HOGER BEROEP BART MOS OP 27 MEI

OP 27 MEI OM 14:OO WORDT OP HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF HET EINDE INGELUID VAN DE NAZI-KRANT DE TELEGRAAF, DE KANKER VAN DE SAMENLEVING * TELEGRAAF EN HOUTHOFF BURUMA VORMDEN SAMEN MET JUSTITIE EN DE NVJ EEN SAMENZWERING TEGEN MICHA * OMKOPING DOOR HOUTHOFF VAN RECHTER WESTENBERG NU OOK IN HET JURIDISCHE NIEUWS MAAR NATUURLIJK NIET IN DE TELEGRAAF * STEEDS MEER MENSEN WORDEN DOODZIEK VAN ALLE LIST EN BEDROG

Op maandag 27 mei om 14:00 (Gerechtshof Amsterdam) dient het hoger beroep van Micha Kat tegen zijn eerdere veroordeling wegens een ‘doodsbedreiging’ aan het adres van Telegraaf-bedrieger Bart Mos, ooit verkozen tot ‘de beste journalist van Nederland’. Hier [video] alle achtergronden. We roepen iedereen op erbij te zijn en van deze zitting de grote slag te maken in de strijd tegen de corrupte nazi-media die we tegenwoordig ‘MSM’ noemen. De totale journalistieke perversiteit van Bart Mos blijkt er alleen al uit, dat hij na zijn aangifte tegen Micha in zijn krant zelfs verhevigd campagne is gaan voeren tegen hem. Opmerkelijk is overigens

dat De Telegraaf de fototojes van Micha met een balk over zijn ogen die ze eerst bij alle artikelen hadden geplaatst hebben weggehaald (zie afbeelding afkomstig van De Telegraaf). De strafzaak vormt een nog nooit eerder in Nederland vertoonde aanval op de onafhankelijke journalistiek door een krant die geheel is verknoopt met de macht en geen ander doel kent dan het beschermen van de status quo en de zwarte mafia. Hiertoe heeft De Telegraaf aantoonbaar samengespannen met Justitie, ondermeer via een aan de krant verbonden PR-bureau (Sparrow & Partners). In de strafdossiers Westenberg en Kalbfleisch zitten uitwerkingen van getapte telefoongesprekken waarin wordt gesproken (door Sparrow, Westenberg en Kalbfleisch) over het aanpakken van Micha Kat. Bij Sparrow werkt ondermeer ook de corrupte en door de Telegraaf ontslagen Martijn Koolhoven. Tevens heeft De Telegraaf, ondermeer via de eveneens aantoonbaar corrupte politie-patsy John van den Heuvel, zich opgeworpen als grote beschermende kracht achter Joris Demmink. Zoals bekend is Micha Kat de leading onderzoeksjournalist in de Demmink-zaak. Maar er is meer. Veel meer. Dat zal op 27 mei aan de orde komen. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share