HET EINDE VAN PETER R. DE VRIES

STUUR COMMENTS IN OP DE VAATSTRA-ARTIKELEN IN DE MSM ZOALS OP WALDNET.NL [INLOGGEN] (ZIJN AL ONZE REACTIES ALWEER VERWIJDERD!), AD., LEEUWARDER COURANT EN VOLKSKRANT. TELEGRAAF WEIGERT REACTIES, NATUURLIJK

OP DE DREMPEL VAN ZIJN AFSCHEID KOMT DE WARE AARD VAN PETER R. DE VRIES IN VOLLE GLORIE NAAR BUITEN: EEN SMERIGE, LAFFE COLLABORATEUR MET DE CRIMINELEN VAN JUSTITIE. IN DE OORLOG ZOU HIJ EEN VAN ONZE TOP-NAZI’S ZIJN GEWEEST. NU PROBEERT HIJ IN EEN ULTIEME ‘OPERATIE’ DE ZAAK-VAATSTRA ‘BINNEN TE HALEN’ VOOR DE KINDERVERKRACHTERS ONDER LEIDING VAN JORIS DEMMINK. LEES HIERONDER DE WEERLEGGING VAN ZIJN UITZENDING VAN GISTERAVOND DIE BEKEND ZAL WORDEN ALS DE MEEST SMERIGE UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE MISDAADJOURNALISTIEK. PETER, IN NEDERLAND IS VOOR JOU GEEN PLAATS MEER. OPROTTEN!


Hier een (van de vele) cruciale Vaatstra-video’s van KLOA en JDTV. Hierin verklaart een medewerker van het uitzetcentrum op Schiphol hoe de moordenaar van Marianne in een ongekende en geheime operatie het land uit werd gesmokkeld. Voor het werkelijke verhaal zie onze Vaatstra-files.

Hieronder: de weerlegging van de uitzending van gisteren van Peter R. de Vries, de man die na bestudering van het dossier-Demmink oordeelde ‘geen aanwijzingen’ te zien voor pedofilie.

De leugens van Peter R. de Vries.

door Andre Vergeer


Peter R. de Vries ging in 2004 ‘om’ en koos de kant van Justitie. Dit was een direct gevolg van de ‘affaire-Tonino’ toen hij dreigde door te dringen tot in de kern van het pedofiele Justitie-netwerk. Joost Tonino is samen met Frits van Straelen een van de beste vrienden van Joris Demmink.

Ik zal proberen om het een beetje chronologisch op te schrijven als een eerste reactie op de uitzending van SBS6 van Peter R. van gisterenavond. Ga er maar even voor zitten want het is vrij uitgebreid. Want uitgebreide leugens kun je nu eenmaal alleen maar uitgebreid weerleggen.

Ten eerste valt op dat het OM te Leeuwarden in de afgelopen dagen zèlf geen commentaar heeft willen geven op de nieuwe ‘bewijzen’ in de zaak Vaatstra, vooruitlopend op de TV-uitzending van Peter R. Heb je het ooit zo zout gegeten dat het OM de uitleg van een leugen over moest laten aan een TV-show van een commerciële omroep? En is dat alléén al niet een teken dat er een leugen aan het grote publiek moest worden verkocht via gelikte beelden en interessante gewichtdoenerij?

Al eerder voorspelde ik dat Peter een aantal feiten zou ‘vergeten’ en dat is ook bijna 100% uitgekomen. Hij verwachtte bijvoorbeeld dat de ‘complotdenkers’ op internet wel even zouden moeten slikken als zij geconfronteerd zouden worden met zijn ‘echte’ bewijzen. Niet dus Peter, je stelt me zelfs teleur. Ik had vooral meer intelligentie bij jouw redactie verwacht. Je hebt geen enkele theorie van ons weerlegd, eerder bevestigd. En inderdaad ‘vergeet’ je de belangrijkste feiten te melden, waaronder de Noorse connectie (de weggesluisde Ali) en de verkeerde verdachte in Turkije. Wellicht kun je een groot deel van NL overtuigen door je mooie beelden van paarden, weilanden en bloemen, door helicopter-opnamen, nieuwe onbewezen scenario’s en door zeer interessante opmerkingen over DNA-onderzoek maar daarmee is het nog steeds niet waar wat je allemaal beweert.

