Het Nederlandse homofielen-leger

sheehan2 Wie is gek: Sheehan of Van Middelkoop? * Defensie komt voor in de Demmink-dossiers * Ook minister van Defensie was een pedofiel *

Wat een consternatie in de MSM na de opmerking van oud-generaal John Sheehan dat de val van Srebrenica en de massamoord die daar het gevolg van was mede is veroorzaakt door het ‘te grote aantal homo’s in het Nederlandse leger’. NRC Handelsblad constateert dat de generaal ‘weinig bijval krijgt’ en de politiek schreeuwt moord en brand van verontwaardiging. Maar KLOL zou KLOL niet zijn als het niet als enig medium deze zaak in perpectief zou plaatsen. Want aan het hysterische gekrijs van de MSM en van de politiek (Balkenende: ‘schandelijk, onbestaanbaar en beneden alle peil‘) hebben we natuurlijk niets. Feiten, dat is wat we nodig hebben! Analyse! Het probleem valt in twee vragen uiteeen. Primo:

zitten er inderaad veel homo’s in onze krijgsmacht? Secundo: als dat zo zou zijn, zou dat dan ten koste gaan van de kwaliteit van ons leger? Waarom horen we in de MSM geen deskundigen over deze vragen van universiteit en/of KMA? Waarom wordt er door de MSM pagina na pagina verslag gedaan van het homoleger dat tijdens GayPride als ware het onze Marine door de Amsterdamse grachten vaart maar mag er niet worden gesproken over homofielen in ons gewone leger? Er is over dit onderwerp namelijk nogal wat te zeggen.

jobderuiterFeit is dat de hoogste man van onze strijdkrachten tussen 2005 en 2008, Dick Berlijn, een homofiel is. Opmerkelijk. [Uw webmaster meende met grote zekerheid dit te hebben gelezen in een portet van Berlijn in De Volkskrant maar kon het on line niet terugvinden] Ten tijde van de val van Srebrenica in 1995 was Berlijn ‘sous-chef operatieen’ bij de Defensiestaf op het ministerie, maar kort daarvoor was hij rechtstreeks bij de Joegoslavie-oorlog betrokken als commandant van het F 16-detachement dat vanuit Italie vluchten uitvoerde boven Joegoslavie. Luchtsteun was steeds een van de cruciale punten in het Srebrenica-verhaal. We weten vanuit het dossier-Demmink (die overigens ook bij Defensie werkte van 1971 tot 1982) dat een homofiel aan de top altijd leidt tot het aannemen van homofielen op andere (sleutel)posities. Zo werkt dat nu eenmaal. Een van deze mensen zou voorlichter Hendrik Schonau geweest kunnen zijn die nadrukkelijk voorkomt in de Demmink-pedofielenfiles, zij het dat een bron beweert dat Schonau ‘een gekend pedofiel is, maar het onder controle schijnt te hebben’. Dit alles lijkt erop te wijzen dat de homo-penetratiegraad binnen Defensie vrij hoog is en zelfs heeft geleid tot het bekleden van de hoogste militaire positie. De hoogste civiele positie werd van 1982 tot 1986 ingenomen door Job de Ruiter (foto) van wie vast staat dat het een kindermisbruiker is en die zelfs ook met zijn perversiteiten werd gechanteerd [backgrounds].

f16Dan nu de volgende vraag: wat zijn de gevolgen van een hoge homo-penetratiegraad binnen Defensie voor de kwaliteit van ons leger? Niet kan worden aangetoond -voor zover na te gaan- dat homofielen slechtere soldaten zouden zijn dan hetero’s, al maak ik me sterk dat hier nooit wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Maar volgens mij was dit ook niet was Sheehan bedoelde. Zou het zo kunnen zijn dat de oud-generaal verwees naar het grote aantal homofielen in de top van het leger zoals Dick Berlijn die destijds in Italie over de F 16’s ging? Dat hij in feite wilde zeggen dat zij te laf waren om de grootste genocide in Europa na de tweede wereldoorlog te voorkomen? Dat zij aan het najagen van hun eigen genot de voorkeur gaven boven het doen van hun plicht?

Het is een schandelijke verdachtmaking, toegegeven, maar het feit ligt nu eenmaal op tafel dat Sheehan dit heeft gezegd. Moeten we dan aannemen dat Sheehan een gek is zoals Balkenende en Van Middelkoop doen? Of moeten we onderzoeken of zijn woorden enige grond van waarheid zouden kunnen hebben?

Over Srebrenica is natuurlijk anno 2010 nog veel meer te zeggen dat een nog veel alarmerender beeld oproept rond de val van deze enclave dan de vraag wat nu precies de invloed op de gang van zaken was van de homofielen in het leger. We denken dan met name aan de manipulaties van de twee Srebrenica-rechtsgangen tegen de Nederlandse staat en de VN. In beide zaken werd zwaar gesjoemeld met rechters: in de ene werd een rechter opeens vervangen, in de andere werd een rechter ‘ingevlogen’ om de eisers niet-ontvankelijk te verklaren om vervolgens een positie te gaan bekleden als adviseur van… genocide-verdachte Karadzic! De ervaring leert dat dergelijk gesjoemel met rechters alleen voorkomt in zaken waarin de hoogste belangen van Staat aan de orde zijn. Zouden deze belangen erin kunnen bestaan falende homofiele en zelfs pedofiele gezagsdragers buiten schot te houden? Wellicht zou generaal Sheehan door eisers kunnen worden opgeroepen als getuige.

Print Friendly, PDF & Email
Share