Hunting Bilderberg-traitor Chavannes

RU GRONINGEN AANGESCHREVEN OVER BILDERBERG-VERRAAD CHAVANNES * STUDENTEN GRONINGEN: STEL VRAGEN OVER BILDERBERG!

Bilderberger en ondertekenaar van de NWO-‘solidariteitsverklaring’ Marc Chavannes krijgt het benauwd. Luister hier [chavannes.verrader] naar zijn nieuwe strategie om de geheimen van Bilderberg binnenskamers te kunnen houden. Het audio-fragment is de eerste minuten stil maar dan komt de verbijsterende climax… Intussen roepen wij alle lezers van deze site op Chavannes te bellen (via 010-4066333) om hem ter verantwoording te roepen voor zijn verraad aan de journalistiek. Tevens richten we ons tot de RU Groningen

en roepen de studenten van Chavannes op tijdens zijn colleges ‘journalistiek’ vragen te stellen over zijn bezoek aan de Bilderberg-conferentie en vooral over hoe hij het als journalist kan accepteren deze cruciale informatie uit zijn krant te houden. Collega Hans Vogel schreef de rector-magnificus aan:

Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. E. Sterken
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
Nederland
Kalmthout 20 juni 2011

Geachte heer Sterken,

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, heeft prof. dr. M.E. Chavannes, hoogleraar journalistiek bij de letterenfaculteit van de Groninger universiteit, onlangs deelgenomen aan de zogenaamde Bilderbergconferentie. Zijn naam staat op de officiële deelnemerslijst, met toevoeging van de kwalificatie ‘Political Columnist, NRC Handelsblad; Professor of Journalism, University of Groningen’. (http://www.bilderbergmeetings.org/participants_2011.html)

Via mevrouw Barbara Hussek van het Duitse weekblad Die Zeit vernam ik onlangs dat alle deelnemers aan de jaarlijkse Bilderbergconferenties een geheimhoudingsverklaring dienen te ondertekenen. Daaruit leid ik af dat ook prof. Chavannes een dergelijke verklaring heeft ondertekend. Toen hij werd opgebeld door de journalist drs. M. Kat met de vraag hoe de Bilderbergconferentie was geweest, gooide prof. Chavannes de hoorn op de haak. Uit die reactie leid ik af dat hij er niets over wil loslaten, geheel in overeenstemming met de verklaring van geheimhouding.

Als hoofdredacteur van Pro Republica, als journalist en historicus zou ik graag uit uw mond vernemen wat de positie is van de Rijksuniversiteit Groningen, op basis van het antwoord op de volgende vragen:
in welke hoedanigheid heeft prof. Chavannes de Bilderbergconferentie bijgewoond?
Staat de RU Groningen toe dat haar medewerkers geheime activiteiten ontplooien?
Hoe verhoudt zich het gedrag van prof. Chavannes met zijn leeropdracht? Het is immers niet bepaald een lichtend voorbeeld als studenten journalistiek vernemen dat een van hun leermeesters zich gedraagt op een wijze die indruist tegen de principes van de journalistiek.

Ik huldig het, misschien in veler ogen ouderwetse standpunt dat wetenschap, politiek en journalistiek in openheid dienen te geschieden. Daarop rust immers het open democratisch bestel dat in Nederland heet te gelden.

Uw spoedig antwoord tegemoet ziend, verblijf ik

Hoogachtend,

Dr. H.Ph. Vogel
Hoofdredacteur Pro Republica

Print Friendly, PDF & Email
Share