HET NEDERLANDS PEDO-NETWERK 2010

claus.jpgRond de 300 top-pedofielen terroriseren Nederland * Koninklijk Huis speelt grote rol op de achtergrond

Precies twee jaar geleden was uw webmaster de eerste die een overzicht publiceerde van het Nederlandse pedofielen-netwerk van hooggeplaatste ‘legal criminal‘-kinderverkrachters. Hieraan lag intensieve studie ten grondslag hetgeen ondermeer blijkt uit het feit dat geen van de geidentificeerde pedofielen actie heeft ondernomen. Thans is het overzicht toe aan een update. Centraal hierbij is de verklaring van een NN-getuige in de Dutroux-dossiers [zie De Demmink Doofpot blz. 300 ev.] dat het Nederlandse netwerk -ook genoemd ‘sekte’- ‘uit rond de 300 mensen bestaat waarvan vele achtergronden hebben als advocaat, jurist, rechter of politie-officier’. Thans is amper 10% van deze sekte geidentificeerd. Hieronder het nieuwe overzicht van de grootste groep criminelen uit de Nederlandse samenleving die met wortel en pik tak moeten worden uitgeroeid. Opvallend en alarmerend hierbij is dat de meeste leden van de sekte (sterke) banden hebben met het Koninklijk Huis. Deze leden worden in vette letters weergegeven (waarbij zij opgemerkt dat de andere leden hoogstwaarschijnlijk ook banden hebben met Oranje alleen dat die niet kunnen worden aangetoond):

1. Frits Salomonson. Meeste info in het oude overzicht. Ook prominent beschreven bij ISGP.  Leeft nog en woont in Belgie, al is ons helaas niet bekend waar. Godfather van het pedo-netwerk. Brug tussen Nederland en het Belgische Dutroux-netwerk ondermeer via zijn activiteiten voor Banque de Suez die hem direct en rechtstreeks linken aan de Belgische super-pedo’s Maurice Lippens en Etienne Davignon.

holthuis.jpg2. Hans Holthuis. Een van de twee Rolodex-hoofdofficieren. Link met het KH: Beatrix bracht een bezoek aan het Joegoslavie-tribunaal waar hij griffier is nadat hij het OM diende te verlaten omdat hij werd gechanteerd. Maakte gebruik van de diensten van pedo-advocaat Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek die ook optrad voor het KH.

3. Ger van Roon. De ‘pedo-professor’ uit het Rolodex-onderzoek speelde een cruciale rol in het netwerk als liason met Polen waarvandaan hij kinderen naar Nederland smokkelde. Vriend van Demmink. In 1998 is Van Roon uitgebreid geportretteerd in Vrij Pedo Nederland. Zie verder het oude overzicht en ISGP.

4. Joris Demmink. Bestel het boek De Demmink Doofpot! Banden met KH hier nader uitgewerkt. Verdedigd door pedo-advocaat Harro Knijff van De Brauw.

wabeke5. Jan Wolter Wabeke. In 2008 nog niet met 100% zekerheid geidentificeerd als de tweede ‘Rolodex-hoofdofficier’ maar thans wel, met name dankzij de explosieve ‘Wabeke-papers’ [zie De Demmink Doofpot] waarvan de authenticiteit ondermeer is bevestigd door GayKrant-hoofdredacteur Henk Krol. Close ties met Demmink. Recent benoemd tot raadsheer bij het Haagse Hof. Bij ISGP nog omschreven als unknown district attorney maar met zekerheid Wabeke omdat wordt gezegd dat deze man director was van the Dutch branch of the WWF. Wabeke was dat en hiermee is tevens een link gelegd met het KH.

jobderuiter6. Job de Ruiter. Oud-minister van Defensie en Justitie, niet toevallig de twee ‘Demmink-departementen’. De ‘bewindspersoon’ uit het Rolodex-onderzoek. Een van de ‘Knijff-pedo’s’ die ging procederen tegen verbanden die in publikaties werden gelegd met kindermisbruik. Hiermee (via Knijff) direct ook een relatie met het KH, nog los van het feit dat iemand die meerdere malen minister is geweest so wie so banden onderhoudt met Oranje.

7. Prins Claus. Nadrukkelijk genoemd bij ISGP en ook beschreven in het eerdere overzicht. Voor meer achtergronden zie de serie Clausgate 1982 op deze website. De positie van Claus in het netwerk zou een verklaring kunnen vormen voor de diepe banden met Oranje.

lunshof.jpg8. Kees Lunshof. Voormalig adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf wordt door meerdere bronnen genoemd als extreem-sadistische ‘martel-pedo’ die ook deelnam aan het opnemen van snuff movies. Onderhield seksuele relatie met Felix Rhodius, voormalig directeur van het Kabinet van de Koningin. Zeer hecht met Demmink. Poging hem ‘wit te wassen’ via de jaarlijks terugkerende Kees Lunshof-lezing; de laatste werd verzorgd door vrouwenverkrachter Ruud Lubbers.

koning9. Henk Koning. Voormalig president van de Algemene Rekenkamer wordt door vele bronnen genoemd; in zijn huis in Scheveningen speelden zich de meest extreme zaken af. Zijn positie wordt er niet beter op als we ons realiseren dat aan het licht is gekomen dat Beatrix zich persoonlijk heeft ingezet voor zijn benoeming bij de Rekenkamer.

ednijpels.jpg10. Ed Nijpels. Reeds genoemd vanaf 1982 in het nooit gepubliceerde Der Spiegel-artikel Linksgestrickt. Uitgebreide achtergonden over ‘roze Edje’ hier alsmede linken met Demmink, Donner en Hirsch Ballin. Was Commissaris van de Koningin, vandaar de banden van KH.

