Haagse rechtbank voelt nattigheid…

EXTRA: VANMIDDAG 14:30 POLITIE HILVERSUM: AANGIFTE TEGEN DE NOS WEGENS ONDERMEER GEVAARZETTING, VALSHEID IN GESCHRIFTE, AMBTELIJK MACHTSMISBRUIK

In een werkelijk onvoorstelbare laffe en doorzichtige actie heeft de president van de Haagse horror-rechtbank [backgrounds] Frits Bakker, een week nadat hij als voormalig president te Haarlem werd gehoord wegens corruptie [backgrounds] in de Chipshol-zaak, een pleidooi gehouden voor het toelaten van de camera juist op het moment dat Micha Kat en Eric Donk een kort-geding in de stijgers hebben gezet (zie bovenstaand filmpje) om via de rechter af te dwingen dat zij hun eigen strafzaak mogen filmen. Steeds weer hebben de Haagse rechters Micha en Eric het uitoefenen van hun grondrecht ontzegd op bovendien onrechtmatige gronden. Nu zegt Bakker opeens: rechtbanken moeten camera’s toelaten! De actie van Bakker is er vermoedelijk op gericht

Micha en Eric de wind uit te zeilen te nemen en geen ‘overwinning’ te gunnen. De bedoeling is dat het camera-KG volgende week plaatsvindt in de aanloop naar de behandeling van het hoger beroep tegen de uitspraak van de tweede wrakingskamer bij het Haagse Hof. Die zitting willen we dus al gaan filmen op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter. Formeel heeft Bakker als president van de Haagse rechtbank niets te zeggen over het beleid van het Hof, maar omdat de strafzaak tegen Micha en Eric bij zijn rechtbank loopt (we wijken uit naar het Hof voor dit incidentele beroep) is het camera-beleid van de rechtbank veel belangrijker voor onze zaak dan dat van het Hof. Bovendien zien we deze zaak bij het Hof als een direct uitvloeisel van de strafzaak bij de rechtbank en dus zou een beslissing camera’s toe te laten van de rechtbank in onze zaak naadloos moeten worden doorgetrokken naar het Hof.

Wat de beweegredenen van Bakker ook mogen zijn, het maakt onze positie in dit geschil natuurlijk alleen maar sterker. Dat kan nog lachen worden in onze strafzaak als we getuigen gaan horen, mensen als SP-kamerlid Jan de Wit, Nout Wellink, Joris Demmink, Henk Krol en Hans Westenberg.

In onze campagne tegen de NOS gaan we vanmiddag aangifte doen tegen de corrupte en criminele staatsomroep bij de politie in Hilversum. Een van de elementen in de aangifte zal gevaarzetting zijn met het scheppen van een levensbedreigende situatie voor mogelijk duizenden mensen. We hebben bewezen dat de NOS niet alleen totaal corrupte en misdadige ‘journalistiek’ bedrijft, maar daarmee ook mensen willens en wetens in levensgevaar brengt. Op 30 juni kwam in Engeland aan het licht dat de Britse overheid samen met de ‘nucleaire lobby’ een spin-campagne is begonnen direct na de ramp in Fukushima met als doel het ‘draagvlak’ voor kernenergie niet te laten ‘afkalven’. In de eerste dagen na de ramp was de belangrijkste spin van deze spindoctors de boodschap: Fukushima lijkt in geen enkel opzicht op Tsjernobyl, is veel minder erg, etc. Inmiddels is vast komen te staan en ook wijd en zijd erkend dat de Japanse ramp tientallen malen erger is dan Tsjernobyl. En wat schreef de NOS een dag na de ramp? Fukushima is totaal niet vergelijkbaar met Tsjernobyl. Nu zou je dit ‘normaal gesproken’ kunnen afdoen als ‘gewoon’ falende en corrupte propaganda-journalistiek, maar met het bekend worden van de Engelse ‘samenzwering’ van spindoctors is er meer aan de hand en wordt de NOS -mocht deze ‘informatiecampgne’ zich ook hebben uitgestrekt tot Nederland wat alleszins denkbaar is- daadwerkelijk ook lid van een criminele organisatie met als doel burgers cruciale informatie voor hun eigen gezondheid te onthouden. Hoeveel mensen laten hun beslissing naar Japan te gaan niet mede afhangen van de berichtgeving door de NOS?

Andere elementen van de aangifte betreffen ambtelijk machtsmisbruik tegen een concurrent -deze site-, het doen van een valse aangifte en samenspanning/lidmaatschap criminele organisatie.

Print Friendly, PDF & Email
Share