HOLO-HOAX WERELDWIJD EXPOSED

WAT IS HET TOCH STIL VAN DE KANT VAN WIMMETJE DANKBAAR! * ALS HET OM MICHA KAT NIET DAGVAARDT, IS HET BEWIJS GELEVERD: DE HOLOCAUST IS EEN HOAX * SMERIGE LEUGENS OVER DE ‘UITROEIING’ VAN DE JODEN DE BASIS VOOR ALLE ANDERE HOAXEN * JOODS COMPLOT DOORGEPRIKT

Niet alleen op Klokkenluideronline wordt men wakker, maar ook op tal van van andere sites. Steeds duidelijker wordt dat de Holo-hoax een wapen was (is) in handen van de NWO en de Bilderbergers waarmee ze de wereld in nieuwe ellende kunnen storten met opnieuw miljoenen doden tot gevolg- net als in WO I en WO II. Een van de voornaamste holo-hoaxers is Dwight D. Eisenhouwer, voormalig president van de USA. Waar blijft de dagvaarding voor Micha Kat? Mensen: David Barnouw en Ronnie Naftaniel zijn smerige Joodse bedriegers met wie moet worden afgerekend! Zij dienen te worden weggezet op de brandstapel van de mega-zwendelaars en te worden gedumpt op de mestvaalt van de geschiedenis! Zij zuigen als vampiers eigen gewin en eigen status uit de lichamen van de Joden die zij voorgeven te ‘vertegenwoordigen’ maar die zij in werkelijkheid verraden door ze te misbruiken in een leugenachtig Holocaust-plot waarvoor geen spat bewijs bestaat!

Print Friendly, PDF & Email
Share