HOOGVERRAAD IN HET PARLEMENT

Het budgetrecht is het hoogste recht van het Parlement en tegelijkertijd het belangrijkste recht in een democratie. Wie over de besteding van het belastinggeld beslist, die heeft de macht.

Door met dit ESM-verdrag in te stemmen heeft het zittende Parlement het budgetrecht over boord gegooid. Het is een daad van verraad tegenover onze democratie. Van nu af aan staat onze schatkist open voor het dictatoriale ESM, de nieuwe bankinstelling, die zich naar believen van ons belastinggeld mag bedienen, die door niemand gecontroleerd wordt, aan niemand rekenschap verschuldigd is en door niemand aangeklaagd kan worden. [30]

Wir haben es nicht gewusst?

De Kamerleden doen alsof ze zich van geen kwaad bewust zijn. Maar hoe
waarschijnlijk is het, dat al deze Nederlands sprekende lieden de Nederlandse
tekst van het verdrag niet zouden hebben kunnen lezen? Toegegeven, het is geen
Jip-en-Janneke taal. Maar de meeste Kamerleden hebben toch iets meer dan een
lagere schoolopleiding genoten?

De poppenkast

Tijdens de debatten in het Parlement, deden sommige Kamerleden alsof ze de
opmerkingen van kritische burgers ter harte wilden nemen en dienden moties in.
Twee Kamerleden verzochten de regering, om wettelijk vast te leggen op welke
manier het Parlement vooraf zou worden geïnformeerd over steunoperaties door het
noodfonds. [31] De motie slaat natuurlijk nergens op, want het Parlement heeft geen enkele zeggenschap over een internationaal bestuursorgaan. Binnen het ESM geldt beroepsgeheim. [26] De verdragsregels van het ESM staan boven nationale wetten en regels. En mochten de indieners van de motie redeneren, dat zij desondanks van de gouverneur informatie kunnen eisen, dan voegt wettelijke vastlegging daar niets aan toe. Nationale wetgeving kan de werking van een internationaal verdrag op geen enkele manier wijzigen of inperken. (En als in de praktijk de gouverneurs toch uit de school klappen, zoals Minister de Jager aan het Parlement beloofde, dan is dat niet omdat ze daar volgens het verdrag toe verplicht zouden zijn.)

Vijf anderen verzochten de regering te beloven, dat ze vooraf alle voorgenomen
besluiten met betrekking tot kapitaalstortingen of kapitaalverhogingen aan de
Tweede Kamer voor zou leggen. Want, zo stelden zij “dat bij het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van het ESM de totale garanties en verplichtingen van
Nederland aan het ESM stijgen en zodoende op directe wijze raken aan het
budgetrecht van de Tweede Kamer
;
“ en “dat het opvragen van het Nederlandse
niet-gestorte kapitaal, door enig orgaan van het ESM, eveneens op directe wijze
raakt aan het budgetrecht van de Tweede Kamer
door de overdracht van middelen
aan het ESM
”. [32] Dachten ze nu werkelijk, dat het ESM de nationale Parlementen als pottenkijkers toe zou laten?

Maar deze vijf waren zich er dus wel terdege van bewust, dat het ESM een
aantasting van het budgetrecht betekende. Niettemin zouden ze alle vijf even
later toch met het ESM instemmen: Harbers (VVD), Plasterk (PvdA), Blanksma-van
den Heuvel (CDA), Koolmees (D66) en Braakhuis (GroenLinks). Symbolisch dus één
lid van elke Kunduz-partij.

Gehoorzaam aan de partij

Kamerleden mogen dan wel doen alsof het debat er iets toe doet, als het op
stemmen aan komt dan blijken ze allemaal te gehoorzamen aan hun partij. Vóór het
ESM stemden de 31 Kamerleden van de VVD, 28 van de PvdA, de 10 van D66, de 21
van de CDA en de 10 van GroenLinks, precies 100 stemmen, die nodig waren voor de
2/3 kamermeerderheid om de conflicten met de Grondwet te kunnen negeren.[33]

De Kamerleden die TEGEN het ESM gestemd hebben zijn:

