HANS ANKER, FRITS WESTER EN ELS BORST

IN DE OPMAAT NAAR DE CLIMAX IN DE ZAAK-DEMMINK WORDT EEN GRUWELIJK PATROON ZICHTBAAR DAT WE MAAR AL TE GOED KENNEN UIT DE ZAAK-DUTROUX * VAN HET BEGIN AF AAN WAS DUIDELIJK: DE ZAAK-DEMMINK EN DE ZAAK-DUTROUX ZIJN GEHEEL EN AL VERWEVEN

SPREEKVERBOD DE ‘BETROKKENE’ ANNEX ‘HULPVERLENER’: “HIJ MAG VAN DE RECHERCHE NIETS MEER ZEGGEN IN HET BELANG VAN HET ONDERZOEK”

westerdemmink
Frits Wester toonde De Demmink Doofpot en noemde de naam Micha Kat. Hij kreeg een ongeluk. Naast het rijtje Hans Anker, Frits Wester en Els Borst is er ook het rijtje Maarten van Traa, Pim Fortuyn en Els Borst. En ook het rijtje Joyce Labruyere, Wilfred Brinkhuis, chauffeur Mostert, Gerard Hamer en Els Borst. In geen van deze gevallen is ooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd.

Frits Wester is even uit de roulatie. De RTL-verslaggever raakte dinsdag flink gehavend aan zijn gezicht toen hij lopend op een fietspad werd aangereden door een fietser. Over Els Borst: „Ik zag dat mevrouw Borst haar knokkels aan beide handen kapot waren en ze had een hoofdwond. Haar neus was door de klap niet meer zichtbaar Over Hans Anker: In het ziekenhuis schrokken ze eind vorig jaar flink van de ernst van de verwondingen. Er werd een vergelijking getrokken met een parachutist die van honderden meters hoogte neerstort zonder dat de parachute opengaat. No futher questions. We meldden reeds op 2 februari dat de Demmink killer squads tot actie zijn overgegaan. Net als destijds in Belgie bij de zaak-Dutroux, zij het dat bij ons ‘vooralsnog’ vooral gekozen lijkt te worden voor intimidaties in de vorm van te toebrengen van gruwelijke verwondingen in plaats van voor moord. Op 16 februari eindigden we een artikel over de moord op Borst aldus: De cruciale vraag wat ons betreft is nu deze: was de moord op Borst niet voorzien en wordt deze thans ‘gebruikt’ door de powers that be, of hebben the powers that be de moord zelf gepland en uitgevoerd? Deze vraagstelling lijkt nu reeds achterhaald. De mogelijkheid dat Borst ‘toevallig’ is vermoord (‘de verdwaalde Bulgaar’) kan wat ons betreft worden uitgesloten. Het tweede deel van de vraagstelling moet nu de kern vormen van het onderzoek: is Els Borst vermoord door de Staat der Nederlanden? Niburu.co behandelt deze hypothese in dit artikel waarin we lezen: Alleen al het feit dat er wordt gelogen en er tijd wordt gekocht, wijst erop dat de werkelijke reden voor de moord op Els Borst was dat ze uit de weg geruimd moest worden. De enige vraag die dan rest “Waarom moest Els Borst verdwijnen en voor wie zou ze een gevaar kunnen opleveren?”. In dit artikel werkten wij de verbanden tussen de zaak-Demmink en de moord op Borst verder uit.

Wat ons betreft wordt de staatsmoord op Els Borst reeds bewezen door het extreme nivo van leugens en spin. Kijk hier eens wat we lezen op de site van De Telegraaf. We geven het volledig weer omdat de tekst voortdurend wordt veranderd en aangepast:

za 15 feb 2014, 05:30| lees voor
Els Borst komt gruwelijk aan einde

Van onze verslaggevers
BILTHOVEN – Het lijkt er sterk op dat Els Borst zich hevig heeft verzet tegen haar aanvaller of belagers. Volgens een betrokkene bij het onderzoek was de minister van Staat zwaar toegetakeld. De oud-bewindsvrouw werd maandagavond door een goede vriendin en buurtgenoot [Katrien Kroes, MK] levenloos aangetroffen in de garage naast haar huis. De betrokkene heeft volgens eigen zeggen een spreekverbod van de recherche gekregen en mag niks meer zeggen. Eerder vertelde hij wel dat de deur van de garage open was. Het gebouwtje staat een meter of dertig van de weg, maar toch zag niemand de overleden buurvrouw liggen. De politie liet in eerste instantie weten niet uit te gaan van een misdrijf. Dinsdag werd bekend dat de doodsoorzaak toch een niet-natuurlijke was en pas donderdag bracht de recherche naar buiten dat Borst hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een misdrijf is geworden. Vervolgens werd in een grotere kring rond de garage onderzoek gedaan. Daarvoor kwamen er ook in een ruimere kring afzettingen rond de plaats delict. Gisteren voerde de politie de auto van Borst nog af voor nader onderzoek. Doel is sporen te vinden die de precieze toedracht van het misdrijf duidelijk maken. De betrokkene vond het letsel dat hij zag al veel eerder op een misdrijf wijzen [???????????]. „Ik zag dat mevrouw Borst haar knokkels aan beide handen kapot waren en ze had een hoofdwond. Haar neus was door de klap niet meer zichtbaar”, vertelt hij. Borst lag volgens de betrokkene van achteren gezien rechts naast de voorkant van haar auto vlak bij een deur die toegang geeft tot een bijkeuken. Die ruimte verbindt de garage met haar huis. De politie Midden-Nederland wil in belang van het onderzoek nauwelijks op vragen reageren.

