IVO OPSTELTEN: DE KLOKKENLUIDER-SCAN

IVO OPSTELTEN WERD ALS 15-JARIGE ‘ENIGE TIJD ONDERGEBRACHT IN HET GEZIN VAN EEN DOMINEE’ * WELKE DOMINEE? * CV IVO OPSTELTEN LEEST ALS EEN HORROR-STORY VAN CORRUPTIE, MISBRUIK EN NEPOTISME * DEZE MALLOOT IS HET ABSOLUTE DIEPTEPUNT IN DE NEDERLANDSE POLITIEK

opsteltenmetvrouw
Een van de grootste schandalen rond de pedo-minister betreft zijn vrouw die een topfunctie bekleedt binnen de rechterlijke macht. Deze ongekende belangenverstrengeling is compleet taboe-verklaard; zelfs nu mag er nog niet over worden gesproken. KLOL zocht alles al jaren geleden voor u uit.

Lid bestuur Havenschap Delfzijl (zwendel, zwart geld)
Voorzitter Federatie van Oranjeverenigingen (pedofilie, machtsmisbruik)
Lid Raad van Commissarissen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (criminele samenspanning, zwendel)
Lid bestuur Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs
Lid bestuur Nederlands Distributieland (VVD-zwendel met gemeenschapsgeld, speeltje van Crimi-Neelie Kroes)
Korpsbeheerder regio Utrecht
Lid Raad voor het Binnenlands Bestuur (machtsmisbruik)
Voorzitter Provinciale Raad voor Zwakzinnigenzorg in Utrecht (geen data) (uitleveren van gehandicapten aan pedo-netwerken)
Lid College van Regenten “Slot Zuylen” (geen data) (slot gebruikt voor satanische feesten en rituelen)
Voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) (grootste vernietiger van gemeenschapsgeld in Nederland)
Lid Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (vergiftiging van het volk)

Voorzitter Nationale Havenraad (1995-1999)
Voorzitter Korpsbeheerdersberaad (2003-2004) (leiding geven aan de onderdrukking van de Nederlander, aansturing killer cops)
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds (2006-2008) (No further questions)
Lid Programmacommissie Zuidvleugel Randstad Pieken in de delta (2007-2010)
Voorzitter Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling (2008-2010) (afdekken van eigen kindermisbruik en van dat van zijn vrieden)
Voorzitter Raad van Commissarissen “Nationale Goede Doelen Loterijen”, van december 2008 tot oktober 2010 (zwendel, bedrog)
Voorzitter Raad van Toezicht “Genomics” (geen data) (NWO-speeltje om een super-ras te fabriceren)
Voorzitter Rijksstuurgroep Beveiligingsconcept Ondergronds Bouwen (geen data) (het bouwen van geheime misbruik-centra en schuilkelders voor de elite)
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht (2008-2010)
Lid Raad van Toezicht Het Oogziekenhuis Rotterdam (2009-2010) (orgaanhandel)
Voorzitter Waarborgfonds Sociale Woningbouw (2009-2010) (zwendel, verduistering)
Voorzitter Council Olympisch Plan 2028 (2009-2010) (machtsmisbruik, pedofilie, koninklijk huis)
Medewerker tv-programma TROS RegelRecht (2010)
Informateur kabinetsformatie 2010
[bronnen: parlement.com en elsevier.nl]

Print Friendly, PDF & Email
Share