INTERVIEW MET THOMAS BRUNING VAN DE NVJ

THOMAS BRUNING: HET IS JUIST GOED FOUTE MENSEN UIT TE NODIGEN WANT DAT IS LEUK VOOR DE DISCUSSIE * BRUNING: WIE FOUTEN MAAKT BIJ DE MSM WORDT UITGENODIGD, BIJ DE NIEUWE MEDIA GEROYEERD

Vanaf 6:00 gaat het over het royement van Micha dat door Justitie steeds weer wordt gebruikt tegen Micha om zijn status als journalist ter discussie te stellen. Bruning laat weten dat Micha in november zal worden uitgenodigd op de verenigingsraad om zijn positie daar nader toe te lichten. Dat wordt dus weer vuurwerk!

Print Friendly, PDF & Email
Share