Fleur Agema (PVV), Harm Beertema (PVV), Jhim van Bemmel (PVV), Ino Besselaar
(PVV), Louis Bontes (PVV), Martin Bosma (PVV), Tony van Dijck (PVV), Willie
Dille (PVV), Johan Driessen (PVV), Andre Elissen (PVV), Sietse Fritsma (PVV),
Karen Gerbrands (PVV), Lilian Helder (PVV), Marcial Hernandez (PVV), Léon de
Jong (PVV), Joram van Klaveren (PVV), Wim Kortenoeven (PVV), Eric Lucassen
(PVV), Richard de Mos (PVV), Raymond de Roon (PVV), Roland van Vliet (PVV),
Geert Wilders (PVV), Farshad Bashir (SP), Harry van Bommel (SP), Jasper van Dijk
(SP), Henk van Gerven (SP), Sharon Gesthuizen (SP), Ewout Irrgang (SP), Paulus
Jansen (SP), Sadet Karabulut (SP), Nine Kooiman (SP), Renske Leijten (SP),
Ronald van Raak (SP), Emile Roemer (SP), Manja Smits (SP), Paul Ulenbelt (SP),
Jan de Wit (SP), Cynthia Ortega (CU), Carola Schouten (CU), Arie Slob (CU), Joël
Voordewind (CU), Esmé Wiegman (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP), Kees van der Staaij
(SGP), Esther Ouwehand (PvdD), Marianne Thieme (PvdD) en Hero Brinkman. [33]

Niet gestemd:

Drie Kamerleden waren kennelijk afwezig:
Myrthe Hilkens (PvdA), Jetta Klijnsma (PvdA) en Dion Gaus (PVV)

THE WALL OF SHAME

Hieronder de Kamerleden, die het belangrijkste recht in een democratie, het
budgetrecht, over boord gegooid hebben. Alle burgers die de democratie hoog in
het vaandel dragen zouden nooit meer op deze mensen moeten stemmen.

Charlie Aptroot Malik Azmani Willibrord van Beek Ybeltje Berckmoes Stef Blok Betty deBoer André Bosman Han ten Broeke
VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD
Brigitte van de Burg Ingrid de Caluwé Klaas Dijkhoff Ton Elias Mark Harbers Jeanine Hennis Johan Houwers Matthijs Huizing
VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD
René Leegte Bart de Liefde Helma Lodders Anne-Wil Lucas Anouchka v. Miltenburg Anne Mulder Helma Neppérus Cora van Nieuwenhuizen
VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD
Afke Schaart Janneke Snijder Ard van der Steur Karin Straus Joost Taverne Tamara Venrooij Erik Ziengs Nebahat Albayrak
VVD VVD VVD VVD VVD VVD VVD PvdA
Khadija Arib Lea Bouwmeester Metin Çelik Martijn v. Dam Tjeerd v. Dekken Sjaron Dijksma Jeroen Dijsselbloem Sjoera Dikkers
PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA
Angelien Eijsink Ed Groot Mariëtte Hamer Pierre Heijnen Lutz Jacobi Tanja Jadnanansing Attje Kuiken Jeroen de Lange
PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA
Ahmed Marcouch Jacques Monasch Ronald Plasterk Jeroen Recourt Diederik Samson Pauline Smeets Frans Timmermans Eeke van der Veen
PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA PvdA
Gerdi Verbeet Roos Vermeij Agnes Wolbert Magda Berndsen Pia Dijkstra Wassila Hachchi Boris van der Ham Fatma Koser Kaya
PvdA PvdA PvdA D66 D66 D66 D66 D66
Wouter Koolmees Alexander Pechtold Gerard Schouw Stientje van Veldhoven Kees Verhoeven Jacques Biskop Elly Blanksma Bas Jan v. Bochove
D66 D66 D66 D66 D66 CDA CDA CDA
Hanke Bruins Slot Çörüz Coskun Kathleen Ferrier v. Haersma Buma Maarten Haverkamp Eddy van Hijum Michiel Holtackers Raymond Knops
CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA
Ger Koopmans Ad Koppejan Pieter Omtzigt Henk Jan Ormel Sander de Rouwe Margreeth Smilde Mirjam Sterk Madeleine v. Toorenburg
CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA CDA
Sabine Uitslag Marieke van der Werf Bruno Braakhuis Tofik Dibi Arjan El Fassed Saskia van Gent Rik Grashoff Jesse Klaver
CDA CDA GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks
Mariko Peters Jolanda Sap Liesbeth v. Tongeren Linda Voortman
GroenLinks GroenLinks GroenLinks GroenLinks

