GROOTVADER MICHA WAS TOP-VRIJMETSELAAR

EINDELIJK LAAT MICHA KAT DETAILS LOS OVER ZIJN EIGEN TOTAAL HALLUCINERENDE LEVEN EN GESCHIEDENIS * ZIJN OPA WAS DE HOOGSTE -SATANISCHE?- VRIJMETSELAAR VAN NEDERLAND * ALS PSYCHIATER VERKRACHTTE HIJ ZIJN VROUWELIJKE PATIENTEN

Links op de foto mijn grootvader van vaders kant dr. W. Kat, psychiater te Amsterdam en tevens de hoogste vrijmetselaar van Nederland: 36-ste graad. Kijk hier de video over de rol van de vrijmetselarij in satanische netwerken door de eeuwen heen. Was mijn opa ook een satanische kinderverkrachter?

Ik kan me de schedels en de duivelse symbolen in zijn ‘behandelkamer’ aan de Amsterdamse Gerrit van der Veenstraat nog herinneren. Net als zijn fascinatie met rituelen, symbolen, de Kabbalah en Egyptische goden. Sterker: boven mijn bed in mijn huis in Schiedam hang nog altijd een magisch Egyptisch relief dat ik van mijn opa heb gekregen en dat waarschijnlijk de kern raakt van de demonische en kabbalistische vrijmetselaars-paranoia waarin het met name om een ding gaat: het verkrachten van zo veel mogelijk vrouwen en kinderen.


Het logo van de loge van mijn opa gedurende de laatste decennia van zijn leven

En verkrachten deed mijn grootvader, dat is wel zeker. Menig vrouwelijk patient in zijn praktijk werd ‘onder handen genomen’. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw kon dat nog gewoon. Geen haan die ernaar kraaide. Hoe weet ik dat? Na zijn dood kwamen bepaalde stukken boven tafel. Van vrouwen. Say no more. Ik kan me nog herinneren dat mijn grootvader zijn ‘uniform’ droeg voor ‘de loge’: een zwart jaquet met allerlei medailles en onderscheidingen. Hij ging ook voortdurend naar Schotland -Edinburgh- om te ‘overleggen’ met de hoogste vrijmetselaars van de wereld. Hij heeft meerdere boeken geschreven over de vrijmetselarij en gaf voortdurend lezingen. Namen van leden uit zijn loge die ik weet: Henk Vonhoff, coryfee van de VVD en Jaap Kistemaker, de Nederlandse ‘dr. Oppenheimer’. Mooi volk. Later ga ik misschien meer vertellen over mijn grootouders van vaders kant. En van moeders kant. Ik heb dat tot nu toe nooit gedurfd omdat de geschiedenis van mijn familie te explosief is. Mijn ‘vrijmetselaars-opa’ zat naar alle waarschijnlijkheid aan de knoppen van de satanische misbruik-machinerie die de wereld thans naar de ondergang voert. Mijn moeders kant zit in de kern van het Israelisch-Joodse establishment met familieleden -dr. Joost Manassen- die een cruciale rol speelden bij het ontwikkelen van de Israelische atoombom aan het Weizman Instituut in Rechovot.

Zelf heb ik al tien jaar lang geen enkel contact meer met mijn familie. Er is iets helemaal fout gegaan. Nooit hebben ze een artikel van mij willen lezen, nooit hebben ze ergers op willen reageren. Vanaf de eerste dag van mijn bestaan was een ding duidelijk: jij hoort er niet te zijn en we luisteren niet naar je omdat alles wat je zegt per definitie waanzin is omdat jij het zegt. Dat was de houding van mijn ouders. Vooral daarom ben ik nu wie ik ben: ik zal zorgen dat ze naar me luisteren en niet meer om me heen kunnen vanuit de kracht van mijn feiten! Want een ding staat ook nog vast: ik ben voortdurend voorgelogen. Over wat er in de oorlog is gebeurd, over hoe mijn ouders elkaar hebben leren kennen, over de omstandigheden rond mijn geboorte… over alles! Dus ging ik zelf op onderzoek uit. Want de waarheid… die zal ik de wereld vertellen!


De ‘tempel’ in het luxe bejaarden-tehuis voor vrijmetselaars ‘Het Oosten’ in Bilthoven waar mijn opa zijn laatste jaren sleet

De primaire vraag daarbij was: hoe is het mogelijk dat ouders hun kind zo behandelen als mijn ouders met mij hebben gedaan, als een stuk stront? Ik heb nooit een echt gesprek gevoerd met mijn vader of mijn moeder. Het interesseerde ze geen fuck. Toen ik mijn eerste stappen zette in de journalistiek en ging werken bij NRC Handelsblad, weigerden mijn ouders mijn stukken te lezen. Tot op de dag van vandaag hebben ze geen enkele reactie gegeven op alles wat ik heb geproduceerd. Enfin, daar kom ik wellicht later nog nader over te spreken. Waar het nu om gaat is de rol van mijn opa binnen de Illuminati-netwerken van de NWO. En daar wringt de schoen. Want ik weet dat er een gigantisch geheim verborgen ligt in de geschiedenis van mijn familie zoals mij ook werd bevestigd door mijn therapeuten in de Familie-opstellingen-therapie. Als een moeder haar kind verstoot op een wijze zoals mijn moeder heeft gedaan met mij, moet er een geheim achter zitten. Welk geheim?

Even terug naar de vrijmetselarij. Mijn opa had drie zonen, mijn vader dus twee broers. Beide broers zijn ingetreden in de Ordes, mijn vader niet. Hoe kan dat? Waarom reageerden mijn ouders altijd zo hysterisch als mijn grootmeester-opa ter sprake kwam? Waarom lag mijn moeder de dagen voorafgaand aan een bezoek van hem kermend van de migraine in bed? Mijn reconstructie van ‘het geheim’ is als volgt. Mijn manisch depressieve moeder liep begin jaren ’60 therapie bij mijn opa. Mijn opa verkrachtte standaard zijn patienten. Mijn opa heeft mijn moeder verkracht en daar ben ik uit voortgekomen. Om dat te verdoezelen heeft mijn opa een van zijn zonen -mijn ‘vader’- gedwongen met mijn moeder te trouwen. Mijn moeder verkeerde op dat moment in Israel en moest worden gerepatrieerd -uitsluitend om de reputatie te redden van de hoogste vrijmetselaar van Nederland. De moeder van mijn moeder heeft ooit verklaard hoe haar dochter werd gedwongen in het huwelijk met mijn ‘vader’ terwijl beiden op dat moment andere relaties hadden. Maar de vrijmetselarij gaat voor! Dit is ook de reden dat mijn vader niet mocht intreden in de vrijmetselarij zoals zijn broers: hij was geofferd op het altaar van zijn vader, de ‘grootmeester’ van Nederland.

Print Friendly, PDF & Email
Share