GEMEENTE LIEGT OVER RIOUWSTRAAT 13

TOTALE PANIEK BIJ GEMEENTE DEN HAAG * BETROKKENHEID TOP ZWARTE MAFIA BIJ KINDERMISBRUIK VIA KINDEROPVANG * HET HOFNARRETJE REVISITED IN BEERPUT RIOUWSTRAAT 13 * OOK IN AFFAIRE-ROBERT M. TOPJURISTEN BETROKKEN

OPROEP AAN DE LEZERS VAN DEZE SITE: BEL MASSAAL MET ZO KINDEROPVANG OM ZE TE VRAGEN NAAR DE WAARHEID INZAKE RIOUWSTRAAT 13 * HET GAAT OM DE VEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN

demmink.graffiti

Volgens de gemeente Den Haag betreft het adres Riouwstraat 13 als per 2008 uit het register verwijderde locatie voor kinderopvang [pdf] een ‘verschrijving’. Op HHC lezen we dan het volgende: Ze gaan een “mogelijke verklaring” voor de verschrijving bedenken. Had er gestaan copy-paste foutje dan had dat gekund. Maar nee “mogelijk ging het om de uitschrijving van Sijzenlaan 13 in plaats van Riouwstraat 13, beiden met hetzelfde huisnummer”, begrijpt u wel? Natuurlijk begrijp ik dat. Foutjes gebeuren. Maar wat ik niet begrijp is dat als de Sijzenlaan 13 in 2007 is uitgeschreven deze anno 2014 nog steeds bestaat. Het is helemaal niet uitgeschreven, maar gewoon actief, net als de ander genoemde vestiging Riouwstraat 216, die tegelijk werd ingeschreven met de uitschrijving van het JD-object. Het begint te ruiken naar een opzettelijk misdrijf. Precies. De door de gemeente gegeven ‘verklaring’ is onmogelijk omdat het adres Sijzenlaan 13 helemaal niet werd uitgeschreven.