In (relatief) willekeurige volgorde, om zijn onzin te ontkrachten:

1. In 2000/2001 heeft Peter R. zèlf al gehakt gemaakt het zogenaamde ‘wegbrengen’ van Marianne op de ‘gepikte’ fiets door haar ‘vrienden’. Er hebben zich twee getuigen gemeld (toen mooi door Peter in beeld gebracht via de helicopter) die Spencer en zijn vriend al om 00.30 uur hadden gespot op een compleet andere locatie (en op een geheel ander tijdstip) buiten Kollum dan zij zèlf beweerden.
Daarmee staat het tijdstip van vertrek van Marianne cs. van ca. 01.00 uur uit het Paradyske al op losse schroeven. Dat is aan ons o.a. nog eens bevestigd door medewerksters van ’t Filtsje waarin sprake was van een bezoek van Marianne cs. rond 24.00 uur en een andere getuige die Marianne voor het laatst heeft gezien (ook al zònder haar vrienden!) om 00.30 uur op de Voorstraat in Kollum. En daarmee is het verhaal, dat Marianne is weggebracht en alleen de Keningswei op fietste alleen daarom al ongeloofwaardig geworden. Als Marianne nooit met die vrienden is mee gefietst, is zij dus achtergebleven in Kollum!

2. Daarnaast heeft het nieuwe 3-D team nu ineens een geheel ander scenario bedacht dat zij 13 jaar lang niet had kunnen bedenken. Het was eerst een eenzame blanke man op een fiets die haar het weiland in zou hebben gesleurd. Nee, nu was Marianne een ‘vriend van een vriend’ tegengekomen op de Keningswei waar zij zelfs vrijwillig het weiland mee moest zijn ingelopen waarna het uit de hand liep. Ook nu loopt dit scenario al vast op tal van onderdelen:

– Allereerst moet mij van het hart dat de nagedachtenis aan Marianne meer en meer wordt bezoedeld naarmate de jaren verstrijken. Had zij eerst een fiets gepikt in Buitenpost en was zij alleen gaan fietsen naar huis wat zij nooit zou hebben gedurfd, nu wordt zij zelfs afgeschilderd als een soort slet die met iedereen meeging die maar naar haar lonkte. Dat die KL……..K van een vriend aan haar moeder had beloofd dat hij haar op een taxi zou zetten wordt gemakshalve “vergeten”. Daarnaast is de keuze van een “vrijplaats” in het weiland (met de fietsen in de greppel) zelfs idioot met een bos op enkele honderden meters afstand verderop. Hoezo, weloverwogen en goed voorbereid..?

– Zo kloppen de loop- en schoensporen van Marianne en haar “dader” ook al niet. Niet alleen was al in 1999 – tegenover haar ouders – door de recherche toegegeven dat zij die voetsporen niet hadden kunnen duiden maar bovendien toont Peter een animatie aan de verkeerde zijde van de bomenrij (rechts). Het moet gezegd, het lijkt overtuigend voor de onwetenden maar het is echter totaal misleidend. Peter toont nl. drie loopsporen: twee het weiland in en één spoor terug naar de Keningswei. Wat Peter echter weer “vergeet” is dat er vóór de aankomst van de recherche minimaal 10 tot 12 getuigen, familieleden, dienders en hulpverleners door dat zelfde weiland (rechts) heen en weer waren gebanjerd. Die ANDERE loopsporen toont die animatie van Peter dus weer niet!

– Een getuige meldde enkele dagen na de moord dat hem was opgevallen dat er een opvallend remspoor zichtbaar was op de Keningswei t.h.v. de PD. Na een aanvankelijke, resolute ontkenning door de politie van dit spoor bleek hem wéér enkele dagen later dat dit remspoor zelfs van een nieuwe laag asfalt was voorzien..! Daarnaast verklaarde hij, samen met een aantal gezinsleden dat hij rond het tijdstip van de moord, tot driemaal toe een oud model BMW had gezien op de Keningswei en op de Lauwersmeerweg. Ook diverse andere getuigen verklaarden dat zij minstens één of mogelijk zelfs twee personen weggedoken in de greppel hadden gespot en weer andere getuigen beweerden dat er ten tijde van de moord een “Afghaan” hen als een speer voorbij fietste in de richting van Buitenpost. Peter beweert echter dat er geen sprake was van andere ‘activiteiten’ rond de PD ten tijde van de moord. Ons was echter allang bekend dat deze verklaringen zich niet meer in het dossier bevonden. En ook dat deze verklaringen al jarenlang door de recherche worden doodgezwegen.

