Haagse horror-gerechten: het overzicht

OPNIEUW EEN CRIMINELE HAAGSE RECHTER: HENK DE GRAAFF * GEHEEL VERNIEUWDE SITE VOOR DE CRIMINELE RECHTER HANS WESTENBERG * TWEEDE MAN HAAGSE RECHTBANK AANGESTUURD DOOR EDDY DE KROES * PRESIDENT BAKKER VOLGENDE WEEK ONDER EDE GEHOORD * ONDERZOEK TEGEN HAAGSE RECHTBANK?

HET TOTALE VERVAL EN DE COMPLETE CRIMINALISERING VAN DE RECHTERLIJKE MACHT KUNNEN NIET BETER IN BEELD WORDEN GEBRACHT DAN DOOR DE SITUATIE BIJ DE HAAGSE GERECHTEN

Tien (ex)rechters en raadsheren bij de Haagse rechtbank en het Haagse Hof zijn thans ontmaskerd als crimineel. We gaan ze zo allemaal noemen en beschrijven. In juridisch Nederland zoemt het al jaren rond: de Haagse gerechten zijn geperverteerde en incestueuze broeinesten van liederlijkheden en delicten waar (lands)advocaten, rechters en officieren van justitie naast hun functies ook hun toga’s delen, maar deze site brengt de spijkerharde feiten. Voor het eerst. Fasten your seatbelts!

1. Henk de Graaff. Recent kwam aan het licht dat rechter Henk de Graaff van de sector Straf van de Haagse rechtbank per 1 juli ontslag heeft genomen. Tegen hem liep een onderzoek van het OM wegens ondermeer valsheid in geschrifte en manipulatie van een rechtsgang. Het onderzoek (OM Arnhem) loopt nog steeds. De feiten [backgrounds] waarvan De Graaff wordt verdacht zijn dermate grotesk en extreem dat het een half uur kost om ze op je te laten inwerken. De essentie is dat De Graaff een wrakingsverzoek naast zich neerlegde op de zitting en zijn fout vervolgens probeerde te herstellen door valselijk stukken op te maken waarbij ook nog eens de handtekeningen vervalste van een griffier en twee andere strafrechters. Dezelfde De Graaff verpestte eind jaren negentig als officier van justitie het groots opgezette Clickfonds-onderzoek naar vermeende ‘beursfraudeurs’. Reeds toen waren er incidenten die leidden tot serieuze vraagtekens bij zijn integriteit. Maar hij mocht natuurlijk zonder probleem rechter worden. Met desastreuze gevolgen. (foto: de andere clickfonds-officier, de kindermisbruiker Joost Tonino)

2. Hans Westenberg. Gaat de geschiedenis in als de ‘liegende rechter’ maar dat is nog een eufemisme voor de schade die hij de zittende magistratuur in ons land heeft toegebracht. Viel bloedend in zijn eigen zwaard toen hij probeerde zijn delicten van tafel te spelen via malicieuze en onrechtmatige dagvaardingen aan een journalist (Micha Kat) en een advocaat (Hugo Smit). Reeds bijna twee jaar loopt er tegen Westenberg een strafrechtelijk onderzoek wegens meineed en ambtelijke corruptie. Desalniettemin wordt Westenberg nog altijd gesteund door de Staat, ook financieel, en mag hij advocaten opleiden. De minister weigert vragen over Westenberg te beantwoorden. Wij wijzen u nogmaals op de nieuwe website.

3. Pieter Kalbfleisch. Was vanaf eind jaren negentig tot in 2003 de machtigste man op de Haagse rechtbank. Deze positie misbruikte hij om voor zijn vrienden en relaties rechtsgangen met enorme belangen te manipuleren. Voor zijn dispuutgenoten uit zijn studententijd ‘regelde’ hij de Chipshol-zaak (schade: meerdere miljarden) door Westenberg in te zetten als ‘rechter-by-proxy’ omdat hij de zaak zelf niet kon doen. Ook verantwoordelijk voor de Serco-beerput, het langst lopende faillissement uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn verwoestende en criminele inmenging wordt ook vermoed in de zaak Lucia de Berk. Zeer alarmerende banden met het pedofielen-netwerk en Joris Demmink. Tegen Kalbfleisch loopt thans een strafrechterlijk onderzoek wegens ondermeer meineed. De minister weigert kamervragen over Kalbfleisch te beantwoorden. Op de Kalbfleisch-website leest u alle achtergronden. Het beeld dat naar voren komt is dermate extreem en verwoestend, dat we Kalbfleisch niet anders kunnen omschrijven dan als een klassieke mafioso.

