DEMMINK-GRAFFITI DOOR NEDERLAND

Op steeds meer plaatsen is deze graffiti te vinden [met dank aan JDTV]; Jusitie is nog altijd bezig met het vervolgen van Micha en Eric wegens het aanbrengen van een waarschuwing op het huis van Demmink in Den Haag al vernemen we

de laatste weken nog maar weinig over het vervolg van deze rechtsgang na de nieuwe onthullingen over Demmink… De zaak dient thans in hoger beroep bij het Haagse Hof. In een eerste zitting werd een voorzitter van een wrakingskamer als een jammerend rund afgevoerd wegens totale corruptie: ze bleek zich eerder met de zaak te hebben bezig gehouden en nota bene op een geheime zitting voor Eric en Micha zeer nadelige beslissingen te hebben genomen.

Print Friendly, PDF & Email
Share