GROOTS MISBRUIK POLITIE ZOETERMEER

BREAKING * BREAKING: CHARLIE APTROOT ZELF OOK IN HET VVD-HOMO NETWERK * APTROOT WERD GECHANTEERD * HET HOUDT NOOIT NOOIT NOOIT OP * ZOEKTOCHT NAAR VERMISTE BROERTJES GAAT ‘ONVERMINDERD VOORT’

APTROOT HEEFT GEANTWOORD DAT DEZE INFORMATIE ZAL ‘WORDEN DOORGESTUURD AAN DE POLITIE IN DEN HAAG’ * HET EINDE VAN NEDERLAND PEDOLAND KOMT SNEL NADERBIJ! * VVD IN UITERST PRECAIRE POSITIE * WAAR GAAT DIT HEEN?

VERTROUWELIJK

BURGEMEESTER ZOETERMEER
CC: WERKGROEP MORKHOVEN

Zuidlaren, maandag 13 mei 2013

Geachte heer Aptroot,

Ik wil u graag middels deze brief op de hoogte stellen van zeer schokkende informatie die ik enkele dagen geleden per email heb ontvangen van de heer B. van den Brink uit Schoorl met betrekking tot het gedrag van een aantal politieagenten die werkzaam en/of woonachtig zijn in Zoetermeer. Deze informatie suggereert – en ik verwijs hier alvast naar het bewijsmateriaal dat hieronder wordt genoemd, – dat een aantal Zoetermeerse politieagenten betrokken zou zijn bij de productie van afschuwelijke hardcore kinder-pornografische filmpjes, die met een mobiele telefoon zijn gemaakt.

Hieronder treft u enkele nummercodes en schokkende titels van deze filmpjes aan:

SDC10694[976] SDC10824[893], SDC12408[4020]

‘ANAL VIOLENCE’; ‘TEARING LITTLE LADS’; ‘HARD BRUTAL POLICE
SUBMISSION’; DREAM BOYS’;’MAKE ME GAG’; ‘GOLDEN BOYS’; ‘EXTREEM ANAL
VIOLENCE’.

Quote van één van de Engelse onderzoekers van dit materiaal (D.C. Kearns): ‘Extremely violent and disturbing scenes are in this seizure’.

Volgens de heer van den Brink is dit materiaal in veilige bewaring gesteld (en niet toegankelijk voor het publiek) en in handen gegeven van de FBI-afdeling die gevestigd is in de Amerikaanse Ambassade in Duitsland. Als bewijs hiervan is een afgiftebewijs beschikbaar. Tevens zijn deze bestanden aan de politie van East Yorkshire (UK) en aan enkele andere buitenlandse opsporingsorganisaties overhandigd. Verder zijn de bestanden, ter veiligheid van de onderzoekers, ook bij een aantal andere vertrouwde personen in binnen- en buitenland ondergebracht. Ook enkele betrouwbaar geachte politierechercheurs in Nederland zijn volledig op de hoogte gesteld van deze vondst.

Mij is tevens meegedeeld dat onderzoekers op locatie X een computer hebben aangetroffen waarvan op de harde schijf een zeer groot kinderpornobestand is aangetroffen. Onderzoekers vermoeden dat in Zoetermeer zo’n twintig kinderen aangewezen zullen kunnen worden die gruwelijke sporen van sadistisch seksueel misbruik vertonen en waarvan naar alle waarschijnlijkheid ook beelden op deze computer zullen staan.

Zoals u wellicht al wist (wij schreven hierover reeds eerder aan wethoudster Mariëtte van Leeuwen en wethouder Klaasjan de Jong aan) verblijven de twee door een Noordhollands pedonetwerk ontvoerde minderjarige dochters van de heer van den Brink Demi (8) en Nirvana (15) in het gezinshuis het Wilmahuis, Hazewater 20 te Zoetermeer. Dat is dan ook de reden dat de onderzoeksgroep haar aandacht specifiek primair op Zoetermeerse misstanden bij de politie heeft gericht, omdat door het onderzoek duidelijk is geworden dat de beide ontvoerde en sadistisch misbruikte dochters van Ben van den Brink en Leonie Minkema in handen zijn geraakt van een netwerk, waarbij (o.a.) Zoetermeerse politieagenten betrokken zijn.

Enkele maanden geleden heb ik zelf met een groep van 7 andere onderzoekers het politieburo in Zoetermeer bezocht en heb daarbij moeten vaststellen dat de Zoetermeerse politie niet bereid is gebleken mee te willen werken aan de aangifte door de familie van den Brink tegen de seksuele misbruikers van hun dochters in het Wilmahuis.

Om een lang verhaal kort te maken. U begrijpt ongetwijfeld dat wanneer bovengenoemde informatie in volle omvang publiekelijk zou worden gemaakt en in de Nederlandse en internationale pers zou belanden – en met name in Engeland is men snel met deze zaken vanwege de nasleep van het Jimmy Savilleschandaal – we hier in Nederland te maken zouden kunnen krijgen met een internationaal schandaal van ongekende omvang, waarbij de reputatieschade voor ons land vermoedelijk niet te overzien zal zijn.

Omdat het hier primair een Zoetermeerse affaire betreft, bestaat er mijn inziens een gerede kans dat U – in uw hoedanigheid als burgemeester en politiekorpschef van Zoetermeer – bij niet daadwerkelijk handelen in deze zaak – als één van de primaire verantwoordelijke personen bij dit schandaal betrokken zou kunnen raken.

Door u in de gelegenheid te stellen relatief tijdig kennis te nemen van deze afschuwelijke en uiterst strafbare feiten, kan wellicht een schandaal – te vergelijken met de ongoing Demminkaffaire – voorkomen worden.

Omdat ik goed op de hoogte ben van de tot dusver falende Nederlandse politiek in deze zaken, stel ik u voor om met u op persoonlijk en vertrouwelijke basis nader van gedachten te wisselen over deze zaak, ten einde zowel de zaak voor de kinderen van de familie van den Brink als voor u zelf tot een goed einde of goede wending te brengen.

Vanwege de ernst van bovengenoemde feiten en vanwege het feit dat de heer van den Brink heeft aangegeven dat met betrekking tot het nog steeds voortdurende sadistisch misbruik dat zijn dochters moeten ondergaan voor hem nu de maat vol is, heb ik met de heer van den Brink en enkele andere onderzoekers afgesproken dat U tot a.s. vrijdag 17 mei 12.00 uur des middags de gelegenheid wordt geboden om zinvol op de informatie in deze brief te reageren.

Na dat tijdstip behouden de onderzoekers zich het recht voor om het tijdelijke door hen zelf ingestelde embargo op deze informatie vrij te geven aan de Nederlandse en buitenlandse pers.

Hopende u met deze informatie van dienst te zijn geweest en in de hoop spoedig van U te mogen horen,

Met vriendelijke groeten,

Frides Laméris, Sr Alumnus Theologie, RU Groningen, vertrouwenspersoon van de familie van den Brink.
Zuurveld 58
9471 LL Zuidlaren
050-4096142 [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share