GEEN ANTWOORD OP VRAGEN KILLER COP

POLITIE WEIGERT VRAGEN TE BEANTWOORDEN OVER FRED BUFFING * WE DURVEN HET NU OPENLIJK TE ZEGGEN: KILLER COPS EN KILLER BOYS ZOALS TRISTAN VAN DER VLIS WORDEN MET OPZET OP ONS AFGESTUURD OM ONS TE TERRORISEREN * ALLE ONDERZOEKEN NAAR KILLER COPS EN KILLER BOYS VAN HOGERHAND GESABOTEERD, ALLE DADERS BESCHERMD * BILDERBERG-STRATEGIE: TERRIFY THE PEOPLE, THAN KILL THEM ALL OFF

LET OP DE UITROEPTEKENS IN DE MAIL VAN ROB VAN DER VEEN. HIER IS SPRAKE VAN TOTALE PANIEK

From Pers Inbox (aml)

To micha kat

We gaan niet inhoudelijk op uw vragen in!
We hebben kennis genomen van de bewuste brief!
Daar wordt naar gekeken en daar moeten we het bij laten.
Het heeft geen zin om hier verder over te bellen!

Rob van der Veen

Woordvoerder Politie Amsterdam
Tel: 020-5593680
Fax: 020-5592355
Zakelijke email: [email protected]

Van: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: 03 januari 2013 16:15
Aan: Pers Inbox (aml)
Onderwerp: vragen t.a.v Wilma Sanou

De vragen betreffen de zaak-Buffing, ook bekend als de zaak ‘killer cop’.

1. Is het de politie bekend dat er recent een brief over Buffing is uitgelekt afkomstig uit het korps en gericht aan advocaat R. Meerman, oud-agent, van Diego M., een van de slachtoffers van Buffing?

Zo nee, is de brief hier te lezen:

http://www.camilleri.nl/2012/12/politieagent-hekelt-collega-fred-buffing-publiekelijk/

2. Kan de politie de juistheid van de inhoud van deze brief bevestigen?

3. Waarom zijn er nooit maatregelen genomen tegen Buffing waardoor de slachting op de Spiegelgracht voorkomen had kunnen worden?

4. Klopt het dat de in het stuk genoemde pvb-nummers door de politie uit de systemen zijn verwijderd zoals klokkenluiders ons melden? Zo ja, waarom is dat dan gebeurd?

5. Is het korps zich ervan bewust, dat de opstelling in de zaak-Buffing binnen het korps tot grote onvrede leidt en klokkenluidersgedrag? Zo ja, waarom laat het korps deze situatie dan ontstaan?

Dank en groet!

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share