HELSINKI-NL: DEMMINK ONKREUKBAAR MAN

Met dank aan JDTV en Wearechange Rotterdam. We roepen een ieder op maandag contact te zoeken met het Nederlandse Helsinki Committee. Een medewerker heeft ons reeds een interview toegezegd met executive director Harry Hummel. Hierboven zien we chairman I. de Jong.

Print Friendly, PDF & Email
Share