ING: HET WARE VERHAAL, EINDELIJK

FALENDE GROOTBANK BEDRIEGT NIET ALLEEN ZIJN KLANTEN MAAR OOK DE MEDIA * LUISTER NAAR EEN UNIEK GESPREK VAN BIJNA ANDERHALF UUR MET ING TOP-VOORLICHTER RAYMOND VERMEULEN OVER DE SITUATIE BIJ ING * ZOIETS IS NOG NOOIT EERDER GEPUBLICEERD

In het bovenstaande fragment gaat het over de noodhulp via de geldpersen van Washington en Frankfurt waarmee ING overeind wordt gehouden na eerder te zijn gered met belastinggeld uit Den Haag. Vermeulen ontkent dat ING nog geld ontvangt van FED en ECB. Dat is een leugen. Vermeulen had de hoorn nog niet neergelegd, of de ECB maakte bekend 500.000.000.000 Euro te storten in het failliete Europese banken-systeem -dat dus nog boven op de steun vanuit de FED en de staatssteun. Reken er maar op dat ING, een van de zwakste banken van Europa, gigantisch ‘leent’ van de ECB. HIERONDER: HET BEDROG VAN ING EN HET HELE GESPREK MET RAYMOND VERMEULEN OVER ALLE HEIKELE ONDERWERPEN VAN ALT-A TOT ING DIRECT * READ THIS AND SHIVER!

Aan het eind van het lange en open gesprek met Vermeulen vroeg ik hem toestemming tot publicatie. Die weigerde hij. Hierop zegde ik hem toe het gesprek niet te zullen publiceren. Maar wat gebeurde er op die vrijdag 16 december? Het stuk waar het allemaal om ging publiceerde ik op Accountingweb.nl, een populaire site voor accountants en met name onder accountancy-studenten. Het stuk is hier nog te lezen. Vermeulen was het niet eens met de inhoud van het stuk en zocht contact met de uitgever die zich weer bij mij meldde. Ik besloot Vermeulen te bellen en aldus ontstond het thans hier gepubliceerde gesprek. We beleven het -uiteraard- oneens en Vermeulen zette zijn visie uiteen in een opmerking onder het stuk op de accountancy-site. Kern van het meningsverschil: volgens Micha Kat betekende het terugkoop-programma van ING van de eigen (eeuwigdurende) obligaties met een forse haircut voor de bondholders dat de bank de facto failliet is, volgens Vermeulen was het business as usual. Met het gesprek en de opmerking van Vermeulen onder het stuk leek de zaak uit de wereld. Echter, zonder mij daarvan in kennis te stellen had Vermeulen vlak voor ons gesprek de volgende email naar de directeur van de uitgeverij gestuurd met aan het eind een onversneden dreigement:

Geachte mevrouw Termeer,

Zoals zojuist telefonisch met u besproken vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op de website AccountingWEB.nl is vandaag een artikel verschenen over ING van de hand van Micha Kat. Het artikel bevat een aantal feitelijke onjuistheden en is zodanig opgeschreven dat het zeer schadelijk is voor ING. Het artikel is ook verspreid als onderdeel van een e-mailnieuwsbrief. Onder meer wordt in het artikel betoogd dat ING failliet zou zijn. Het behoeft denk ik weinig betoog dat een dergelijke stelling volledig bezijden de waarheid is, maar wel degelijk schade berokkent aan ING.

Uw naam staat vermeld op de website als contactpersoon en uit gegevens van de Kamer van Koophandel maak ik op dat u als directrice van Epine B.V. feitelijk leidinggevende bent bij AccountijgWEB. Als zodanig bent u ook aanspreekbaar op de inhoud van de site.

In ons telefoongesprek heeft u aangegeven ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke, meneer Van Huët contact met ons opneemt om te zorgen dat de bedoelde informatie van de site verdwijnt en om te zorgen dat een dergelijke situatie zich in de toekomst niet meer voordoet. Ik vertrouw er op dat dat gebeurt en dat we niet genoodzaakt zullen zijn deze onverkwikkelijke affaire nog verder te escaleren.

Met vriendelijke groet,

Raymond Vermeulen

Toen ik de zaterdag daarop weer wilde reageren op de opmerking van Vermeulen bleek het hele artikel van de site te zijn verdwenen. Door deze achterbakse werkwijze van ING en door de arrogante manier van dreigen acht ik mij niet langer gehouden aan de toezeggingen aan Vermeulen.

Print Friendly, PDF & Email
Share