 

Stemmen zonder last, Grondwet artikel 67.3

De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Kamerleden aan hun partij werpt de vraag
op, in hoeverre de besluiten nog wel in het Parlement tot stand komen en niet in
de achterkamertjes van politieke partijen. Als democratisch orgaan is de
parlementszaal de publieke ruimte, waar alle argumenten vóór en tegen nieuwe
voorstellen in het openbaar besproken (zouden moeten) worden. Het idee
daarachter is, dat wanneer alle argumenten openbaar besproken worden, een
gedegen afweging gemaakt kan worden die met alle belangen rekening houdt.

In artikel 67.3 van de Grondwet wordt bepaald, dat Kamerleden zonder last stemmen. [5] Daarmee wordt bedoeld dat zij zelfstandig moeten bepalen hoe zij stemmen en niet in opdracht van anderen moeten stemmen. Is het gehoorzamen aan de partij hetzelfde als stemmen zonder last?

De politici zelf vinden, dat dit artikel geen betrekking heeft op hun slaafse
stemgedrag. Dit artikel werd namelijk in 1814 in de grondwet opgenomen. Daarmee
werd oorspronkelijk bedoeld, dat ze niet eerst overleg hoefden te voeren met hun
achterban in de provincies, zoals tot dan toe gewoonte was. In Friesland met
zijn 11 steden en 30 grieterijen kwam dat er op neer, dat besluiten op z’n
“elfendertigst” tot stand kwamen. In 1814 bestonden er nog geen politieke
partijen, dus is het ook niet op de politieke partijen van toepassing, zo
redeneert men.

Het artikel in de Grondwet zegt echter niet, dat het alleen bedoeld is om
stemopdrachten uit de provincies te verhinderen. Stemmen in opdracht van wie dan
ook is gewoon verboden. Maar omdat alle politieke partijen op dit punt zondigen,
zijn ze het er met z’n allen over eens dat het verenigingsrecht prevaleert en de
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van Kamerleden slechts een staatsrechtelijke fictie zijn. [34]

De vraag wordt dus, als politieke partijen tegenwoordig de dienst uitmaken en afspraken maken in torentjes en achterkamertjes, waarom is er dan nog een parlementszaal? Heeft die dan alleen nog de functie om af en toe wat poppenkast te spelen en het volk te amuseren? En wanneer het beleid in het land tot stand komt in geheim overleg tussen politieke partijen, door wie of wat laten die partijen zich dan leiden? Hoe kan verklaard worden dat VVD, PvdA, D66, CDA en GroenLinks met precies 2/3 kamermeerderheid de Grondwet naast zich neerleggen en het belangrijkste democratische recht, de suprematie over het staatsbudget, over boord gooien?

Met politieke partijen meer kennis en intelligentie?

Spontaan verwacht je als burger misschien, dat het wel goed is dat de Kamerleden
moeten gehoorzamen aan politieke partijen, omdat die partijen meer middelen
hebben om de zaken goed te bestuderen. Wel, die burgers komen bedrogen uit.
Wanneer je berichten naar Kamerleden stuurt om ze te wijzen op gevaren van
bepaalde wetsvoorstellen, zoals de goedkeuring van het ESM-verdrag, dan krijg je
nauwelijks reacties. En als je al een reactie krijgt, is dat meestal met de
mededeling dat ze je bericht doorgestuurd hebben aan een partijgenoot. Na enkele
weken of maanden krijg je uiteindelijk een standaardbericht van de politieke
partij, hoe die over de zaak denkt. [35] Inhoudelijk wordt nooit gereageerd op wat je geschreven hebt. Trouwens, één van die Kamerleden verklapte mij, dat er zelfs een spamlijst bestaat. [36]

En wat schreven die partijen dan over het ESM?