11. Cornelis Stolk. Overleden vice-president van de Haagse rechtbank; exposed door Peter R. de Vries. Van belang omdat via zijn identificatie blijkt dat het netwerk waarschijnlijk veel verder terug gaat (eind jaren 70) in de tijd dan aanvankelijk aangenomen. Bij ISGP wordt beschreven dat een prive-vliegtuig van een hoge pedo dat pedo-materiaal uit Zwitserland ophaalde voor Belgie in 1969 neerstortte bij Namur. De site: the police intervened and all the pornographic material was confiscated. That evening however, Marcel Hofmans [lid van pedo-club Le Stanley in Brussel] had all the copies of the movies in his possession because of the intervention of apparently influential persons in the judical sphere of Namur. Dit is de oudste aanwijzing.

12. Rechter Rueb. Kinderrechter te Den Haag die begin jaren tachtig vele kinderen misbruikte. Zijn casus wordt beschreven in het boek Anne Berber, verdriet van een tedere crimineel van Yvonne Keuls.  Opvallend is dat de naam ‘Rueb’ ook weer terugkomt via pedo-advocaat Harro Knijff: in 1989 fuseerde het kantoor De Brauw Westbroek met het kantoor Blackstone Rueb Van Boeschoten en aldus ontstond De Brauw Blackstone Westbroek.

13. Fokke Fernhout. Voormalig vice-president van de rechtbank Maastricht; de enige bekende toga-pedo die is vervolgd en ook veroordeeld. Schrijft thans geleerde boeken over kutten van jonge meisjes.

frankvandalen14. Frank van Dalen. Overambitieuze VVD-politicus misbruikte kinderen [backgrounds] via de zogeheten 16-boot op de Gay Pride te Amsterdam. Werd in het zonnetje gezet door Maxima als homo-activist, vandaar de link met het KH.

schimmelpennick15. Rutger Schimmelpenninck. Top-curator van het kantoor Houthoff Buruma (dat ook De Telegraaf verdedigt) bezit buiten in Overijssel dat wordt genoemd in de Dutroux-dossiers als locatie voor orgieen met minderjarigen. Meer bij ISGP. Familie onderhoudt al eeuwen lang hechte banden met Oranje; ene Coen Schimmelpennick-van de Oije is lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Directe banden met Salomonson en via TextLite met Klaas Bruisma. Alarmerend is de greep van Schimmelpennick op de financiele wereld: de advocaat is zowel curator van DSB als van het ‘Nederlandse’ Lehman Brothers. Dit zorgt weer voor een vette link met Wabeke als Ombudsman Financiele Dienstverlening.

knijff16. Harro Knijff. Hoewel er geen directe berichten zijn dat Knijff zelf kinderen misbruikt, ligt zulks zeer voor hand vanuit zijn positie als ‘pedogliere’ van het netwerk. Hoe kan iemand die straight is de ene criminele kinderverkrachter na de andere verdedigen zodat ze kunnen blijven doorgaan met het vernietigen van jonge levens -waarbij hij geen middel schuwt- zonder te worden verteerd door schuld en schaamte? Bovendien sterke banden met Oranje, ondermeer als lid van de organistie van de Koninkrijksspelen.

rhodius17. Felix Rhodius. Voormalig directeur van het Kabinet van de Koningin onderhield seksuele relatie met Kees Lunshof en was intimus van Joris Demmink. ‘Duivelse kracht’ achter het slopen van Edwin de Roy van Zuydewijn.

18. Oscar Hammerstein. Intimus van pedo-godfather Frits Salomonson; volgens ISGP heeft hij numerous ties to Dutch organised crime. Directe banden met het KH. Belde ooit met uw webmaster om het te zeggen dat Frits Salomonson ‘brandschoon’ is. Houdt kantoor met Gerard Spong die door een bron wordt genoemd als lid va het pedo-netwerk en aanwezig op de boot Apollo van Gerry Ulrich, de grote man achter ‘Zandvoort-gate’.

19. Rechter van der Ven. Rechter uit Nijmegen die medio jaren 80 is veroordeeld voor kindermisbruik als gevolg van meedere aangiftes van kinderen die waren samengebracht door de schrijfster Yvonne Keuls [backgrounds]. Na zijn veroordeling door interventie van Ien Dales, destijds burgemeester van Nijmegen, het land uit gesmokkeld.

huffnagel20. Frits Huffnagel. wethouder te Den Haag; met Frank van Dalen (ook VVD) voorman van een nieuwe generatie extreem-ambitieuze en arrogante kinderverkachters. Banden met het KH (je gelooft het toch niet…) de man is lid van het Comité van Aanbeveling van het Juliana Kinderziekenhuis.

21. Joost Tonino. Voormalig OvJ te Amsterdam; thans advocaat. Banden met Demmink. Vormt volgens bronnen een ‘pedo-stapgroepje’ met Demmink en OvJ Frits van Straelen. Hier achtergronden.

Tegen de volgende mensen bestaan aanwijzingen die echter niet sterk genoeg zijn ze op te nemen op de lijst: Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Ballin, Frits Korthals Altes, raadsheer (Hoge Raad) W. van Schendel, Alexander Rinnooy Kan, Ed van Tijn, Johan Remkes, Hans Westenberg , Frits van Straelen (OM). Op naar de 300!

Print Friendly, PDF & Email
Share