HITLER’S LEGER STAMPVOL JODEN

HOLOCAUST-HOAX WORDT STEEDS KRANKZINNIGER * HET HELE HOLOCAUST-LEUGEN BOLWERK STORT MET DONDEREND EN HISTORISCH NOOIT EERDER VERTOOND DRAMA IN ELKAAR * EINDE VAN DE LEUGEN-STAAT ISRAEL NABIJ * JODEN SMEEDDEN GROOTSE EN MEEST MISDADIGE COMPLOT UIT DE WERELDGESCHIEDENIS * LEES HIER MICHA’S PERSOONLIJKE HOLOCAUST-VERHAAL

HITLER HAD 150.000 JODEN IN ZIJN LEGER WAARONDER 30 GENERAALS EN 2 MAARSCHALKEN * DIT KOMT BOVENOP HET REEDS GEPRESENTEERDE EN VERWOESTENDE BEWIJS TEGEN DE HOLOCAUST-MAFIA * DOCUMENTAIRE UIT 2006 EN BOEK VAN CAMBRIDGE-HISTORICUS UIT 2004 DOOR HOLOCAUST-MAFIA WEGGESPEELD

Het is werkelijk niet te geloven mensen: de Holocaust-beer is los! David Barnouw en Ronnie ‘Auschwitz’ Naftaniel: kom er maar in! Op het moment dat de VS en Israel op het punt staan de wereld onder te dompelen in een nachtmerrie van destructie, slaan de warriors of peace zoals Micha Kat en Alex Jones terug met vernietigende info: de Holocaust was een hoax en de staat Israel is een demonische raketbasis die de afgelopen 60 jaar is opgetuigd met slechts een doel: het vernietigen van de wereld en het vestigen van de Bilderberg-terreurstaat! Geheel onafhankelijk van elkaar blijken Micha Kat en Alex Jones de tijdgeest zo goed aan te voelen, dat ze met dezelfde analyse komen! Hier de analyse van Kat op KLOA en hier die van Jones bij monde van ex-CIA topman en klokkenluider Steve Pieczenik. Het komt allemaal hierop neer:

Om de NWO te vestigen was het nodig een bruggenhoofd te creeeren in de Arabische wereld teneinde de Islam te kunnen onderwerpen. Om dit bruggenhoofd te realiseren werd vanaf 1900 de strategie gevolgd van het Zionisme: de Joden -die geheel waren geinfiltreerd in de NWO- zouden een ‘thuisland’ moeten krijgen in Palestina. Om dit ‘thuisland’ te realiseren werd vanaf 1900 gewerkt aan het ‘Holocaust-scenario’: er moesten zulke afschrikwekkende dingen gebeuren met de Joden, dat ze hun ‘thuisland’ op die wijze konden afdwingen. Dit scenario werd ten uitvoer gebracht in de Tweede Wereldoorlog. Dat het toen pas lukte had direct te maken met de opkomst van de massamedia waarmee de Holocaust-hoax kon worden verspreid. Anno 2011 wordt het ‘bruggenhoofd Israel’ door de NWO ingezet om definitief af te rekenen met de Islam na een nieuwe desinformatie-campagne op grond van de 9/11-hoax waarmee ook direct de betrokkenheid van Israel bij 9/11 komt vast te staan. Do you get it?

We kunnen de bewijzen voor de Holocaust-hoax thans grofweg als volgt rubriceren:

1. Het technisch bewijs: er zijn geen gaskamers aangetroffen, Zyklon B kan niet worden gebruikt mensen te vergassen, de ruimtes die worden aangewezen als ‘gaskamers’ zijn bewijsbaar fake: ze zijn gemanipuleerd en/of nagebouwd na de oorlog. Nooit is duidelijk geworden hoeveel gaskamers en zijn geweest en waar deze dan stonden. Daarnaast blijkt Zyklon B niet te zijn bedoeld om mensen dood te maken, maar juist om mensen in leven te houden als ontsmettingsmiddel.

2. Het juridisch bewijs: niemand is veroordeeld voor het vergassen van Joden. Er zijn geen getuigen. Getuigen die zich hebben opgeworpen zoals Elie Wiesel en Simon Wiesenthal bleken bedriegers. Tijden de Neurenberger processen is ‘bewijs’ geproduceerd waarvan later is vastgesteld dat het gefabriceerd was zoals de ‘Duitse gaskamers’. Ook de ‘zeep-hoax’ en de ‘lampekappen-hoax’ bleken te zijn verzonnen. Toen de Holocaust-hoax dreigde te worden doorgeprikt, werd het opeens ‘verboden‘ de Holocaust nog langer te ‘ontkennen’.

3. Het historisch-wetenschappelijk bewijs: het getal 6 miljoen blijkt een Talmudische oorsprong te hebben en dus geen enkele relatie met de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1900 is het getal voortdurend ingezet om het lijden van de Joden te hoaxen. In dit licht wekt het geen verbazing, dat het getal 6 miljoen in relatie tot de ‘Holocaust’ op geen enkele wijze kon worden onderbouwd en thans zelfs door de officiele wetenschap naar het rijk der fabelen is verwezen. Hoewel er zonder enige twijfel sprake van van anti-semitisme in Nazi-Duitsland en grote aantallen Joden zijn omgebracht, blijkt de waanzin van de ‘geindustrialiseerde vernietiging’ alleen uit uit het feit dat Hitler rond de 150.000 Joden in zijn leger had waaronder mensen op de allerhoogste posities.

4. Het politieke bewijs: Mensen die de Holocaust willen onderzoeken e/o in twijfel trekken worden op ongekende wijze vervolgd en gedemoniseerd; recent wordt deze heksenjacht zelfs opgevoerd waarbij wordt opgeroepen ‘aangifte te doen tegen Micha Kat’. In vele landen geldt vanaf 1995 een verbod op het ontkennen van de Holocaust. Daarnaast is thans aan te tonen, dat de Holocaust is gecreeerd voor politieke doeleinden: het vestigen van Israel om vanuit die staat de Arabische bevolking te onderwerpen. Reeds direct in 1948 begon Israel met het uitmoorden van de Palestijnen.

5. Het journalistieke bewijs: De media volgen de politiek op dit punt op de voet. Net als inzake 9/11 hebben de media nooit ook maar een lettergreep aandacht willen besteden aan informatie die de officiele lezing tegenspreekt. Consequente ridiculisering en demonisering van ‘complotdenkers’ in evidente tegenspraak met de feiten in opdracht van de politiek. Daarnaast: aantoonbare vervalsingen van journalistiek bewijs zoals de door de Amerikanen gefabriceerde ‘gaskamer-films’ die zijn gemaakt bij de bevrijding van Buchenwald en Dachau waar geen gaskamers waren.

Print Friendly, PDF & Email
Share