FRISO-GATE SLOOPT NRC HANDELSBLAD

BREAKING: WAAR ZIJN DE FOTO’S VAN FRISO IN HET ZIEKENHUIS, WAAR ZIJN DE BEELDEN VAN DE LAWINE? * STEEDS MEER AANWIJZINGEN VOOR COVER-UP ROND OPRUIMING ‘PEDO-PRINS’ FRISO * NRC GAAT DOOR HET STOF VOOR DE ORANJE-NAZI’S

WELKE ‘DESKUNDIGE BUITENSTAANDER’ GAAT NRC CONTROLEREN OP ‘PATRIOTTISME’?

Het is de grootste nachtmerrie voor een krant of medium: juist berichten en dat dan onder druk van een criminele overheid moeten ‘rectificeren’ in een onjuist bericht. Het is NRC Handelsblad in zijn geschiedenis meerdere malen overkomen. Begin jaren negentig was er de kwestie met de ‘Antillen route’ waarmee toenmalig minister Hans Wijers belasting ontdook. Onthuld door NRC samen met de NOS, maar onder druk van de Staat valselijk ‘gerectificeerd’: Wijers mocht niet worden beschadigd. Enige jaren later, in 1995, berichtte correspondent Frank Westerman dat er van alles mis was met de Nederlandse inbreng in Bosnie –meer specifiek: met de verdediging van Srebrenica. Een ‘amice-briefje’ van toenmalig minister Voorhoeve aan de hoofdredactie –de huidige staatssecretaris Ben Knapen [BACKGROUNDS KNAPEN BIJ PCM]- maakte een subiet einde aan de onafhankelijke berichtgeving en plaveide aldus de weg voor de Srebrenica-genocide. En nu is er de ‘kwestie-Friso’ LEES VERDER OP NRC-OMBUDSMAN

Print Friendly, PDF & Email
Share