Het uur van de waarheid voor Micha Kat

HET VERHAAL DAT MICHA KAT ZOU ZIJN VRIJGELATEN IS ONZIN, HET KORT GEDING VAN MORGEN GAAT GEWOON DOOR

Het Kort Geding begint morgen om 12 uur in de Rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan 60. Voor een plattegrond, klik hier.

Door André Vergeer           

Het was even zoeken maar dat was dan ook de moeite waard. Google even op “Een kwarteeuw zwartgemaakt door Defensie” – Boekje Pienter van de Pers. Dit is een PDF waardoor ik de link niet kan plaatsen. Enkele citaten daaruit:

“Bewindslieden en de landsadvocaat ontnamen hem zijn recht, de bedrijfsarts zette hem neer als patiënt en de Ombudsman deed onvolledig onderzoek. In de zaak-Spijkers ging heel veel fout”.

“Verantwoordelijke bewindslieden grijpen niet in, maar schakelen de

landsadvocaat in om Spijkers op afstand te houden. Zo verdedigt landsadvocaat

Rolf de Groot van het Haagse kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn namens Defensie met succes drie frauderende bedrijfsartsen voor het Medisch Tuchtcollege”.

“De landsadvocaat wist of kon weten van de valsheid in geschrifte, van het misbruik van bevoegdheden en van het overschrijden van hun competentie en behoorde daarnaar te handelen. Een advocaat mag geen onwaarheden verkondigen en hij mag de rechten van derden niet schenden”.

“Ook in de rechtszaal vindt Spijkers de landsadvocaat op zijn pad. Weer vertelt De Groot onwaarheden en kwalificeert hij de klokkenluider als ‘een paranoïde man die fictie en werkelijkheid niet kan scheiden’, aldus het rapport. ‘De landsadvocaat heeft Spijkers ernstig geschaad. Zijn betoog was onwaar en dat wist hij, althans dat behoorde hij te weten. Spijkers mocht verwachten dat een advocaat van de overheid geen onwaarheden zou verkondigen en zorg en respect zou tonen voor zijn persoon en zijn rechten.’ De landsadvocaat speelt tot op heden een belangrijke rol in de zaak-Spijkers”.

“Word geen klokkenluider

Duizenden documenten in de zaak-Spijkers zijn op malversaties onderzocht. Conclusie: word geen klokkenluider, want je hebt geen leven meer.

Door Alexander Nijeboer”.

Dit alles verzon de Pers (Nijeboer) niet zelf maar was afkomstig uit het uitgebreide onderzoeksrapport van de Universiteit van Amsterdam: “dat vandaag [donderdag 6 maart 2008] wordt gepubliceerd in het vakblad Openbaar Bestuur, en de hoofdrolspelers kenschetst als ‘onrechtvaardig’, ‘slecht’ of ‘kwaadaardig’”.

Niet meegenomen in het rapport zijn o.a. de volgende onderwerpen, zie Wikipedia:

“Spijkers ontdekte dat de ondeugdelijkheid van de door Eurometaal geproduceerde mijnen van dit type al sinds 1970 bekend was. Hierop liet zijn chef door de Marine Inlichtingendienst (Marid) en Landmacht Inlichtingendienst (Lamid) een onderzoek uitvoeren naar Spijkers”.

“Op 13 mei 1986 gaf de Lamid Spijkers de kwalificatie “politiek crimineel” mee. Het jaar daarop werd Spijkers psychiatrisch onderzocht. Hij werd als paranoïde en schizofreen omschreven, en kwam in de WAO terecht. In 1989 werd Spijkers door twee militairen beschoten; het duo kwam er met een disciplinaire straf vanaf. Per 1 september 1998 werd betaling van zijn inkomen en zijn pensioenvoorziening gestaakt”.

Of: http://www.psy.nl/meer-nieuws/dossier/Artikel/psychiater-van-tilburg-schokkend-dat-mijn-psychiatrisch-rapport-herschreven-is/

“Psychiater Van Tilburg: ‘Schokkend dat mijn psychiatrisch rapport herschreven is.’

Een poging tot misbruik van de psychiatrie. Zo noemt Willem van Tilburg, emeritus hoogleraar psychiatrie, de vervalsing door het ministerie van Defensie van de conclusies van zijn psychiatrisch rapport over klokkenluider Fred Spijkers”.

Fraude
Ik kwam net terug uit de Verenigde Staten’, vertelt hij. ‘Ik had daar het jaarlijkse congres van de Amerikaanse psychiaters bezocht. Toen ik bij de Valeriuskliniek aankwam, waar ik toentertijd werkte, stond een televisieploeg me op te wachten. Die liet mij een afdruk van een rapport over Spijkers lezen, dat ik onmiddellijk als het mijne herkende. Toen ik las wat er in de conclusies van het rapport stond was ik verbijsterd. Het woordje niet was weggewerkt. Dat betekende dat ik zou hebben vastgesteld, dat Spijkers leed aan een ernstige psychiatrische stoornis, een persoonlijkheidsstoornis. Maar ik had juist expliciet verklaard dat hij daar niet aan leed! Ook had ik met nadruk geschreven, dat hij niet psychotisch was en geen waanideeën had. Het eerste wat ik toen heb uitgeroepen, was geloof ik: ”Dit is fraude!”’

Het bovenstaande is het lezen meer dan waard als je tenminste enige inzage wilt over de komende behandeling van de zaak van Micha Kat, a.s. dinsdag om 12 uur en de ‘onrechtvaardige’, ‘slechte’ en ‘kwaadaardige’ krachten die hij daar ongetwijfeld ook zal ontmoeten, gelijk aan Fred Spijkers. Ook bij Micha is immers al getracht om leugens over hem te verspreiden en de “besmette” psychiater Bullens een rapport te laten opstellen om hem te psychiatriseren, afgedekt door de landsadvocaat..

Maar, mr. André (Th. M.) ten Broeke, landsadvocaat van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (zie foto van Pels Rijcken) kan zich niet meer achter de gordijnen verstoppen. Wij zullen HEM en de voorzitter van de rechtbank Den Haag genadeloos op hun leugens wijzen die zij mogelijk proberen te slijten aan de MSM en aan de goedgelovige gemeenschap. De tijd van juridische spelletjes (weigeren van getuigenverhoren en het verkorten van de spreektijd om de verdediging te frustreren, navrante “aanpassingen” in het rechtbankverslag door de griffier om blunders en leugens van de rechter af te dekken, psychiatrisering van de verdachte en mogelijke belangenverstrengelingen), is wat ons betreft nu voorgoed verleden tijd. Zeker voor de Haagse rechtbank.

Als de MSM en de Politiek maar 10% van deze zaak oppikken, zoals zij dat indertijd deden in de zaak van Fred Spijkers heeft Micha Kat wellicht nog een kans op een eerlijk proces. En Nederland op een begin van een democratische rechtstaat…

Bovenstaand de prominente foto van landsadvocaat mr. André ten Broeke die hij blijkbaar wel wenst te tonen wanneer het om reclamedoeleinden gaat voor zijn kantoor maar niet wanneer hij ‘het volk (de Staat) vertegenwoordigt…’. Toch iets te verbergen???   

Print Friendly, PDF & Email
Share