http://www.klokkenluideronline.is/wp-content/uploads/2012/08/Kort_geding_wietpas_18-4-2012_0163-176x250.jpg4. R. J. Paris. Een nieuwe ster aan het firmament, maar niet de minste in deze list of horror. Paris is de tweede man op de Haagse rechtbank na president Frits Bakker. Recent onderzoek toont aan dat Paris volstrekt aan de ketting ligt van de veroordeelde crimineel Eddy de Kroes. Zozeer zelfs, dat er vanuit kan worden gegaan dat hij door De Kroes wordt gechanteerd. Eind vorig jaar speelde Paris via een absurd KG-vonnis (een ‘Westenbergje’) het Jazz-cafe De Landbouw in Wassenaar in handen van een vennootschap van De Kroes op grond van het feit dat de huurder een huurachterstand had van twee maanden. Hier het vonnis. Eerder, direct na het bekend worden van de ‘vrijbrief’ van Eddy, zorgde rechter Paris ervoor dat De Kroes niet achter de tralies terecht kwam [backgrounds]. De banden tussen Paris en De Kroes komen des te pregnanter naar voren nu er ook reeds alarmerende banden zijn aangetoond tussen De Kroes en Kalbfleisch. Sterker: Eddy de Kroes is waarschijnlijk het grote brein, the big instigator, achter de hele Chipshol-saga. De theorie achter de ‘machtgreep’ van De Kroes op de Haagse rechterlijke macht is dat hij camera’s heeft opgehangen in Hotel des Indes waarvan hij lange tijd mede-eigenaar was en aldus materiaal verkreeg waarmee hij topmensen in toga kon chanteren. De machtpositie van De Kroes werd zelfs zo groot, dat hij als veroordeelde crimineel een pand aan de Kneuterlijk mocht verkopen aan de Raad voor de Rechtspraak en miljoenen winst mocht maken [backgrounds]. Begin dit jaar bedreigde De Kroes de familie Poot van Chipshol. Net als Kalbfleisch is ook Paris ‘zijdelings werkzaam’ in het kindermisbruik en wel als voorzitter van de Geschillencommissie Kinderopvang. Opvallend is ook zijn vice-voorzitterschap van geschillencommissie KIFID waarvan zijn collega Jan Wolter Wabeke het uithangbord was. Tot slot: Paris was ook de rechter die Joris Demmink in het gelijk stelde bij het kort geding dat Baybasin tegen hem had aangespannen wegens het intimiderende bezoek van de pedofiel samen met een advocaat-generaal en de directeur Gevangeniswezen aan hem in zijn cel in Alphen aan den Rijn waarbij ze hem probeerden te dwingen zijn aangifte tegen Demmink in te trekken.

5. Jan Wolter Wabeke. Liet als ‘ombudsman financiele dienstverlening’ een walmende puinhoop achter hij het KIFID en was bovendien corrupt. Maar ernstiger is dat Wabeke deel uitmaakt van het pedofielen-netwerk rond Joris Demmink en ook kinderen misbruikt. De loopbaan van Wabeke is een aaneenschakeling van ongerijmdheden en alarmerende carriere-moves en doet vermoeden dat hij reeds vanaf de jaren tachtig -hij werd al gesignaleerd in de entourage van pedo-rechter Cornelis Stolk- is ‘opgekweekt’ als zetbaas voor de mafia binnen de rechterlijke macht. Hieronder een interview met Wabeke:

6. De Loor-Alwin. Tegen deze rechter bestaan geen criminele verdenkingen, hoewel het in opdracht van het Koningshuis manipuleren van een rechtsgang in morele zin zeker als misdadig kan worden gezien. Zij is in elk geval de eerste rechter die in de media zowel is omschreven als ‘ontoerekeningsvatbaar’ als als ‘in aanmerking komend voor TBS’. De Loor-Alwin probeerde een wrakingskamer voor te zitten in de strafzaak tegen Micha Kat en Eric Donk maar werd zelf gewraakt. Deze wraking werd vervolgens van tafel gespeeld door een nieuwe wrakingskamer, maar die beslissing was zo bizar dat daar beroep tegen is ingesteld dat binnenkort zal worden behandeld door het Haagse Hof. Hier alle achtergronden.

