt deze raadsman dat niemand medelijden met hem zal hebben, DAT VRAAG IK OOK NIET (WERKELIJK WAAR EEN GOTSPE) Verder zal iedere raadsman iedere theorie mee willen nemen om zijn client vrij te pleiten, zeker nu duidelijk wordt dat deze S. geen bekennende verklaring heeft afgelegd. Dat heeft hij zeker weten niet. Het is dus zonder meer gebruikelijk om in het geval van een ontkenning daarmee naar buiten te treden. Dat doet een goede raadsman! ZONDERMEER! Hoe raar het velen ook mag klinken, deze raadsman is er voor de belangen van zijn client. Zo zit ons rechtssysteem in elkaar. Als wij dat anders willen dan moeten we een ander systeem kiezen. Het is ook totaal niet in het belang van zijn client om de complot theorieen af te doen als schandalig! Dit riekt naar verraad naar zijn client. Ook spreken over de familie Vaatstra in deze hoedanigheid bevreemd mij ten zeerste. Ook hier is het zo dat een raadsman er moet zijn voor zijn client en niet voor de familie van het slachtoffer. Iedereen leeft natuurlijk mee met de familie Vaatstra, dat staat buiten kijf maar het past niet in zijn rol als raadsman voor deze client. Concluderend kan ik u vertellen dat de vraagtekens, nu al, bij het functioneren van deze raadsman naar zijn client GEGROND zijn. Ik raad de familie van S gezien deze feiten aan op zeer korte termijn een andere raadsman in dienst te nemen en deze raadsman van zijn taak te ontheffen. Deze raadsman geeft aan: “Ik sta met 10-0 achter (GOTSPE) maar jij zorgt zelf voor de 11, 12 de 13 en de 14-0. Ik kan nog wel even doorgaan: Quote raadsman: “het dna lijkt mij een heel duidelijk bewijsmiddel” Hoeveel bewijsmiddelen moet ik hier nog geven om aan te geven dat deze advocaat er verschrikkelijk zijn best voor doet om zijn client af te branden. HET IS SCHANDALIG, het is dat deze site geen editor heeft in de berichten want anders zou ik het font van SCHANDALIG op 90 px en ULTRA BOLD neerzetten.

 

-edit- dan doen wij het wel

SCHANDALIG

Print Friendly, PDF & Email
Share