GEGOOCHEL MET RECHTERS IN MICHA-ZAKEN

BREAKING: EEN EN DEZELFDE RECHTER VEROORDEELDE MICHA IN DE ZAAK-BART MOS IN AMSTERDAM EN ZIT NU OPEENS BIJ HET HAAGSE HOF IN DE COLLEGES ‘GRAFFITI’ EN ‘VOGELENZANG-ZAAK’ * DEZE RECHTER ANNEX RAADSHEER IS OOK LID VAN DE RAAD VOOR STRAFRECHTTOEPASSING EN JEUGDBESCHERMING

TELEGRAAF EN DE NEDERLANDSE STAAT KUNNEN RECHTERS ‘BESTELLEN’ IN VOOR HUN BELANGRIJKE ZAKEN

Naar thans blijkt worden de rechterlijke colleges die de zaken van Micha moeten behandelen van hogerhand gemanipuleerd, precies zoals dat het geval is in de Chipshol-zaken en de Demmink-zaken. Senior-rechter M.M. van der Nat blijkt Micha te Amsterdam namens de Eradus- en Ulrici-rechtbank te hebben veroordeeld wegens ‘doodsbedreiging’ van Bart Mos (foto). Diezelfde mr. M.M. Van der Nat dook vervolgens als raadsheer van het Haagse Hof op in de regiezittingen van de ‘graffiti-zaak’ en de ‘Vogelenzang’-zaak. Dit is bizar en uiterst alarmerend, zeker gezien de bewezen manipulaties van rechterlijke colleges in tal van andere voor de overheid gevoelige zaken. Maar het wordt nog mooier. Want diezelfde Van der Nat blijkkt ook nog eens plaatsvervangend lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, het orgaan dat er in opdracht van Joris Demmnink voor moet zorgen dat de ‘door de overheid opgelegde vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen’ van een ‘deugdelijke juridische grondslag’ worden voorzien zodat de pedo-netwerken

steeds voldoende jong vlees ter beschikking krijgt om hun perverse lusten te kunnen botvieren. We gaan er van kotsen, letterijk. Ik ren nu naar de keuken om een teiltje te pakken. En dat te bedenken dat wij, de burgers van Nederland, betalen voor deze walgelijke en weerzinwekkende operette, deze horror-film van kindergekrijs en stijve pikken onder zwarte toga’s! Deze M.M. van der Nat blijkt dus zowel senior-rechter te zijn bij de Eradus- en Ulrici-rechtbank te Amsterdam als raadsheer-plaastvervanger bij het Haagse Hof. Beide functies zijn tegelijkertijd ingegaan per 2013. Wat is dat voor waanzin? Waarom moet een senior-rechter in Amsterdam ook raadsheer spelen in Den Haag? Zeer ongebruikelijk en alarmerend. Het wijst op zijn minst op een extreem ambitieus karakter dat bereid is alle rechterlijke wetten te schenden om zijn eigen carriere vooruit te helpen. In de Raad voor de Strafrechtverkrachting en Jeugdmishandling opereert Van der Nat onder het gezag van mr. drs. F.A.M. Bakker. Die is dan ook weer de baas van Van der Nat bij het Haagse Hof als voorzitter van de sector Strafrecht daar. Dat is de sector die

zowel de graffiti-zaak als de Vogelenzang-zaak behandelt in hoger beroep. Met andere woorden: de hoogte strafrechtman van het Haagse Hof blijkt de leading jurist te zijn van de Raad voor de Kinderverkrachting en Jeugdpenetratie en de rechter Van der Nat die de zaken van Micha bij het Hof moet behandelen valt op tweemaal onder zijn gezag: als raadsheer van het Hof en als lid van de Raad voor Snuff Movies en Kinderporno! Daarnaast veroordeelde deze Van der Nat Micha bij verstek in een Amsterdams fake-proces wegens ‘doodsbedreiging’ van Bart Mos! Ik vroeg hem nog op de laatste regiezitting: “Ken ik u niet ergens van?” “Ja” zei hij toen. “Ik zat ook in de regiezitting van de graffiti-zaak”. “Vind u het geen probleem op te treden in beide zaken?” vroeg ik hem nog. “Kunt u de zaken wel scheiden en onafhankelijk beoordelen?” “Ja hoor” antwoordde Van der Nat. “Ik zie hier geen probleem”. Op dat moment wist ik dus nog niets van zijn rol in de zaak-Bart Mos. Had ik dat wel geweten, was ik ter plekke uit mijn dak gegaan. I rest my case. Mijn teilje is vol.

Print Friendly, PDF & Email
Share