HAAGSE RECHTER BEROOFD VAN VINGERS

ALLE GEWELD IS WALGELIJK, ZEKER TEGEN GEZAGSDRAGERS, MAAR ER MOET OOK WORDEN GEKEKEN NAAR DE ONDERLIGGENDE OORZAKEN * CORRUPTE EN SADISTISCHE RECHTERS DRIJVEN DE BURGER STEEDS VAKER TOT WAANZIN * MET NAME HAAGSE GERECHTEN BEERPUT VAN CORRUPTIE EN DELICTEN * RECHTERS STAAN BOVEN DE WET, WORDEN NOOIT BESTRAFT

Recent is opnieuw een Haagse rechter vrijgesproken terwijl vaststaat dat hij schuldig is aan zeer ernstige delicten. Het is de derde op rij (foto: de Haagse president Van de Laarschot). Steeds vaker drijven corrupte, incompetente en/of criminele rechters de burger tot waanzin. Al helemaal als het gaat om familiezaken (pedo-rechters) en gedwongen opnames. Het afschuwelijke incident dat zich recent afspeelde in Den Haag ging over zo’n gedwongen opname. Dit zijn in de praktijk vaak doodvonnissen waarbij het slachtoffer op transport wordt gesteld naar een Goelag waar hij wordt volgespoten met dodelijke farmaca en waarschijnlijk ook als proefkonijn wordt gebruikt door Ab Osterhaus en zijn farma-vrinden. Vanuit deze levensbedreiging is het allezins voorstelbaar -alhoewel nooit goed te praten- dat het slachtoffer zich met geweld verzet. Het gaat immers om leven of dood.

Als ik de advocaat was van deze man -die de Haagse rechter dus aanviel met een kapmes en zwaar verwondde- zou ik zeker hierop pleiten. Maar deze zaak is helaas qualitate qua onpleitbaar omdat oze rechterlijke macht er blijk van heeft gegeven op geen enkele wijze in staat te zijn zaken te behandelen waarin het zelf betrokken is. Dat zagen we met name in de strafzaken tegen Westenberg en Klabfleisch waarin recent door het Hof de artikel 12 is behandeld wegens het niet vervolgen van Kalbfleisch wegens corruptie. In dat soort zaken wordt een sfeer gecreeerd, door het OM en door de rechters, dat de eisers in feite zelf de criminelen zijn en waar ze het ‘gore lef’ vandaan halen in het geweer te komen tegen de zwarte mafia. In de zaak van de aanval op de Haagse rechter zie je reeds direct dezelfde reflex: repressie: Volgens de woordvoerder van de rechtbank in Den Haag wordt nu landelijk nagedacht of er maatregelen genomen kunnen worden om rechters tijdens een huisbezoek beter te beschermen. Gaat de ME binnenkort met de rechter mee? Mensen, de trend is niet meer te miskennen: rechtspraak at gunpoint is geen rechtspraak meer maar terreur. We zagen het ook in de zaak tegen Micha en Eric Donk toen op een gegeven moment 19 gewapende agenten de zittingzaal bezetten. Is niet een betere oplossing voor de problemen dan repressie en gewapende bescherming dat rechters weer eerlijk worden en gewoon onafhankelijk en onpartijdig de wet gaan toepassen? Als ze dat weer gaan doen en er blijken alsnog krankzinnigen te zijn die rechters gaan aanvallen, ja, dan mag wat mij betreft de ME worden ingezet.

Print Friendly, PDF & Email
Share