HET MONSTER CARLA ERADUS

WERD CARLA ERADUS NET ALS HARM BROUWER BELOOND VOOR DIENSTEN AAN HET PEDO- EN PERVERT-NETWERK VAN DEMMINK CS? * ERADUS LEVERDE PEUTERS UIT AAN PEDO-GOELAG * HOE KAN DIT MONSTER TERECHT KOMEN OP DE AMSTERDAMSE TROON?

De Amsterdamse rechtbank lijkt dan eindelijk ten onder te gaan aan corruptie, excessen en incompetentie. Het kon ook moeilijk anders nadat in april 2003 een van de grootste en meest incompetente rampenprojecten van juridisch Nederland tot president werd benoemd: Carla Eradus. Een jaar eerder was deze Eradus nog in een naar buiten gesmokkelde brandbrief van nepotisme beschuldigd door 14 raadsheren van het Hof te Leeuwarden waar zij toen president was. Deze raadsheren riepen Eradus in deze brief op ‘de eenheid en de integriteit van het Hof te bewaken’. Eenmaal in Amsterdam regen de schandalen zich al spoedig aaneen: van de ‘neukrechter’ via de ‘meppende rechter’ naar de ‘gewraakte rechter’ [backgrounds met linken] zodat de hoofdstedelijke rechters thans rollebollend over straat gaan. Maar het meest smerige verhaal over Carla Eradus speelde zich af begin jaren ’90 en ademt de perverse en verdorven geur van kindermisbruik en Joris Demmink. ‘De politieambtenaren walgden van deze opdracht en vroegen aan Eradus of het echt nodig was. Ja, het moest, want er kon op verzet worden gerekend’. Aldus werd op bevel van Carla Eradus de tweeeneenhalf-jarige Sheron met geweld weggehaald bij haar liefhebbende pleegouders om te worden ‘overgeplaatst’ naar de Justitiele misbruik-Goelag van Joris Demmink.

Het optreden van Eradus in deze zaak was dermate misselijkmakend en extreem, dat zij als enige rechter in Nederland ooit werd veroordeeld [backgrounds] door de Hoge Raad wegens het ‘nodeloos toebrengen van leed’ aan een procespartij. En juist dit monster werd benoemd op de meest prestigieuze positie binnen Juridisch Nederland? Ja natuurlijk: Eradus leverde kinderen aan voor het pedo-netwerk van Joris Demmink en Jan Wolter Wabeke. Net als Harm Brouwer –overigens een intimus van Eradus vanuit hun overlappende Friese periodes- als beloning voor zijn ‘inspanningen’ in de zaak van Marianne Vaatstra werd beloond met het presidentschap in Utrecht. Zien we het patroon? Zien we de hand van Joris Demmink?  De pleegvader van het kind Sheron, een professor aan de VU, heeft over het wanstaltige en weerzinwekkende optreden van Eradus een artikel geschreven in het Nederlands Juristenblad van 20 mei 1993. We zullen u dit stuk binnenkort in pdf presenteren als een hartverscheurend relaas van de gevolgen van de criminele pedo-rechtspraak door Carla Eradus die gezien moet worden als een van de grootste criminelen van Nederland, juist vanuit de vertrouwenspositie die ze op kosten van de gemeenschap mag bekleden. Enkele citaten: terwijl wij –de pleegouders- nog op de rechtbank waren, werd op last van Eradus de 4,5-jarige Sheron onvoorbereid door vijf vreemden (politie en beschermers) uit haar pleegouderlijk huis gehaald, afgevoerd naar een inrichting en geisoleerd van haar moederfiguur en door het trauma van die ‘gelegaliseerde kidnap’ is, volgens de behandelend psychiaters, de kans op blijvende, ernstige psychische schade bijzonder groot. Tenslotte: Wat betreft Eradus noem ik –de pleegvader- de volgende klachten: vele vormfouten en slordigheden (bijv. geen enkele beschikking was naar behoren opgesteld, het verplichte oproepen van partijen werd nagelaten), nodeloze vertragingen (…), onderonsjes met de door haar zelf uitgekozen getuigen-deskundigen, pogingen te interfereren met het beroepsgeheim van een van de behandelend artsen en van de raadsvrouwe, manipulaties, (…), niet nakomen van toezeggingen (overleg met de behandelend artsen!) en gebrek aan wetskennis; het allereerste dat ik van haar hoorde was: ik heb niets met u te maken, meneer!

Print Friendly, PDF & Email
Share