HEKSENJACHT DREIGT BINNEN VVD

MOREEL FAILLIETE PEDO-PARTIJ ONTAARDT IN BIZARRE BENDE DESPERADO’S * SPINS OVER JOS VAN REY BUITELEN IN IJLTEMPO OVER ELKAAR HEEN * NOG NOOIT KWAM DE INEENSTORTING VAN DE POLITIEKE ESTABLISHMENT ZO ONTLUISTEREND IN BEELD

EXTRA: LEEST HET ARTIKEL OVER DE ZAAK-BART MOS OP NIBURU * KOMT ALLEN MAANDAG NAAR HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF

Naaien en graaien. Meer valt er niet meer te zeggen over de VVD onder Mark Rutte. Veel VVD’ers zijn bang voor een heksenjacht op iedereen over wie geruchten de ronde doen zo lezen we nu in de Pedigraaf. Met recht. Want als de pedo-beerput definitief open gaat zullen ook ‘coryfeeen’ als Henk Koning, Ed Nijpels en Frits Korthals Altes worden exposed. Nog nooit in de Nederlandse geschiedenis is er sprake geweest van zo’n beerput. De ‘moties’ en ‘integriteitsverklaringen’ buitelen over elkaar heen. Op de achtergrond slaat Joris Demmink het allemaal in stilte gade.

Print Friendly, PDF & Email
Share