GEDACHTECRIMINALITEIT VERNIETIGT DE NWO

Laat niet meer voor u denken lieve mensen, maar denk weer voor uzelf. Vanaf het moment dat we dat massaal gaan doen, heeft de NWO geen kans meer van slagen. Pleeg “gedachtecriminaliteit”, voor een vrije en onafhankelijke samenleving!

Print Friendly, PDF & Email
Share