– Vervolgens helpt Peter ons zelfs nog eens – onbedoeld – een handje. Het door ons aangereikte alternatieve scenario, dat het lichaam van Marianne met een auto vanuit het Noorden (de Fogelsanghloane of Trekwei) naar de PD was gebracht met een auto, wordt bevestigd door de getoonde foto’s van de recherche in de uitzending. Want wat blijkt? Peter toont nota bene DRIE auto’s op de PD die, gezien de bandensporen (en onbereikbaar door de greppel aan de Keningswei) enkel en alleen vanuit het Noorden naar de PD kunnen zijn gereden. En ja hoor, dus dwars over de mogelijke bandensporen van de auto waarin Marianne kon zijn vervoerd. Het is dan ook niet geheel toevallig dat de geurhonden ook al die route naar het Noorden volgden en niet naar de Keningswei waar Marianne immers was aangesproken door een ‘vriend van een vriend’..

– Op de PD zèlf wees niets op een worsteling, laat staan op een verkrachting. Daar zaten die rechercheurs al jaren mee. Maar nu hebben zij dan toch eindelijk het antwoord gevonden: De dader was niet alleen heel erg goed voorbereid maar ook nog eens zeer koelbloedig te werk gegaan. En, (dit is dus ècht het scenario dat Peter schetst),: Nadat de ‘bevriende’ dader Marianne midden in de nacht het weiland “in had gepraat” heeft hij haar tegen haar wil aan willen randen of verkrachten. Omdat Marianne zich daartegen uiteraard verzette heeft hij haar BH (VANONDER HAAR KLEDING en dus ook de schouderbandjes !!) losgesneden en om haar polsen gebonden om haar in bedwang te houden. Marianne heeft zich echter losgewerkt van die BH om haar polsen en daarop heeft de ‘dader’ die BH hergebruikt door haar daarmee te wurgen. En dit alles zonder worstelsporen achter te laten in het hoge gras.

NB. In de Deventer moorzaak beweerde het NFI dat zij zogenaamde ‘greepsporen’ kon herkennen op kledingstukken die aan geweld waren blootgesteld. Nu zwijgen zij echter stil over mogelijke DNA-sporen op die BH. En zij weigert dit onderzoek ook nog eens over te laten doen door het laboratorium van Richard Eikelenboom die daar sindsdien zijn eigen kunstje van heeft gemaakt.
En, alweer volgens Peter: Nadat Marianne al bewusteloos of zelfs al overleden was heeft de dader haar dubbel verkracht en haar keel alsnog doorgesneden. Dit alles verklaart (althans volgens Peter) dat er geen worstelsporen en geen bloed op de PD zijn aangetroffen. Dat ons alternatieve scenario (dat Marianne door een auto vanaf een andere locatie is vervoerd en gedumpt vanaf de Fogelsanghloane), nu ook nog steeds geldt “vergeet” hij weer.

– Maar goed, gesteld dat al die grove onzin van Peter gestand houdt bij het grote publiek, dan nog blijven er tal van vragen over. Hoe verklaart hij bijvoorbeeld dat er nooit vingersporen van Marianne zijn gevonden op haar fiets? Zij zou (althans volgens Peter) haar eigen fiets zelfs in de greppel hebben geplaatst en er enkele km. op hebben gefietst? Droeg zij handschoenen op een warme dag in april? En waarom wordt er geen DNA gemeld van de dader rond haar mond als zij zo vriendschappelijk met elkaar omgingen? En, als Marianne was aangesproken op de Keningswei en vandaaruit was meegelopen het weiland in, hoe verklaart hij dan dat de geurhonden niet naar de Keningswei liepen maar sporen volgden naar het Noorden en naar het Oosten (dwars door de weilanden en in de richting van het AZC)?.