Laten we beginnen met de SP, die overigens tegen gestemd heeft:


Nederland (heeft) niet altijd een veto bij uitgaven van het fonds.
Klopt. Nederland heeft nooit een vetorecht. De SP vervolgt: “Er worden ook andere argumenten aangevoerd om tegen het ESM verdrag te stemmen, waaronder in een filmpje die ons via vele mails (heeft) bereikt. We willen erop wijzen dat niet alle beweringen die daarin worden gedaan, geheel waar zijn. Zo is het straks niet zo dat een stel bureaucraten zelfstandig geld kunnen opeisen van lidstaten.” Gedoeld wordt op de Duitse video die ik ondertiteld heb. [37] En als ze bij de SP het verdrag zorgvuldiger gelezen hadden, dan hadden ze geweten, dat de bureaucraten van de Raad van Bewind en de directeur van het ESM bevoegd zijn om ons belastinggeld op te eisen. [38]

De VVD in mei 2012 (dus wanneer de tekst van het verdrag al drie maanden bekend is) schrijft doodleuk:

Voor de VVD is belangrijk dat het Nederlandse parlement ook na aannemen van het verdrag betrokken blijft bij belangrijke beslissingen van het Fonds. In het verdrag zal worden gewaarborgd dat het alleen betrekking heeft op de stabiliteit van de euro en dat belangrijke besluiten, zoals extra bijstorten in het fonds en nieuwe hulpprogramma’s aan landen, alleen genomen kunnen worden met instemming van de parlementen van de deelnemende lidstaten.” Ze hadden dus zogenaamd nog niet door dat het verdrag al sinds drie maanden getekend was en dat er precies het tegenovergestelde in staat.

Het CDA, eveneens in mei 2012, reageert:

Per 1 januari 2013 zal er dan ook een Europees Stabiliteit Mechanisme worden opgericht. Er wordt hiertoe een speciaal Verdrag gesloten tussen de Lidstaten die de euro hebben.” Kennelijk waren ook zij te druk met interne zaken bezig geweest en hadden ze nog niet gehoord, dat het verdrag al op 2 februari 2012 getekend was. Het CDA vervolgt: “In totaal draagt Nederland een kapitaal over van EUR 40 mld. Dit zal wel gespreid gebeuren over een groot aantal jaren. Nederland zal hier ook een vergoeding voor ontvangen.” Het goed geïnformeerde CDA durft dus de toekomst te voorspellen en heeft er kennelijk het volste vertrouwen in, dat het een groot aantal jaren zal duren, voordat de 40 miljard opgeëist zal zijn en kondigt aan, dat we er nog aan gaan verdienen ook. Sorry folks, het ESM is een permanente constructie en al het geld dat we er in storten zien we nooit meer terug. En het grapje van Bos, dat we geld gaan verdienen aan riskante noodleningen, daar trappen we ook niet meer in. In het ESM is er trouwens geen sprake van dat ons geld uitgeleend wordt. Wij betalen alleen het kapitaal van de ESM-bank, en we draaien op voor alle verliezen. Maar goed, bij het CDA was de postkoets met het bericht, dat het verdrag al gesloten was, drie maanden later dus ook nog niet aangekomen. De wegen zijn tegenwoordig zo onveilig. En aangezien ze bij de CDA de essentie van de problemen erg goed begrijpen, verwacht ik, dat ze binnen kort een wet tegen struikrovers in zullen dienen.

De PvdA, ook in mei 2012, beweert stellig:

De parlementaire controle op het ESM-verdrag is voor de PvdA Tweede Kamerfractie van groot belang.” En over een eventuele verhoging van het maatschappelijke kapitaal: “dan moet dit gebeuren d.m.v. een wijzigingsverdrag.” We moesten dus geloven, dat de PvdA artikel 10 wel even uit het verdrag zou schrappen en anders niet akkoord zou gaan.

 

Wel, dit was de kennis die bij deze politieke partijen aanwezig was zo’n 10
dagen voor de stemming. Het moge duidelijk zijn, dat bij al deze politieke
partijen een gruwelijk tekort is aan mensen die Nederlands kunnen lezen. En
als dat het probleem niet is, dan moeten we concluderen, dat ze andere
redenen hadden om vóór het ESM te stemmen en dat de sprookjes die ze
verspreidden slechts bedoeld waren om hun aanhang te misleiden. Artikel 71
van de Grondwet [5] verleent strafrechtelijke immuniteit aan ministers en kamerleden. Misschien was het beter geweest, als de Grondwet daarop een uitzondering had gemaakt voor misleiders en oplichters.

