HELSINKI-GATE: VRAGEN OVER DEMMINK

NOCH CHAIRMAN IAN M. DE JONG NOCH EXECUTIVE DIRECTOR HARRY HUMMEL VAN HET HELSINKI COMITE WILLEN VRAGEN BEANTWOORDEN OVER JORIS DEMMINK * WE MOGEN EEN EMAIL STUREN * OPROEP AAN ALLE LEZERS VAN DE SITE: COPY DEZE EMAIL EN STUUR HEM OOK NAAR DEN HAAG ([email protected]) EN BEL HET DAN NA: HIER MOET ANTWOORD OP KOMEN!

Geachte heren,

In verband met de toetreding van dhr. J. Demmink tot het NHC hebben wij de volgende vragen:

1. Op wiens instigatie is de heer Demmink voorgedragen voor de positie binnen het NHC?

2. Was men binnen het NHC tijdens de benoeming van Demmink bekend met de hoorzittingen in de VS van het Helsinki Committee aldaar?

3. Hoe heeft men de verdenkingen en de aangiftes tegen Demmink wegens kindermisbruik, moord en kinderhandel laten meewegen bij de benoeming?

4. In hoeverre kan men het verenigen met de doelstellingen van het NHC dat iemand als Demmink eraan verbonden is?

5. Waarom is men bereid de goede naam van het NHC op te offeren uitsluitend om Demmink ‘uit de wind’ te houden?

6. Kennen de heren De Jong, Demmink en Opstelten elkaar uit hun Leidse studententijd?

7. Hoe verliep de benoeming van Demmink? Waren er bezwaren cq. leden die tegen stemden?

8. Als de schuld van Demmink rechtens of feitelijk vast komt te staan, wat gebeurt er dan met zijn zetel in het NHC?

9. Is men op de hoogte van de civiele procedure van Demmink tegen het AD? Als Demmink die zaak verliest, kan hij dan lid blijven van het NHC?

10. In hoeverre is het NHC vatbaar voor druk vanuit het buitenland van andere HC’s? Als men in de VS zou verzoeken Demmink weg te sturen, hoe zwaar weegt dat dan?

Tot zover. We zijn immer bereid de vragen mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share