3. Dan het DNA-onderzoek. Dit is de meest simpele manier om onwetenden om de tuin te leiden. DNA is tegenwoordig heilig en iedereen weet inmiddels dat je DNA je tot dader verklaart terwijl dat in werkelijkheid de grootst mogelijke onzin is. Bij DNA uit sperma is het duidelijk dat Marianne vrijwillig gemeenschap heeft gehad of is verkracht. Er staat echter geen datum en geen tijdstip op het sperma-DNA van die verkrachting, noch waar die verkrachting heeft plaatsgehad. En dat zegt ook nog helemaal niks over de uiteindelijke moordenaar. Elke huidige rechter zal bewijzen vragen van het OM over het motief, de locatie, de uitvoering, het tijdstip en de tactische en technische bewijzen die de verkrachter alsnog koppelen aan de moordenaar. En ook dat wist Peter allang als je kijkt hoe het uiteindelijk in de Puttense moordzaak is gelopen met Ron P.

– Op basis van wat er nu bekend is kun je stellen dat de verkrachting op een geheel andere locatie kan hebben plaatsgehad dan de moord. Maar ook beiden kunnen al op een andere locatie hebben plaatsgehad waarna het lichaam van Marianne is gedumpt in het weiland. En ook is het heel wel denkbaar dat de verkrachter niet eens de uiteindelijke moordenaar was.

– Het enkele feit dat Justitie al jaren zo gebrand is op een moord in dat weiland wijst er op dat zij die zelfde twijfels koesteren. Zo heeft Justitie de leugens van Stephanie van R., die van Spencer en Wietze en nog vele, vele andere doelbewust ondersteund en weer andere, tegenstrijdige verklaringen vernietigd of genegeerd. En ook het wegsluizen van die twee asielzoekers is nog immer niet onderzocht.

– Dus hoefde via Peter alleen nog maar even worden ‘bewezen’ dat de weggesluisde Ali Hassan geen Europees DNA-type kon hebben. Hij kwam immers uit Irak (of uit Koerdistan) en daar komt GEMIDDELD genomen een ander ‘haplotype’ (DNA-variant) voor. Hier geldt met nadruk GEMIDDELD omdat wij al duizenden jaren over de hele wereld zwerven en dus ook overal ons DNA (en kinderen!) hebben achtergelaten. Wat dus normaal gesproken geldt voor inlandse oer-bevolking hoeft echter nog niet te gelden voor delen UIT die populatie. Nu beweerde Ali ondermeer dat hij een Amerikaanse vader had en die vader zou zo maar weer een Europese voorvader kunnen hebben gehad. En daarmee klopt die hele aanname van Justitie (en het LUMC) al niet meer.

– Het experiment van Peter mislukte dan ook al schromelijk op zijn eigen ‘haplotype’. Zeg maar zijn eigen DNA-type als ras-“Germaan”. Hiermee had hij stiekem, zonder die naam nog eens te hoeven noemen, het omstreden onderzoek van prof. Peter de Knijff willen bewijzen uit 2000 dat het om een DNA-spoor op Marianne ging van een West-Europeaan. En wat bleek? Peter had zijn voorvaderen in Noord Scandinavië en helemaal niet in Nederland of in Ost Duitschland (Friesland)! En precies dat betekende dat zijn voorouders ergens vóór de 16e eeuw al in Scandinavië moeten hebben geleefd! Wat Peter dus wilde bewijzen viel met zijn eigen experiment al in het water…
Dus Peter, onze theorie staat nog fier overeind. Wij beschikken over bewijzen en verklaringen die een geheel ander verhaal vertellen over de moord op Marianne. Jij hebt echter, ondanks je beloften, niets weerlegd en geen enkel heikel punt aan willen kaarten om het publiek niet wakker te schudden. Sterker nog, je hebt zelfs nog meer leugens in moeten brengen dan die wij al kenden.

En oh ja, ons kun je ’s nachts wèl bellen met informatie…

Print Friendly, PDF & Email
Share