GESCHIEDVERVALSING (DEEL 3)

De waarheid is niet bang om onderzocht te worden.

Ingezonden door Pipo

Sinds internet kan een ieder die naar een stukje waarheid zoekt vaststellen dat de officiële geschiedschrijving berust op falsificaties. De tegenwoordige agressie-oorlogen gepleegd door Nato, Israël, de VS en de vazalstaten van Europa tegen landen als Irak, Libië en Syrië, worden zodanig gepresenteerd dat het lijkt alsof wordt gestreden voor een goede, menslievende zaak, die dient om de mensenrechten binnen die landen te beschermen. Vaak democraties gekozen presidenten worden afgeschilderd als monsters, tirannen, de nieuwe Hitler of kinder-eter (Idi Amin), hun culturen worden bestempeld als achterlijk. Ondertussen wordt steeds meer duidelijk dat het werkelijke doel van deze pre-emptive oorlogen is de NWO te voltooien en de aangevallen landen te onderwerpen aan het door Rothschild gedomineerde monetaire systeem waarbij private banken kunnen parasiteren op alles en iedereen.

Een van de speerpunten in de strijd is het ruïneren van ‘slands cultuur, denk aan de plunderingen van de Irakese musea en ook wordt tijd en energie gestoken in het demoniseren van “vijandige” symbolen, in het bijzonder de swastika, waarvan vertoon in Duitsland is verboden en wettelijk bestraft kan worden, een tamelijk hysterische benadering.

Wat is er mis met de swastika? En waarom werd het het symbool van Hitler-Duitsland? De swastika is een logo dat in de oudheid op vele plaatsen wereldwijd werd gebruikt als teken van Het Goede (hoofdletters) en had de functie van een talisman die geluk brengt. Het is een van de oudste symbolen ooit en is gevonden in de architectuur en ruïnes van lang vergane beschavingen zoals de Romeinse, de Hopi-Indianen en als decoratie aan de tempels van Baalbek

De oorsprong van de swastika is onduidelijk maar hier is een aardige aanwijzing:

De kaart van de Noord Pool zoals gegraveerd door Mercator in 1595 laat een gebied zien zonder sneeuw en ijs en een treffende gelijkenis vertoont met de swastika. Mercator zelf formuleerde het zo:

“In the midst of the four countries is a Whirl-pool . . . into which there empty these four indrawing Seas which divide the North. And the water rushes round and descends into the earth just as if one were pouring it through a filter funnel. It is four degrees wide on every side of the Pole, that is to say eight degrees altogether. Except that right under the Pole there lies a bare rock in the midst of the Sea. Its circumference is almost 33 French miles, and it is all of magnetic stone”

Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijk buitenaardse afkomst van de swastika,

The pre-Indian Aryans: (docu)

De Beierse Thüle Society adopteerde de swastika als haar logo in 1918 en twee jaar later werd het logo aangenomen als symbool van de NSDAP. De TS was een geheim genootschap waar Joden geen lid van konden worden en was anti-Marxisties/Bolshevisties wat vaak wordt geïnterpreteerd als anti-semieties. Het doel van de TS was de macht van de bankiers te breken en de uitgifte van Duitse Marken door de private Reichsbank over te dragen aan de Duitse staat, zodat deze niet hoefde te lenen (tegen rente) van private, vnl Joodse bankiers.

Na WO1 was Duitsland beland in een zware economische depressie als gevolg van austerity measures opgelegd door de bankiers via hetafgedwongen “verdrag” van Versailles waarna de destructie van de Duitse valuta in gang werd gezet en werd weg-gespeculeerd, zodat Duitsland dreigde ten onder te gaan aan hyperinflatie. Ondertussen werd Hitler, (geb. Schickelgrüber) door de TS gerecruteerd en voorbereid op zijn komende taak. Na in 1933 democratisch gekozen te zijn, begon Hitler in 1935 met het in omloop brengen van in Duits staatsbeheer uitgegeven debt-free-Reichsmarken en werd de private Reichsbank onder curatele gesteld.

Vanaf dat moment staakten de internationale bankiers onmiddellijk hun steun aan Duitsland dat daarvoor werd gezien als een klant waar flink aan kon worden verdiend.

De theorie dat Hitler werd gefinancierd door buitenlandse bankiers klopt dus in zoverre dat er inderdaad een periode was dat dit het geval was.

Met het buitenland werd handel gedreven dmv een ruil-systeem (barter) zodat de banken rechts en links werden gepasseerd, de economische machine werkte niet meer voor de bankiers maar voor het volk, Duitsland had zich bevrijd van het juk van de bankiers en een nieuw Duitland was geboren.

Na twee jaar was het werkloosheids probleem opgelost, de inflatie uitgeschakeld en klom Duitsland op naar nr 1 op de ranglijst van rijkste landen ter wereld terwijl de omringende landen en de VS in een depressie bleven hangen.

De bankiers waren als de dood dat andere landen dit voorbeeld zouden volgen en vonden dat Hitler koste wat kost moest worden gestopt en moest worden gedwongen tot onderwerping aan de banken. In 1933 werd Duitsland de oorlog verklaard bij monde van Samuel Untermeir.

Over de aanloop naar WO2 zie hier

Aan het einde van WO2 deinsden de “geallieerden” er niet voor terug Duitse burgerdoelen als Dresden, Keulen en Hamburg plat te bombarderen en boekten ze de overwinning. Na het fake-proces van Neurenberg bleef Duitsland bezet gebied hetgeen tot op heden het geval is.

Om deze en andere ongemakkelijke omstandigheden te verdoezelen werd de holocaust® geënceneerd zodat de aandacht werd afgeleid van de werkelijke geschiedenis en werd het Duitse volk opgezadeld met een onterecht schuldgevoel.

Ook zette de hedendaagse bezetter van Duitsland de grenzen wijd open zodat er van een coherent “Duitse volk” eerdaags weinig sprake meer is. De conclusie is dat Duitsland op brute en onmenselijke wijze werd gekoloniseerd door het banken-kartel dat dagelijks van zich doet spreken

LEES OOK:

DE GEHEIMEN BLOOTGELEGD

GESCHIEDVERVALSING (DEEL 1)
?
GESCHIEDVERVALSING (DEEL 2)

Print Friendly, PDF & Email
Share