HET FAILLIET VAN DE RECHTSTAAT

bohlerAfwikkeling affaire-Westenberg leert: geen advocaat te vinden voor rechtersclaim, wereldvreemde arrogantie bij Raad voor de Rechtspraak * ‘Topjournalisten’ werken net als advocaten uiteindelijk samen met de macht * BREAKING: OM WEIGERT CAMERA TERUG TE GEVEN, KLACHTPROCEDURE VOLGT

Wat uw webmaster reeds op 4 oktober met zekerheid zag aankomen is nu definitief: ook het ‘rebelse’ advocatenkantoor van Britta Bohler en Viktor Koppe trekt de handen af van de Westenberg-claim. Conclusie een: een hoge corrupte rechter kan in Nederland ongestraft een journalist die hem exposed op staatskosten kapot procederen, meineed plegen, leugenachtige stukken laten opmaken zonder dat de journalist regres kan halen. Conclusie twee: de advocatuur ligt compleet aan de ketting van de (rechterlijke) macht en de confrere die zich ‘buiten de groep’ begeeft wordt kalltgestellt a la Dirk Scheringa. Conclusie drie: de rechterlijke macht is een intens corrupte, duivelse organisatie die het eigenbelang laat prevaleren boven de belangen van de rechtsstaat. “Ja maar Kat, je hebt toch gewonnen? Wat lul je nou over corrupte rechters?” Daarop dit: als zo’n uitspraak niet kan worden ‘verzilverd’ met een claim, als zo’n ‘baanbrekende’ uitspraak compleet wordt doodgezwegen door de media, als NRC Handelsblad elke verwijzing naar Westenberg van de website weert, nou, dan voorspel ik dat het gauw zal zijn afgelopen met dergelijke ‘baanbrekende’ uitspraken! Hier brief Kat PDF (schadevergoeding) kunt u het antwoord lezen van de Raad van de Rechtspraak op het schrijven van uw webmaster waarin deze de Raad aansprakelijk probeert te stellen. Hieronder de wijze waarop hij door het Britta-kantoor aan de kant is geschoven.

westenbergGeachte heer Kat,
Op verzoek van mijn collega Liesbeth Zegveld heb ik de door u toegezonden stukken bestudeerd. Voor zover ik uw verzoek goed begreep, gaat het u specifiek om een zaak tegen de heer Westenberg in persoon.
Na een eerste bestudering van de stukken en (enige) links waarnaar u verwees, kom ik tot de voorzichtige conclusie dat een zaak tegen de heer Westenberg niet zeer kansrijk is. Om hierover tot een definitief oordeel te kunnen komen, zou ik alle stukken van de zaak dienen te bekijken.
Voor zover ik heb begrepen, wenst u onze bijstand niet voor uw zaken tegen de Raad voor Rechtsspraak en de rechtbank Den Haag. De kansrijkheid van die zaken heb ik dan ook nog niet bestudeerd. Het lijkt me daarom niet juist mij op dit moment naar de Raad voor Rechtspraak te stellen als uw advocaat. Er bestaan naar mijn mening voor u geen bezwaren tegen het per e-mail ontvangen de brief van de Raad voor Rechtsspraak.
Met vriendelijke groet,
Michel Uiterwaal
Advocaat
Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562
1017 EM Amsterdam
tel: +31-(0)20-344 62 00
fax:+31-(0)20-344 62 01
email: [email protected]
Dag Michiel,

Ik denk dat de zaak tegen Westenberg uiterst kansrijk is. Je geeft ook geen reden op westenberg3grond waarvan je jouw voorlopige conclusie baseert.
Daarbij komt dat ik er ook niet vanuit ga dat de zaak zal voorkomen. Ik zet in op een forse ‘afkoopsom’ van Westenberg buiten rechte.

Daarnaast was de reden van het doorsturen van de mail van de Raad voor de Rechtspraak nu juist dat ik ook zou willen dat je voor mij optreedt richting die partij om aldus het front te verruimen en synergie te creeeren.

Ik cc deze mail aan mijn voormalig advocaat Matthijs Kaaks die ten allen tijde bereid is inhoudelijke vragen van jou over de zaak te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

westenberg2Beste Micha Kat,
In antwoord op je onderstaande e-mail het volgende.
Voor zover ik het begreep dacht je bij de zaak tegen Westerberg aan drie schade-componenten: advocatenkosten, tijdsbesteding en reputatieschade. Op basis van de gegevens die ik heb gezien is mij niet gebleken dat er sprake was van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Als een procedure zelf niet kansrijk is, lijkt het me ook niet direct waarschijnlijk dat de wederpartij tot schikking (afkoopsom) genegen zal zijn.
Mijn collega Liesbeth Zegveld heeft mij inderdaad gemeld dat ik te allen tijde met Matthijs Kaaks contact kan opnemen. Ik zal heel graag van dat aanbod gebruik maken als ik daar concrete aanleiding toe zie. Dit wordt naar mijn mening met name relevant indien ik de zaak voor jou zou gaan voeren. Zoals ik in mijn vorige e-mail heb aangegeven, blijkt mij uit de nu door mij bestudeerde stukken niet dat een zaak met succes gevoerd zal kunnen worden. Nadere bestudering van stukken is daarvoor nodig. Dit geldt ook voor de zaak tegen de Raad voor de Rechtspraak, waarvan ik nu begrijp dat het ook daarvan de bedoeling is dat we die zouden doen.
Met vriendelijke groet,
Michel Uiterwaal
Dag Michel,

Ik ben beng dat je het niet wilt begrijpen: ik heb je niet gevraagd om een analyse overwestenberg de kans op succes etc, maar gewoon om de zaak voor mij te voeren. You win some, you loose some, zeker in het recht. Als er niets uitkomt, reken ik jou dat heus niet aan hoor. De zaak heeft vooral een strategisch en jurisprudentieel doel: het vaststellen van onrechtmatige daad door Westenberg. Dat hij onrechtmatig tegen mij heeft gehandeld staat wel vast lijkt me: hij wist vanaf het eerste moment dat hij geen zaak had en de kluit bedonderde.
Groet,

Micha

Beste Micha,
Naar aanleiding van je e-mail heb ik nogmaals grondig overwogen of ik de zaak voor jou kan voeren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat gezien mijn gebrek aan overtuiging dat de zaak tot een positief resultaat zal leiden, ik niet in staat zal zijn de best mogelijke juridische bijstand te verlenen. Het lijkt me daarom het beste dat een andere advocaat jouw belangen behartigt.
Ik wens je alle succes met het vervolg van de zaak en hoop een voor jou positieve uitkomst.
Met vriendelijke groet,

Michel Uiterwaal

Print Friendly, PDF & Email
Share