HOOGVERRAAD BALK EN BEATRIX

Het hoogverraad van de Bilderbergers Balkenende en Beatrix om de zelfstandigheid van ons land weg te geven aan de CIA en de NWO blijkt nog verder te gaan dat zelfs wij dachten en verwachtten. Zoals uit bovenstaand filmpje blijkt worden Nederlandse soldaten zonder dat iemand dat weet of mag weten in de VS getraind voor ongetwijfeld uiterst smerige toekomstige inzet. Tegen de eigen burgers uiteraard. Intussen kunt u er van ons van op aan dat op zeer korte termijn een einde zal komen aan uw gemakkelijke leventje. Enkele steekwoorden: aanvallen op Yemen en/of Iran, totale afschaffing van burgerrechten en privacy, totale ineenstorting van de bubble en money press economie, banking holiday….. Gelukkig 2010!

Print Friendly, PDF & Email
Share