Groen Links: slaven van Mariko en Robert

Robert Kluijver verwees ons voor de beantwoording van cruciale vragen door naar Groen Links. Daar is men weinig bereid openheid van zaken te bieden, zoals blijkt uit onze opname. Hier volgen de vragen die we de partij van de wereldverbeteraars wilden stellen. Mochten er mensen zijn die ons willen helpen, be our guests!

1. Heeft Robert Kluijver bij de VN gewerkt en is hij daar ontslagen?
2. Wanneer begon de relatie tussen Mariko en Robert?
3. Hoe is Mariko in contact gekomen met Groen Links hetgeen resulteerde in de hoge positie op de kieslijst?
4. Hoe staat Groen Links tegen het dubbele paspoort van Mariko? Is ooit overwogen dat zij een infiltrante kan zijn van de VS/CIA?NWO?
5. Weet Groen Links wat Mariko deed in 2005-2006 als ‘adviseur namens de Nederlandse regering’ van de Afghaanse minister van BuZa dr. Spinta?

Print Friendly, PDF & Email
Share