Harm Brouwer: “Maak bewijs geheim!”

brouwerHoogste man van het OM is zelf een crimineel * Super-PL krijst op Radio 1 over de ‘ongelofelijke successen‘ van het OM * Harm Brouwer op Radio 1: “Het OM is niet zielig!” * Super-PL op Radio 1: “Het OM wil via de media in dialoog komen met de samenleving.” * Prioriteit nummer een: het uitschakelen van Harm Brouwer, een man zonder een greintje moraal en rechtsgevoel

Harm Brouwer, de ‘super-PL‘ van het OM, heeft een van zijn juristen de opdracht gegeven cruciaal bewijs in een strafzaak tegen twee rechercheurs van het politiekorps Brabant-Noord ‘geheim te laten verklaren’. Deze twee rechercheurs, Andre van Roy en Melis Jager, hebben tapverslagen vervalst in de zaken Horchner en Peijnenborg en op grond hiervan werd tegen hen aangifte gedaan.  Hier een inleiding in de affaire van de hand van Rober Horchner, hier het bewijs van het vervalsen van de tapverslagen, hier een stuk over de civiele schadeclaim van Horchner tegen de staat en de rol in deze zaak van VARA-voorzitter Cees Korvinus en hier de bewijzen van obstruction of justice door de hoogste man van het OM zelf, de ‘integere’ Harm Brouwer! Ja lezers, het is even doorbijten, maar dan heb je ook wat: de topman van het OM is zelf een crimineel die de leugens en blunders van het OM nog slechts via het plegen van delicten buiten de door hem zo gevreesde ‘media’ kan weten te houden! Intussen dient zich natuurlijk de vraag aan waarom de zaak-Horchner zo belangrijk is dat het OM zo ver gaat een eigen jurist, ene mr. H. Vermaseren, in stelling te brengen om bewijsmateriaal van tafel te spelen. Deze vraag leidt ons linea recta naar Joris Demmink.

baybasin.jpegDat zit zo. Als de strafzaak tegen de genoemde rechercheurs voor zou komen, zou daarmee ook direct in de volle openbaarheid aan het licht treden dat de recherche in Nederland bereid is cruciaal bewijsmateriaal uit het niets te ‘creeeren’. Dat zulks ook gewoon gebeurt. Daarmee wordt dan weer direct de focus verschoven naar de ‘bewijsvoering’ in de ‘zaak’ tegen H. Baybasin (foto) die immers ook geheel uit het niets was ‘gecreeerd’ en eveneens bestond uit vervalste telefoontaps. En die zaak –remember?- moest worden gevoerd -met dus een reeds van te voren vastgestelde uitkomst- omdat onze pedofiele Justitie-SG vanuit Turkije werd gechanteerd met zijn kinderseks-dossier! Dit staat allemaal vast, no doubt about it! Dus om zijn pedo-vriend Demmink te beschermen geeft Integere Harm zijn bedrijfsjurist de opdracht bewijs te laten verdwijnen. Dat noemen ze bij het OM ‘waarheidsvinding’.

In het licht van dit alles mag het optreden van Brouwer vorige week op Radio 1 verbijsterend worden genoemd. Nadat hij bettywindreeds op maandag uw webmaster indirect aansprak omdat deze zich verstoutte zijn ‘integriteit ter discussie te stellen’ (thans noemt hij Brouwer dus al regelrecht een ‘crimineel’) vragen we vooral uw aandacht voor donderdag 5 en vrijdag 6 november. De man is niet alleen een crimineel, ook moet ernstig worden getwijfeld aan zijn verstandelijke vermogens. “Het OM wil via de media in dialoog komen met de samenleving”. “Het OM heeft ongelofelijke successen geboekt (zie link en foto van de ‘ongelofelijk succesvolle OvJ Betty Wind)  in de strijd tegen de criminaliteit”. “Wij gaan ervoor de criminaliteit te bestrijden”. En dat uit de mond van een crimineel die bewijs verdonkeremaant, opdracht geeft PV’s te vervalsen in de Deventer moordzaak (luister naar de donderdag voor de preoccupatie van Brouwer met de Deventer Moordzaak), wekelijks aan tafel zit met een criminele pedofiel en kinderverkrachter wiens opdrachten hij zonder knipogen uitvoert….  We kunnen inmiddels wel concluderen dat de grootste bijdrage aan het bestrijden van de criminaliteit in Nederland bestaat uit het kalltstellen van Harm Brouwer!

Print Friendly, PDF & Email
Share