7. Frits Bakker. De president van de Haagse rechtbank zorgde er als president te Haarlem voor dat een compleet college werd vervangen ten nadele van Chipshol. Eind deze maand wordt Bakker daarover onder ede gehoord. Bakker regelde tevens de ‘zachte landing’ op een bed van 75.000 Euro voor Hans Westenberg. Thans probeert Bakker te voorkomen dat Chipshol inzage kan krijgen in alle vonnissen van Kalbfleisch en Westenberg zodat de volle omvang van hun fraude en corruptie aan het licht kan treden.

8. Angela Kaptein. Raadsheer op het Haagse Hof die met iedereen naar bed gaat, ondermeer ook met PvdA-prominent Wim Derksen, de man van de ‘echte Lucia de Berk’, de manisch-depressieve Arda Derksen-Lubsen, het hoofd Kindergeneeskunde van het Juliana Kinder Ziekenhuis. Samen met het ‘echtpaar Derksen’ en ziekenhuis-directeur Paul Smits [thans weer een spoor van doden achter zich latend] stond Kaptein aan de wieg van de ‘Lucia-samenzwering’, de grootste rechterlijke dwaling uit de geschiedenis. Deze samenzwering kwam deels tot stand tijdens de repetities en uitvoeringen van een Haags kamerorkest met de naam Bellintoni. (Angela Kaptein op de hobo en Wim Derksen fagot). Tijdens repetities van dit orkest krijste Kaptein bij gelegenheid: De heks Lucia moet hangen! Binnenkort zal deze site het ware verhaal publiceren over de zaak-Lucia de Berk. Matthijs Kaaks, advocaat van de kindermoordenaars van het JKZ: kom er maar in!

9. Cornelis Stolk. Inmiddels overleden vice-president die volgens verklaringen ‘machtiger was dan God’. Liet zich pijpen door verdachten in ruil voor juridische gunsten van zijn kant. Waarschijnlijk sadistische moordenaar van jonge vrouwen. Westenberg opereerde direct onder hem als vice-voorzitter van zijn kamer en was ook aanwezig op zijn afscheidsorg diner, in gezelschap van de ‘klokkenluider’ van de Chipshol-zaak die weer een relatie had met Pieter Kalbfleisch. Na een serie uitzendingen van Peter R. de Vries over deze affaire die zich afspeelde rond 1980 zouden er kamervragen worden gesteld, maar daar is niets meer van vernomen.

10. Kinderrechter Rueb. Pedofiele kinderrechter rond 1980 die via uitspraken kinderen liet plaatsen bij pedofielen. Een van de hoofdpersonen uit het boek Het verdriet van Anne Berder van Yvonne Keuls.

BRON BINNEN JUSTITIE: ER LOOPT EEN ONDERZOEK TEGEN DE HAAGSE RECHTBANK
Ongetwijfeld vormt dit overzicht slechts het topje van een hele vieze en criminele ijsberg! Wellicht mede ook hierom zou er, dat zegt althans een betrouwbare bron vanuit Justitie, een zogeheten BIO-onderzoek zijn ingesteld tegen wantoestanden op de Haagse rechtbank. Het gaat hier dan om een Buitengewoon Informatie Opsporingsonderzoek -het meest geheime wat er in ons land bestaat- met als kenmerk dat er geen namen bekend worden gemaakt van de officier die het onderzoek aanstuurt en van de rechter-commissaris. BIO-onderzoeken worden gedaan door speciale teams die speciaal voor het onderzoek worden samengesteld. Gezien de wantoestanden die we nu reeds in kaart hebben kunnen brengen, lijkt zo’n onderzoek ons een absolute noodzaak.

Print Friendly, PDF & Email
Share