BOUBLOG OVER FRISO EN VAATSTRA

BREAKING: YOUTUBE-INTERVIEWS MET ‘DE ADVOCATE’ DIE FRISO EN GERLOF LEISTRA NOEMT IN RELATIE TOT DE MOORD OP MARIANNE VAATSTRA NIET MEER TE BEKIJKEN * ARTIKEL OP BOUBLOG, REACTIES GEWEIGERD * BOUBLOG VERGEET HET LAWINE-VERHAAL * BOUBLOG VERGEET FEITEN ROND FRISO

Op 18 maart presenteerde Boublog een artikel onder de kop Prins Johan Friso en de Rituele Lustmoordenaars. Boudine schrijft prachtige artikelen, zeer goed onderbouwd en over de belangrijke onderwerpen. Haar site is een van de belangrijkste archieven voor controversiele onderwerpen zoals Demmink, Baybasin, Vaatstra maar ook de holocaust op internet. We linken er veel naar en met graagte. Maar in het Friso-verhaal vliegt Boudine uit de bocht. Mijn posting wordt geweigerd. Hier volgt deze posting:

Ik volg de discussie met belangstelling maar Boudine gaat echt de mist in. Het enige relevante feit is dat er een getuige is DIE EEN VERKLARING AFLEGT. In dit geval is die verklaring: Friso was aanwezig bij de moord op Marianne. Dan gaat het NIET AAN zoals Boudine doet deze getuige bij voorbaat ‘uit de heup’ te ridiculiseren en af te schieten, al helemaal niet als deze getuige EEN ADVOCATE is. Nee, dan moet er NADER ONDERZOEK worden gedaan naar de beweringen van deze getuige. Dit onderzoek kan plaatsvinden door de journalistiek, maar ook ter zitting door de ONDERZOEKSRECHTER. Bijvoorbeeld: heeft Friso een alibi voor de nacht van 30 april op 1 mei 1999? Kan er inzage worden verkregen in overboekingen van het KH/Friso in die periode zoals de getuige verklaart? Kunnen andere mensen worden gehoord zoals W. Hebben, en Ali en Feik?

Nu is het zo dat het gedrag van Justitie -13 jaar lang liegen en bedriegen en iedereen die iets kan verklaren intimideren of wegvoeren- helaas ruim baan geeft aan de meest extreme hypothesen. Daarnaast weten we dat het KH een lange historie heeft van sadistische rituelen en pedofiele verkrachtingen. Al met al meer dan genoeg reden de ‘Friso-hypothese’ uiterst serieus te nemen.

Boudine doet dat niet. Zij werkt met het ‘alziend oog’ dat verantwoordelijk is (‘we weten gewoon hoe het zit, geen bewijs nodig’) voor de grootste juridische dwalingen uit de geschiedenis. Ik ben bang dat dit te maken heeft met het feit dat wij van Klokkenluideronline haar grote vriendin Adele van der Plas hebben aangevallen op haar fatale strategie in de zaak-Baybasin die inderdaad verwoestend heeft uitgepakt voor haarzelf en haar client. Soms is het heel moeilijk Boudine iemand credits te geven en iemands gelijk te erkennen. Makkelijker is het tegen diegene campagne te gaan voeren.

Ik heb over de zaak-Vaatstra altijd de positie ingenomen dat het gedrag van Justitie dermate extreem, grotesk en crimineel is dat er een enorm, allesomvattend belang moet zijn de waarheid te bestrijden. In mijn ogen vertegenwoordigt alleen het koningshuis een dergelijk belang en kan een verklaring vormen voor de bizarre excessen van Justitie in de Vaatstra-zaak. Alle journalisten inclusief Peter R. de Vries zijn ‘teruggefloten’ als ze te dicht bij de waarheid kwamen in de Vaatstra-zaak. Het is daarbij zelfs zover gegaan dat EenVandaag dat op het goede spoor dreigde te raken door De Telegraaf is afgeschoten, iets wat nog nooit eerder is gebeurd in Nederland. EenVandaag weigerde op haar beurt stappen te ondernemen tegen De Telegraaf.

En dan hebben we het nog niet eens over het wegsmokkelen van Feik en Ali, de operette rond Stephanie, de intimidaties van de mensen uit het AZC en van de familie Vaatstra en het bizarre en alarmerende vertrek van Harm Brouwer uit Leeuwarden op het moment dat het lijk van Marianne werd gevonden. Het is allemaal tot in detail beschreven en gedocumenteerd op deze site.

Hier nog een belangrijke link over satantisch misbruik en de prominente rol daarin van elite-netwerken waaronder ook koninklijke families. In deze link komt alles bij elkaar: de zaak-Lippens, Dutroux, Demmink, Zandvoort, Bilderberg, Katholieke kerk, Gladio en de NWO. In dit stuk lezen we ondermeer:

On December 29, 1996 the Sunday Times reported:

Five witnesses came forward last week and described how black masses were held, at which children were killed in front of audiences said to have included prominent members of Belgian society…

Dit is een 100% bevestiging van de verklaringen van ‘de advocate’ die ook wel is genoemd de ‘supergetuige’. Ook Elsevier-journalist Gerlof Leistra is daar haar genoemd. De video van deze verklaring is nu van YouTube verdwenen. De maker, Eric Donk, heeft zich helaas tegen ons gekeerd net als Boudine die elke betrokkenheid van Friso bij de moord op Marianne met een fanatisme bestrijdt dat we niet van haar kennen. We hopen dat Eric binnenkort weer aan boord komt binnen ons team!

Print Friendly, PDF & Email
Share