Onze grondwet kent geen politieke partijen

Onze Grondwet kent geen politieke partijen. Logisch, kun je zeggen, want die
bestonden niet toen in 1848 de rechten en plichten van de Eerste en de
Tweede Kamer in de Grondwet verankerd werden. En als we nu, een eeuw na het
ontstaan van politieke partijen, hun rechten en plichten in de Grondwet
zouden vastleggen? Wel, dat kunnen we beter niet doen. Met de politieke
partijen zoals die zich tegenwoordig gedragen kun je er bijna gif op innemen, dat
met een overgrote meerderheid de achterkamertjes-politiek tot hoogste
wetscheppende macht verheven zou worden en artikel 67.3 (stemmen zonder
last) geschrapt zou worden.

Tijd voor een nieuw soort partijen?

Misschien is het tijd voor een nieuw soort politieke partijen, die in hun
statuten garanderen, dat ze artikel 67.3 van de Grondwet zullen respecteren
en hun kamerleden zonder last zullen laten stemmen. Die nieuwe partijen
zouden er ook voor moeten zorgen, dat het Parlement weer de plaats wordt,
waar alle argumenten vóór en tegen nieuwe wetten inhoudelijk besproken
worden. En als men beweert dat daar geen tijd voor is, dan moeten er maar
wat minder nieuwe wetten voorgesteld worden.

24 mei 2012

Deze dag gaat de geschiedenis in als een zwarte dag voor de Nederlandse
democratie. Het is omdat we geen aandacht meer hebben voor de essentie van
democratisch bestuur, omdat we geen maatregelen nemen om onze pers
financieel onafhankelijk te maken, omdat we accepteren dat de besluiten in
torentjes en achterkamertjes tot stand komen en niet in het Parlement, dat
we in deze trieste situatie zijn beland. Op het moment, dat er in de Tweede
Kamer gestemd werd over het ESM, had een uitgestelde vergadering van de
Commissie Financiën over het ESM nog niet plaats gevonden. Dat was ook niet
meer nodig, toen in de achterkamertjes duidelijk was geworden, dat de
Kunduz-coalitie met 100 man voor een 2/3 meerderheid zou zorgen. De rest was
poppenkast voor de kiezers. Zoals Dibi het zo mooi uitdrukt: “Het is geen
kunst gekozen te worden, maar de kunst is om herkozen te worden.”

BRON: COURTFOOL.INFO

LEES OOK: HOOGVERRAAD IN HET PARLEMENT DEEL 1

Bronnen en referenties:

*  Tekst van het huidge ESM-verdrag:


www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[30] Artikel 32.3 “Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen,
waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld
van rechtsvervolging
“ (…)

www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

[31] Motie Irrgang:

(Link naar officiële bekendmakingen)

[32] Motie Harber:

(Link naar officiële bekendmakingen)

[33] Stem-uitslagen ESM:


www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_stemming_TK.pdf

Uitslagen in sorteerbare tabel-vorm:

http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm#chap6

[34] Stemmen zonder last:


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-ek-20072008-913-927.xml

[35] Merk op, dat wanneer een politieke partij eindelijk zover is, dat ze
een standaard reactie opgesteld heeft, deze te pas en te onpas verstuurd wordt. Als
je om 3 uur ’s nachts een mailtje aan de VVD stuurt waar de afkorting ESM in
voorkomt, krijg je enkele minuten later het ESM-standpunt van de VVD
toegestuurd. Hier is het dus de computer van de VVD, die jouw bericht gelezen
heeft.

[36] Paulus Jansen (SP) over mijn oproep aan andere kritische burgers, of
zij mijn informatie over het ESM ook aan de Kamer door zouden willen sturen: “Dit
is in ieder geval niet de manier om kamerleden wakker te schudden, maar wel om
(…) in de spamlijst terecht te komen

[37] Korte informatie-video over het ESM (3 min 51):


http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

[38] Artikel 9.2 “De Raad van bewind kan bij besluit met gewone
meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen…

& artikel 9.3 “De directeur vraagt tijdig niet-volgestort maatschappelijk
kapitaal op
” & artikel 9.4 “De Raad van bewind stelt de gedetailleerde
voorwaarden vast die gelden voor opvragingen van kapitaal uit hoofde van dit
artikel.


www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

11 juni 2012

Terug naar:

Hoogverraad in het parlement (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share