Op een webpagina van ZO Kinderopvang die de locaties runt en die als aanvulling op het artikel op HHC is gepubliceerd, lezen we het volgende: Op een internetforum is onze vestiging aan de Riouwstraat 216 genoemd in relatie tot een persoon met vermeende pedofiele praktijken. [BIZAR: HET GING NIET OM RIOUWSTRAAT 216, MAAR OM RIOUWSTRAAT 13, HIER BEGINNEN DE LEUGENS AL]. In dit forum wordt gesproken over de heer J. Demmink, secretaris generaal van Justitie, die klaarblijkelijk al sinds 1992 [HOE KOMEN ZE HIERBIJ? IK BEGON OVER DEMMINK TE SCHRIJVEN IN 2007] wordt gevolgd door een journalist, Micha Kat. Deze journalist staat bekend om zijn vasthoudende manier van journalistiek bedrijven [DANK VOOR HET COMPLIMENT]. Deze heer Demmink woont vermoedelijk [SIC!] op Riouwstraat 13. Daar zou hij naar verluidt ook een kinderdagverblijf gerund hebben [BIZAR: ALSOF DEMMINK HET KINDERDAGVERBLIJF OOK ZELF ZOU ‘RUNNEN’]. Toen wij erop werden geattendeerd dat ons vestigingsadres werd genoemd in relatie tot deze meneer en de vermeende pedofiele praktijken [ONBEGRIJPELIJK; WELK ADRES WORDT HIER BEDOELD MET ‘ONS VESTIGINGSADRES’: 216 OF 13?] zijn wij direct in contact getreden met de GGD om naar de registratie van dit dagverblijf te vragen en hun kennis daaromtrent. De GGD is namelijk de inspecterende instantie en kent alle geregistreerde kinderdagverblijven. Bij hen was niets bekend. Ook was geen gastouderbureau op dit adres bekend. [WE GAAN ER NU MAAR VANUIT DAT HET HIER GAAT OM NUMMER 13 HOEWEL EERDER WERD GESTELD DAT DE VESTIGING OP 216 WERD GENOEMD ‘IN RELATIE TOT EEN PERSOON MET VERMEENDE PEDOFIELE PRAKTIJKEN]. Het gaat hier waarschijnlijk [DIT WOORD ZEGT ALLES!!!!] om een verwisseling van huisadressen van onze twee vestigingen. In oktober 2007 hebben wij twee kinderdagverblijven overgenomen van Kindercare. Deze panden zijn gelegen aan de Riouwstraat 216 en de Sijzenlaan 13. Bij de registratie hiervan is blijkbaar door een administratieve fout van de gemeente een verwisseling van de huisnummers in de gemeentelijke administratie terecht gekomen. In december 2007 zijn deze registraties opgeheven en zijn wij vermoedelijk [OPNIEUW EEN BEWIJS VOOR DE LEUGEN] opnieuw ingeschreven met de juiste huisnummers. [PRIMA, ZE HEBBEN DE TWEE GENOEMDE LOCATIES OVERGENOMEN. DIE BLEVEN DUS GEWOON IN BEDRIJF EN ZIJN DAT NU NOG. ZE ZIJN HELEMAAL NIET ‘OPGEHEVEN’. BOVENDIEN STAAT 216 ONDER ‘GEREGISTREED’ EN 13 ONDER ‘VERWIJDERD’. ALS RIOUWSTRAAT 216 EN SIJZENLAAN 13 –IN DE ‘VERSCHRIJVING’ DAN DUS RIOUWSTRAAT 13– BEIDEN GELIJK ZIJN OVERGENOMEN, ZOUDEN ZE OOK OP DEZELFDE WIJZE MOETEN ZIJN GENOEMD]. Op het forum is door een bezoeker [HOE KOMEN ZE DAARBIJ?] waarschijnlijk naar aanleiding daarvan [WAARVAN?] de hypotheses neergezet dat de eigenaar van Riouwstraat 13 zijn vermeende praktijken zou hebben opgeheven en deze gewoon zou voortzetten in een kinderdag-opvang op de Riouwstraat 216 van een bevriende relatie [NONSENS, DIT IS NOOIT BEWEERD, HIER WORDT BEWUST MIST GECREERD DOOR VERWARRING VAN DE NUMMERS 216 EN 13]. Wij kennen deze heer Demmink echter niet en hebben ook op geen enkele wijze met hem te maken.

riouwstraat
Het pand Riouwstraat 216 dat zou zijn ‘genoemd in relatie tot een persoon met pedofiele praktijken’.

Op basis van de wantoestanden in de Amsterdamse Hofnarretje-affaire en de rol daarin van Albert Drent kunnen we hier met gemak de hypothese lanceren dat we hier te maken hebben met een ‘Haagse variant’ van de Hofnarretje-zaak. Ook in de Hofnarretje-zaak worden de namen genoemd van topmensen van Justitie (OM) waarvan beschermde 06-nummers werden aangetroffen in de agenda van de partner van Robert M., precies zoals aan het licht kwam in het Rolodex-onderzoek waarin bleek dat 06-nummers van justitie-mensen (opnieuw van het OM) voorkwamen in de agenda’s van twee jongenshoeren die ook nog broertjes waren zoals zelfs werd gemeld door de NOS. De evidente leugens van de gemeente Den Haag rond Riouwstraat 13 versterken deze hypothese slechts. Bovendien kregen we deze melding nog binnen via email: In de samenwerkingstijd maakte xxx mij attent op een parkeerbon die hij had bemachtigd van een medewerkster van het Wilma-gezinshuis in Zoetermeer, uitgeschreven op Riouwstraat 13 (!) Xxx had er geen enkele twijfel over dat op Riouwstraat 13 kinderen werden afgeleverd voor Demmink vanuit dit Wilmahuis, waar ook zijn twee dochters zijn gehuisvest en tot op heden worden misbruikt. Achteraf begreep hij ook beter waarom hij 1 nov. 2011 bijna het leven had gelaten tijdens zijn arrestatie. Nu zouden we die actie met terugblikkende kracht wel een actie van het Demminksquad mogen noemen.

Print Friendly, PDF & Email
Share