Deze ‘betrokkene’ werd in de papieren krant van 15 februari ‘hulpverlener’ genoemd. Tot op dat moment bestond deze man nog niet. Katrien Kroes die Borst -al of niet samen met een vriendin- aantrof zag de verwondingen blijkbaar niet en moet zelfs zijn uitgegaan van de mogelijkheid van de ‘natuurlijke dood’. Ook de sectie op het lichaam van Els Borst miste het feit dat zij zwaar was toegetakeld en dat haar neus weg was, zo werd 12 februari bekend. Eerder schreven wij ervan uit te gaan dat deze ‘hulpverlener-betrokkene’ niet bestaat. Hij heeft in elk geval een spreekverbod opgelegd gekregen wat in De Telegraaf nog eens extra wordt aangezet met de woorden: en mag niks meer zeggen. Nog alarmerender wordt het, als we constateren dat De Telegraaf deze man sprekend opvoert: „Ik zag dat mevrouw Borst haar knokkels aan beide handen kapot waren en ze had een hoofdwond. Haar neus was door de klap niet meer zichtbaar”, vertelt hij.

johnvandenheuvel.jpg

1. Wie van De Telegraaf heeft deze woorden opgetekend? [Waarschijnlijk John van den Heuvel]
2. Hoe vond het interview plaats? Telefonisch of live?
3. Hoe kwam De Telegraaf in contact met deze man? Kent De Telegraaf de identiteit van deze man?
4. Waarom kwam deze man pas vijf dagen na de vondst van het lichaam in beeld?
5. Waarom komt deze man alleen aan het woord in De Telegraaf?
6. Wat was de functie van deze man? In welke hoedanigheid kwam hij naar de villa van Els?
7. Wanneer zag deze man het lichaam van Els?
8. Is er contact geweest tussen deze man en Katrien Kroes (en evt. de tweede vriendin)?
9. Waar bevindt deze man zich nu?
10. Waarom heeft deze man een spreekverbod opgelegd gekregen?
11. Deze man heeft -volgens De Telegraaf- volgens eigen zeggen een spreekverbod opgelegd gekregen. Hoe en wanneer heeft hij aan De Telegraaf kenbaar gemaakt dat hij een spreekverbod heeft?
12. Deze man wordt als volgt geciteerd: De betrokkene vond het letsel dat hij zag al veel eerder op een misdrijf wijzen. „Ik zag dat mevrouw Borst haar knokkels aan beide handen kapot waren en ze had een hoofdwond. Haar neus was door de klap niet meer zichtbaar”, vertelt hij. Hoe moeten we de CRUCIALE woorden ‘al veel eerder’ duiden? Betekent dit dat de man de politie reeds direct wees op een misdrijf maar dat de politie daar niet in mee wilde gaan?

Er zijn tal van redenen en argumenten te bedenken op grond waarvan Els Borst over diepe kennis moet hebben beschikt van de Haagse pedo-netwerken en de praktijken van Joris Demmink. Op de site van Martin Vrijland staan hierover enige interessante postings:

van Tours / February 17, 2014
Zaterdagavond voor de moord heeft Borst nog met Pechtold gesproken op een D66 congres. Pechtold ligt in de alternatieve media nogal aardig in de picture omdat hij zo vreemd reageert als hem iets over Demmink gevraagd wordt. Alles wijst erop dat hij meer weet maar niets mag zeggen. Uiteraard doet dit de Partij niet goed. Els Borst was minister in de tijd dat bekend werd wat Joris zoal uitvrat. Ook zij moet hiervan weten want dat zal in de ministerraad uitvoerig zijn besproken. Het volgende mogelijke scenario ontstaat: Borst is van mening dat het nu een goed moment is om de Demmink case open te gooien. Het kabinet valt dan en D66 krijgt omdat het de koe de bel aanbindt alle stemmen die anders naar de VVD en PvdA zouden gaan en wordt de grootste partij. Els Borst zat nog altijd met het feit dat zij voor haar gevoel toen Demmink ter sprake kwam in de klem gezet werd om niet over de Demmink-case te mogen praten. Wij weten niet wat er verder in dat gesprek tussen Els en Alexander is gebeurd, maar het is mogelijk dat het gesprek is geëindigd met de opmerking van Els: Als jij het niet doet, doe ik het. Het is allemaal verder maar zien in de glazen bol, maar Pechtold zal in paniek naar iemand zijn gelopen die het deksel op de doofpot moet houden. Deze heeft acties ondernomen en Alexander zou daarvan kunnen weten. Met zo’n scenario wordt mogelijk duidelijk waarom hij sprak: “Het is voor Els te hopen dat haar lijden van korte duur is geweest.”
Ik weet dat dit koffiedik kijken is, maar ik zie het wel als een mogelijkheid, die naar mijn mening onderzocht moet worden, waarbij ik hoop dat blijken dat deze mogelijkheid niet waar zal zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Share