Ineenstorting van de rechtsstaat gaat door

OOK WETENSCHAP CONCUDEERT: RECHTSSTAAT LOOPT OP ZIJN EIND

Dat is ook toevallig: enkele dagen nadat op deze site in het ‘onheilsprofeten-artikel’ de ondergang van onze rechtsstaat werd geconstateerd en werd geinterpreteerd als een belangrijk signaal dat wijst op de ineenstorting van onze complete beschaving, komt er een wetenschappelijk onderzoek naar buiten van de universiteit Utrecht (het belangrijkste wetenschappelijke centrum voor strafrecht in ons land) waaruit zonneklaar blijkt dat ons hele systeen van strafrechtspleging een grote farce wordt! Lees hier het betreffende artikel, nota bene uit NRC Handelsblad en geschreven door demonisator Folkert Jensma die als hoofdredacteur van NRC zelf het delict demoniseren pleegde en zijn lezers aan de lopende band bedroog en beloog!

Uit dit stuk blijkt dat zelfs de rechters zelf het niet meer zien zitten: “een klein aantal rechters verwoordde de onvrede over het strafrecht volgens onderzoeker prof. Ippel in zulke krasse bewoordingen dat wij die niet letterlijk hebben geciteerd”. Deze is ook leuk: “Wanneer gespecialiseerde professionals de draad dreigen kwijt te raken, moet dat zeker met de burger het geval zijn.” En deze: “Twee ervaren rechters menen dat het Utrechtse Openbaar Ministerie te veel ‘politieke sturing’’ ondervindt.” Lees het stuk en huiver. Het trieste is natuurlijk dat dit alles in een onderzoek kan worden gepresenteerd zonder dat iemand in de politiek er iets mee doet. Sterker: minister Donner, de man die bij uitstek verantwoordelijk moet worden gehouden voor de verzieking van onze rechtstaat, heeft zojuist een koninklijke onderscheiding gekregen!
Kenners van de rechtstaat en lezers van deze site weten intussen dat de situatie in werkelijkheid nog veel erger is. Juist ook immers in het civiele recht is er sprake van een enorme afbraak aan daadwerkelijk recht. Steeds vaker zien we dat het civiele recht niet langer (zoals het ooit is bedoeld) bescherming biedt aan zwakkeren om zich te kunnen verweren tegen machtsmisbruik en willekeur van de machtigen, maar nu juist een wapen wordt in dienst van de macht om af te rekenen met tegenstanders en vervelende zwakkeren. Kijk naar wat staatssecretaris Cees van der Knaap zich meent te kunnen permitteren tegen journalist Nijeboer, kijk naar het ongekende ambts- en machtsmisbruik door rechter Westenberg tegen journalist Micha Kat. Het recht vormt dankzj corruptie en belangenverstrengelingen een beschermend schild om de macht dat ervoor zorgt dat de journalistiek deze macht niet meer adequaat kan controleren. Maar ook grote ondernemingen zoals bijvoorbeeld accountantskantoren maken misbruik van het civiele recht door eindeloos door te procederen en zo elke ‘angel’ uit een vonnis van een rechtbank in hun nadeel te trekken, tot ze na zes jaar aankomen bij de Hoge Raad die tegenwoordig eerder een Hoge Doofpot genoemd kan worden en weigert duidelijke uitspraken te doen. We zijn kortom reddeloos verloren.
Het is intussen nog wel interessant de vraag te stellen: hoe komt het dat ons strafrecht zo verziekt is geraakt? Dit is interessant omdat we dan weer bij de kern komen van het ‘onheilsprofeten-artikel’. Daarin werd namelijk ook als kenmerk van een ineenstortende maatschappij gezien de ineenstorting van het bestuursmodel. Welnu, ons hele politieke systeem staat compleet op instorten en het contact tussen burger en bestuurder is slechter dan ooit. En hier komt het strafrecht in beeld. Hoe reageert de politiek namelijk op het steeds verder afnemende vertrouwen en legitimatie? Door te grijpen naar maatregelen die iedereen kan begrijpen: strenger en meer straffen! Wij vangen voor u de boeven en terroristen! Stem op ons! De politiek is dus de hoofdschuldige aan het verkrachten van de rechsstaat ten eigen bate, alhoewel het niet echt helpt natuurlijk. Nee, het wordt er alleen maar erger door: een falend en gecorrumpeerd politieks systeen sleept de rechtstaat in zijn val mee. Dat durven zelfs de staats-gefinancierde onderzoekers van de Universiteit Utrecht niet op te schrijven!

Print Friendly, PDF & Email
Share