HOUTHOFF BURUMA VOOR DE TUCHTRECHTER

BREAKING: NOG NOOIT VERTOOND IN NEDERLAND, TOPKANTOOR KOMT VOOR DE RAAD VAN DISCIPLINE VOOR EEN KLACHT WEGENS HET OMKOPEN VAN EEN TOP-RECHTER (WIE ANDERS DAN HANS WESTENBERG?) * KANTOOR VAN DE TELEGRAAF BEERPUT VAN FRAUDE EN CORRUPTIE

De propaganda-media van de zwarte mafia kunnen het maar niet geloven (In tegenstelling tot wat op diverse websites is te lezen, hoeft advocatenkantoor Houthoff Buruma vooralsnog niet voor de tuchtrechter te verschijnen wegens het inhuren van rechter Westenberg voor het geven van cursussen) maar ja, voor de corrupte krachten in onze samenleving is de waarheid meestal niet te bevatten. Alles zullen ze doen om hun ‘helden’ te beschermen tegen de waarheid en de feiten. Maar die feiten zijn er wel. Zoals het feit dat de Amsterdamse deken Germ Kemper heeft moeten besluiten (waarschijnlijk onder toenemende druk inzake zijn eigen integriteit) het kantoor Houthoff Buruma voor de tuchtrechter te slepen wegens een klacht -nog nooit vertoond in Nederland- dat het een toprechter heeft omgekocht. Hier alle details. En het mooie is dat de landelijk deken van de Advocatenorde, Jan Loorbach,

zich expliciet achter de klacht heeft gesteld door te erkennen dat ‘nadere normgeving’ voor de beroepsgroep noodzakelijk is waar het gaat om ‘contacten met rechters in de besloten kring van het eigen kantoor’. Hiermee lijkt de gewenste ontsnappingsroute van Houthoff -Kat moet niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hij te dicht bij de waarheid komt en op het punt staat onze corrupte praktijken te ontmaskeren- reeds direct geblokkeerd. Deken Kemper schrijft op 29 april aan Micha Kat -die maar blijft zorgen voor juridisch spektakel en baanbrekende jurisprudentie-: Mijn gedachte is daarom dat de klacht in deze vorm moet worden voorgelegd aan de Amsterdamse Raad van Discipline. Die kan dan een uitspraak doen die betrekking heeft op de Amsterdamse verantwoordelijke kantoorgenoten en kan eventueel bepalen of een nader onderzoek nodig is naar de vraag welke advocaten precies welke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Desgewenst zou de heer Kat, indien hij het van belang acht dat ook Rotterdamse advocaten een tuchtrechtelijke beoordeling behoren te krijgen, de klacht kunnen voorleggen aan de Rotterdamse deken. Bij de brief van Kemper is tevens de repliek gevoegd van Houthoff. Het kantoor stelt ondermeer dat het rechters gewoon mag inhuren en omkopen omdat de betreffende gedragsregel (15) ‘uitsluitend van toepassing is op de situatie wanneer een rechtsgeding [in het kader waarvan een confrontatie tussen advocaat en rechter plaatsvindt, MK] aanhangig is’. Over het feit dat het kantoor Westenberg enorme bedragen heeft betaald (mininaal 69.000 Euro) wordt met geen woord gerept.

Print Friendly, PDF & Email
Share