GEEN ENKELE UITLATING OVER STRAFZAAK


Micha enige uren na de vrijlating

MICHA KRIJGT OP DE LAATSTE DAG VAN ZIJN DETENTIE BEZOEK VAN ZIJN CIVIELE ADVOCAAT KLAAS AANTJES OM TE SPREKEN OVER DE SCHADECLAIM TEGEN WESTENBERG DIE NU KANSRIJKER IS DAN OOIT * AANWEZIGE MSM (O.A. ELSEVIER, NRC, ADVOCATIE) RENNEN DE ZAAL UIT ALS BLIJKT DAT MICHA NAAR HUIS MAG * YEHUDI EN VISSERS SPONSOREN ANTI- MICHA WEBSITE [MIRROR]

Hieronder volgen de voorwaarden die gisteren aan Micha zijn gesteld om uit de gevangenis te blijven tot de voortzetting van zijn proces op 10 december. Micha zelf kan nog nergens op reageren uit vrees op nieuwe hechtenis. Binnenkort zijn o.a. op deze site de opnames te zien van de zeer spannende zitting die duurde van 9:30 uur tot 18:00 inclusief de getuigenverhoren van J. de Jager (NOS) en S. van Breukelen (Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn).

De rechtbank schorst de voorlopige hechtenis van de verdachte met ingang van 11 september 2012 onder de navolgende voorwaarden waarover de verdachte ter rechtzitting heeft verklaard dat hij deze zal naleven:

– dat verdachte Nederland niet zal verlaten

-dat verdachte op generlei wijze, middellijk noch onmiddellijk, contact zal opnemen met de aangevers in de strafzaken  met de parketnummers 09/754191-11, 09/090148-11 en 09/650048-12

-dat verdachte geen enkele uitlating en publicatie zal doen ten aanzien van deze strafzaken

-dat verdachte geen enkele uitlating en publicatie zal doen ten aanzien van de officier van justitie mr. N. Vogelenzang

-dat verdachte zich gedurende de schorsing niet aan enig strafbaar feit zal schuldig maken dan wel zich op andere wijze zal misdragen

-dat verdachte -indien de opheffing van de schorsing zal worden bevolen- zich niet aan de tenuitvoerlegging van het bevel tot voorlopige hechtenis zal onttrekken

-dat verdachte, in geval hij wegens de feiten waarvoor de voorlopige hechtenis is bevolen, mocht worden veroordeeld tot andere dan vervangende vrijheidsstraffen, zich niet aan de tenuitvoerlegging daarvan zal onttrekken

-dat verdachte van iedere adreswijziging tevoren zal kennis geven aan de officier van justitie

-dat verdachte aan iedere oproeping in deze zaak vanwege de officier van justitie of de politie gevolg zal geven

-dat verdachte zal verschijnen ter terechtzitting van de meervoudige kamer van deze rechtbank op 10 december 2012 te 09:30 uur

Print Friendly, PDF & Email
Share