HET PEDONETWERK EN FRANS NIJHOFF

EXPLOSIEVE TIP: FAMILIE-DRAMA ROND HILVERSUMSE HOOFDAGENT IN 2005 HAD TE MAKEN MET HET PEDO-NETWERK ALDAAR * FRANS NIJHOFF SCHOOT OP 16 APRIL 2005 MET ZIJN DIENSTWAPEN ZIJN DRIE KINDEREN, ZIJN VROUW EN ZICHZELF DOOD * IS DEZE ZAAK OOIT UITGEZOCHT? * EENVANDAAG OPNIEUW LEIDEND IN DOOFPOT

Zo’n familiedrama laat zien dat ook “normale” mensen tot kindermoord in staat zijn aldus een opmerking op de site van EenVandaag. Een ander schrijft het klinkt in de docu dat deze man zielsveel van zijn kinderen hield. Verder dan gehuil en gesnotter lijkt EenVandaag in deze zaak niet te zijn gekomen, al kan de uitzending van 27 januari 2007 niet meer worden bekeken. Opvallend in de reacties is verder dat er uitgebreid is stilgestaan bij de ‘weerzinwekkende rol van de media’ in de zaak. Jurgen schreef goed dat ook de negatieve invloed in die dagen van de media aan bod kwam, zodat die mensen zich misschien eens gaan realiseren waarmee ze soms bezig zijn. Doet sterk denken aan Richard Korver en de ouders van de ‘Robert M.-kinderen’. De media mogen zich niet bemoeien met pedo-zaken! Wegwezen! Respecteer de ‘privacy’ van de daders de nabestaanden en familieleden! Maar hear this. Als gevolg van onze onthullingen over Paul de Leeuw en het Hilversumse pedo-netwerk krijgen we een tip binnen. Een explosieve tip. Zo explosief dat we de bron (nog) totale anonimiteit garanderen, al drukken we hem wel op het hart te zijner tijd in de openbaarheid te treden, wellicht gesterkt door tips die deze site bereiken.

De bron die zeer veel kennis draagt van de omstandigheden schrijft ons: Als ik dit hier allemaal zie en ik kom zelf dus uit Hilversum, dan wordt ik woedend!. Er zijn mij meerdere zaken bekend geworden de laatste tijd en heb het vermoeden dat Frans Nijhoff, omwille van zijn drie schatten van kinderen, onder druk is gezet waarna hij zelfmoord heeft gepleegd en zijn vrouw en hun kinderen heeft meegenomen! De kinderen -drie jongens- waren 8, 6 en 4 jaar oud. Alarmerend is de doofpot die direct in stelling is gebracht in zake dit ongekende familie-drama waarbij nota bene een hoofdagent van politie is betrokken. Niets aan de hand, alles was normaal daar, dat maakt het juist zo ongelofelijk en onvoorstelbaar! Dat een normaal iemand met een normaal, gelukkig gezin zoiets kan doen! dat was zo’n beetje het niveau van de ‘analyses’. Maar nu wordt er een geheel ander licht op dit drama geworpen. Een licht dat een verklaring zou kunnen vormen voor de ultieme wanhoopsdaad van Frans Nijhoff. Het feit dat EenVandaag (foto van de uitzending) in deze zaak opnieuw -bewust of onbewust- de rol op zich lijkt te hebben genomen van ‘puinruimer’ voor het pedo-netwerk is eens te meer een red flag die aanleiding zou moeten vormen de hele zaak opnieuw te onderzoeken.

Print Friendly, PDF & Email
Share